meny
                 
Startsiden
Nordmøre
  Aure
  Averøy
  Averøy 2013
  Alfabetisk
  Bransje
  Eide
  Gjemnes
  Halsa
  Smøla
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Averøy kommune


Averøy kommune
Postboks 152
6538 Averøy
Servicekontoret:
Telefon: 71 51 35 00

Telefaks: 71 51 35 99
E-post: post@averoy.kommune.no
Nettside: www.averoy.kommune.no


 

 

 

Servicekontoret hjelper med det meste

I første etasje i kommunehuset finner vi nå kommunens servicekontor, og det er også dit man kommer om man ringer kommunens telefonnummer. Her er det meningen at de fleste av oss skal få den hjelp vi trenger, enten vi nå er på jakt etter riktig skjema eller generell informasjon. Tanken er å avlaste kommunens saksbehandlere, men selvsagt blir vi henvist videre til riktig enhet (etat) og person dersom de som arbeider der ikke kan hjelpe oss.


Disse arbeidet ved servicekontoret i 2008: Fra venstre arkivansvarlige Synnøve Avset, Randi Farstad, Eva Sevaldsen , serviceansvarlig Tove Øksenvåg Johansen og Heidi Sjøasæther. I dag arbeider Astrid Bævre Istad og Mari Seljehaug også her, mens Tove Øksenvåg Johansen er i annen jobb.  

Averøy kommune er nå organisert etter en såkalt flat struktur, noe som skal innebære at både ressurser, ansvar og myndighet er delegert ut til de enkelte enheter.
Hensikten med denne organisasjonsmodellen er at medarbeidere og ledere på alle nivå skal ha myndighet og kunne ta ansvar. Det skal igjen gi innbyggerne og brukerne best mulig service, og gjøre kommunen mer kostnadseffektiv og innrettet på å nå politiske mål.

Olaug Haugen er forholdsvis nytilsatt rådmann i Averøy. Hun er utdannet statsviter med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Sin arbeidserfaring har hun bl.a. som rådmann i Tingvoll kommune, plansjef i Møre og Romsdal fylke, og veileder i kommuneplanlegging og organisasjonsutvikling fra Nordland fylkeskommune.
- Å lede en stor, moderne organisasjon er en god blanding av det individuelle og det kollektive. Som leder målbærer en organisasjonens mål, ser etter områder for endring og motiverer til innsats.  Å lykkes er avhengig av alle dyktige, engasjerte ledere og medarbeidere som daglig bringer organisasjonens mål til konkrete gode resultater, understreker Haugen.

Utfyllende informasjon om organiseringen finner man på nettsiden til kommunen på
www.averoy.kommune.no der man også finner det meste man ellers har bruk for på en velfungernede hjemmeside.

I hovedtrekk er organiseringen slik:
Administrativ ledelse: Rådmann Olaug Haugen, assisterende rådmann Berit Hannasvik. Skolefaglig ansvarlig og spesialrådgiver  Birger Saltbones hører også til i rådmannens stab

Lønn- og personalavdelingen: Personalsjef Linda Storbukt, personalkonsulent Rolf Fredly samt førstesekretærene Margaret Fagerli og Britt Gunn Rånes.

Plan og utvikling: Aage Dall, rådgiver barnehage og forebyggende rusarbeid, jordbrukssjef Kari Vik, planlegger Rune Kvannli, ingeniør/tekniker Martin Roald Waagen, plan- og kulturkonsulent Ragnhild Sophie Berthinussen, ingeniør-bygg Thor Dypbukt, skogbrukssjef og miljøvernleder Dag Bjerkestrand og ingeniør - oppmåling Jarl Runar Flemmen

Økonomikontoret: Økonomisjef Knut Stormo, konsulent Gudmund Dypbukt og førstesekretærene Annfrid Stormo og Jan Peder Smenes.

Enheter og enhetsledere:

 

 

Rådmann Olaug Haugen kom til Averøy fra tilsvarende stilling i Tingvoll.


Fakta om Averøy kommune
Antall innbyggere: 5400
Areal: 179 km²
Kommunesenter: Bruhagen
Kommunenummer: 1554

Telefaks: 71 51 35 99
Ordfører: Ann-Kristin Sørvik
Rådmann: Olaug Haugen


 

Innbyggere og næringsliv i fokus

Med 320 årsverk fordelt på 430 ansatte er også kommunen den største arbeidsgiver. Disse yter grunnleggende velferdstjenester til innbyggerne i Averøy, saksbehandling og tilrettelegging for næringsutvikling, boligbygging og stedsutvikling. Averøy kommune har lenge vært preget av et allsidig og tilpasningsdyktig næringsliv. Med satsingen på tunnel fra Kristiansund opplever man enda sterkere vekst.


Etter kommunevalget i 2011 er det Ann-Kristin Sørvik (SP)  som har overtatt som ordfører i Averøy. Hun overtok etter Jarle Haga (V). Før ham var det Kjell Magne Sandø (AP) som bekledde vervet.

Kommunenvår skal på nyåret 2012 i gang med å lage en oppdatert versjon av presentasjonen av Averøy, og kommer tilbake til mer omtale av ny ordfører og kommunevalgte i den forbindelse.

Kommunestyrets medlemmer i perioden 2011 - 2015

Ann-Kristin Sørvik Sp (ordfører) 951 81 111 (formannskapet)
Erik Arne Folland Sp 905 25 497
Roald Gustad Sp 71 51 53 96
Janne M. Mork Sp 900 30 329
Jan Steinar E. Johansen Frp (varaordfører) 905 43 528 (formannskapet)
Per Dagfinn Kvarsvik Frp 958 92 509
Stein Sandvik Frp 909 83 555 (formannskapet)
Jon Arnulf B. Søbstad Frp 926 78 737
Odd Willy D. Sakshaug Frp 924 33 899
Ingrid Rangønes  A 404 81 955 (formannskapet)
Håvard Kongshaug  A 951 28 265 (formannskapet)
John Inge Hjertvik A 905 96 327
Paul Kåre Aandahl A 918 84 288
Monica Lee F. Kornstad A 906 68 569
Siri Tøvik A 414 77 332
Louis Selnes A 975 24 969
Svein Kongshaug A 975 94 460
Halstein Stene H 908 35 655
Stian Røsand  H 917 33 244
Jan Erik Øksenvåg H  916 36 025 (formannskapet)
Knut Aukan Sv 404 67 970
Frode Ressem V 922 25 158
Liv Elin A. Vikene V 995 00 742 (formannskapet)
John Andreas Hjelset V 950 82 700
Ann Helen Løvold V 958 60 641
Eldar Arne Henden  Krf 924 90 149
Helen Trodal Reiten Krf 991 63 393

Ordføreren er den politiske lederen av kommunen og har i denne funksjonen fullstilling og kontor i kommunehuset. Fram til valget i 2007 var  Kjell Magne Sandø  ordfører. Etter direktevalget 10. september 2007 fikk Sandø avløsning av Jarle Haga, som representerte Venstre. Nå etter valget i 2011 har altså Averøy fått sin første kvinnelige ordfører i Ann-Kristin Sørvik.

Averøy er en av få kommuner på Nordmøre med vekst i folketallet, og det er stor aktivitet i kommunen.
• ABC Centeret
• Anne Marits Catering og Selskapslokaler
• Apotek 1 Averøy
• Arild Bergem
• Atek
• Atlanterhavsveien Sjøstuer
• Atlanticon
• Averøy Bensinstasjon
• Averøy Brukskunstutsalg
• Averøy Fotklinikk
• Averøy kommune
• Averøy Regnskapslag
• Averøy Rør
• Averøy Sko
• Bjartmars Favorittkro
• Bodalen Friskole
• BVG Eiendom
• Båsemor Gårdsbarnehage
• Båt- og Oppdrettservice
• Center Eiendomsutvikling
• Containerservice
• Dahls Båtbyggeri
• Drivhuset kultur- og næringshage
• Edward Johnsen
• Einar Mork Snekkerverksted
• Erling Farstad Transport
• Feskberja
• Fjellstad Produksjon
• Fladset Notbøteri
• Garnstua
• Gundersen Mekaniske
• Gustad Maskin og Transport
• Haga Handelslag ICA
• Henden Fiskeindustri
• Hoset Maskin
• Håholmen Havstuer
• ICA Nær Kårvåg
• IT Tekstil
• Jangaard Export
• Jostein Tøvik
• Kirkevåg Handel ICA
• Kirkevågen sentrum
• Kiwi Bruhagen
• Kommunenvår.no
• Kvarsvik Bensin
• Langset Rør
• Leif Selnes
• Lyshaugen Elektro
• Lysø Camping og Rorbu-utleie
• Maritech
• Mekonomen - Bremsnes Bilverksted
• Mongstadbase
• Nordmøre Energigjenvinning
• Pallan Søm
• Parfymeri Ynde
• Pariser´n Bakeri
• Peder B. Sørvik
• Puls Glassforum
• Reksund
• Salong Fix
• Salong Luggen
• Sigurd Folland
• Skjerneset Bryggecamping
• Skretting
• Slatlem & Co
• Smenes Maskin
• Sparebank 1 Nordvest
• SpareBank 1 Romsdals Fellesbank
• Stranda Prolog
• Toro Bygg og Industriservice
• Total Eiendom
• Unika
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik