meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Alfabetisk
  Bransjer
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Melhus Næringsareal


Melhus Næringsareal AS
Rådhusveien
7224 Melhus

Daglig leder Lars Erik Holmeide tlf. 916 98 765
E-post: lars.erik.holmeide@melhus.kommune.no
 

I full gang på Hofstad

Melhus Næringsareal er et selskap som er heleid av Melhus Kommune. Formålet er å utvikle og finansiere næringsareal innenfor kommunens grenser. Første areal ut er Gravråksmoen, også kjent som tidligere Hofstad leir. Her vil 40-50 tomter stå klare til bruk i løpet av 2010.


Området på Hofstad er i stor grad preget av skog og tidligere militær aktivitet. Men i løpet av 2010 skal samtlige tomter stå klare for bebyggelse, sier styreleder Hallgeir Solberg.

Planleggingsprosessen i forkant av prosjektet ved Gravråksmoen har vært nokså omstendelig. Blant annet måtte man ha en endelig avklaring fra Forsvarets side for å få kjøpe eiendommen. Da dette var i orden, brukte Melhus kommune forkjøpsretten sin. Ved årsskiftet 2007/2008 var handelen en realitet, og heretter har det gått fort.

-Det har hele tiden vært bred politisk enighet om at dette næringsarealet skulle etableres. Fordelene er mange, både for næringslivet og for Melhus kommune. Miljø, fellesskap og en gunstig plassering er viktige stikkord for næringslivet. Hofstad Næringsareal ligger kun 24 kilometer fra Munkegata i Trondheim, og har kort avstand til både jernbane, E6 og E39. For kommunens del vil det først og fremst bety flere arbeidsplasser, sier styreleder Hallgeir Solberg.

Nettoarealet for næringsvirksomhet er på rundt 250 dekar, mens selve området som er regulert er noe større. Det meste av skogen skal ned, men det skal beholdes et belte i kantområdene for skjerming. Ellers gjenstår å få på plass nødvendig infrastruktur som strøm, bredbånd og det som ellers trengs på et næringsareal.

-Vi regner med å kunne tilby om lag 40-50 tomter. Man kan kjøpe en hel tomt eller en parsell, alt etter hvilke arealbehov man har. Her vil det bli muligheter til både å bygge nytt og å utvide allerede eksisterende næringsareal, forteller Solberg.

Noe av arealet er allerede solgt og bebygd. Delprodukt AS var tidlig ute med å melde sin interesse, og ble første bedrift som etablerte seg på Gravråksmoen.

-Vi antar at det vil bli en del industrivirksomhet på området. Ellers foreligger det ingen begrensninger på hvilke typer virksomheter som kan etablere seg der, sier Solberg.

Interessen hittil har vært stor, selv om mange sitter på vent i forbindelse med konjunkturnedgangen. Dette er imidlertid ingen ulempe, snarere tvert imot.

-Vi nyter godt av finanskrisen. På denne måten har vi fått god tid, og området er ikke blitt nedbygd med en gang. Likevel mottar vi jevnlig henvendelser fra aktører som er interessert, og vi regner med at pågangen vil øke jevnt i tiden som kommer, sier Solberg.

Nettoarealet for næringsvirksomhet er på rundt 250 dekar, mens selve området som er regulert er noe større. Det meste av skogen skal ned, men det skal beholdes et belte i kantområdene for skjerming.

Delprodukt AS var første bedrift ut til å kjøpe tomt og etablere seg på Gravråksmoen.

Reportasje: Merete.Fossum@kommunenvar.no
• Alfa Elektro
• Anleggstjenester
• Apotek 1 Melhus
• Asbjørn Krogstad
• Audiograf Henrik Grøseth
• Bergsmyrs Malerservice
• Bies Produkter
• BM Auto
• Brødrene Ler
• Byggefirma Ivar Moum
• Bygger’n Midttømme Trelast
• Capro
• Catering Companiet
• Cobra Brage Stølan
• Coop Marked Hovin
• Coop Marked Hølonda
• Coop Marked Lundamo
• Coop Prix Ler
• Delprodukt
• Devico
• Ditt Apotek Melhustorget
• DTE Heggvik Elektroentreprenør
• Eidsmo Slakteri
• Envina
• Eriksson Advicing
• Esso Lundamo
• Esso Melhus Servicesenter
• Exel-machines
• Expert Melhustorget
• Fotograf Eidsmo avd. Melhus
• Fremo Gård
• Frisørplassen
• Gimse Sveiseteknikk
• Gnisten Næringshage
• Gravørskilt
• Grønt Vedlikehold
• Gympuls
• Haugnæss
• H-BYGG
• HMS-senteret Melhus
• Horgmo Rørkompani
• Hølonda Auto
• Hårek Frisørsenter
• Ica Super Melhustorget
• Industrimek
• Jernia Melhus
• Kvål El-Installasjon
• Lundamo Byggservice
• Lundemo Bruk
• Marits Helsepleie
• MarkiseHACO
• Melhus Bakeri
• Melhus Blomsterhandel
• Melhus Fotterapiklinikk
• Melhus Fysioterapi
• Melhus Helseartikler
• Melhus Hårsenter
• Melhus kommune - lag og foreninger
• Melhus kommune - politisk organisering
• Melhus kommunes administrasjon
• Melhus kommunes næringsutvikling
• Melhus Møbel
• Melhus Næringsareal
• Melhus Regnskap
• Melhus Videregående Skole
• Milena´s systue
• Mo Grus
• Monas Moter
• Naprapaten Melhus
• Nettbuss
• NiT Melhus
• Norlock Trøndelag
• Norway Extrem Shop
• Omicron Automasjon
• Park og Hageservice
• PG`S Møbelfornying
• PP Service
• Rantex Flaarønning
• Retura Sør-Trøndelag
• RISETH GARTNERI
• RK Verksted og Bilsalg
• SA Betongservice
• Salong 88
• Sandvold´s Malerservice
• Settefiskanlegget Lundamo
• Siv.ing. Arne Vaslag
• Slakthuset Eidsmo Dullum
• Sport1 Melhus
• Statoil Lundamo
• Stig Losen Transport
• Stoffy
• Studio HM
• Svinsås Auto Melhus
• Tannhelse Melhus
• Tekton Entreprenør
• Trebetong
• TrePro
• TrønderEnergi Entreprenør
• TrønderGlass
• Trøndertun folkehøgskole
• Trøndertun sommerhotell
• Vekst Melhus
• Vertshuset Høvdingen
• Vigdal Begravelsesbyrå
• Vintervoll
• Ze - Sam Traktor & Maskin
• Øverås Kiropraktorklinikk
• Øya videregående skole
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik