meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Alfabetisk
  Bransjer
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Meldal kommunes landbruk


Optimisme og frisk satsing

 

Landbruket utgjør en av hovednæringene i Meldal. Statistikken vitner om færre bruk og større enheter, med en markant økning innen produksjon av melk, egg og kylling. Næringa bærer preg av et aktivt og optimistisk produsentmiljø, der mange har valgt å satse.


Kari og John Even Hoem Vold er blant de unge gårdbrukerne i Meldal som har valgt å satse på en framtid som gårdbrukere. Ny driftsbygning er under oppføring, og de første dyra flytter inn til sommeren. Melkekvoten er planlagt å være 400 000 liter. Landbrukssjef Siri Eithun (t.h.) er glad for at det satses i Meldal.

Landbruket i Meldal forvaltes av Orkla Landbruk, som er en felles forvaltnings - og utviklingsenhet for Meldal og Orkdal kommuner. Målgruppa er primært alle som eier eller driver landbrukseiendom i de to kommunene.

 

- Vi prøver å legge til rette og informere om de mulighetene som finnes i landbruket, både i forhold til tradisjonelle næringer og nye landbrukstilknytta næringer. Vi utfører også de kommunale naturforvaltningsoppgavene, forteller landbrukssjef Siri Eithun.

 

Produsentmiljøet i Meldal består stort sett av enkeltpersonforetak. Samdrift som produksjonsform har aldri vært særlig utbredt i kommunen. At såpass mange bønder i Meldal nå har valgt å investere og utvide, mener hun er et resultat av en naturlig utvikling.

 

- Det må være et visst omfang på produksjonen for at det skal være økonomi i å investere. Aldersmessig sett ligger vi på landsgjennomsnittet, da det satses blant både eldre og yngre produsenter. Vi har et aktivt og engasjert produsentmiljø, med dyktige aktører som gjerne påvirker hverandre i positiv retning. Når en tør å satse, så oppmuntres andre til å følge etter, sier Eithun.

 

Trolig er det heller ikke noe minus å ha et sterkt fag- og rådgivningsmiljø i ryggen. Orkla Landbruk er lokalisert på Landbrukssenteret Midt, i godt selskap med seks andre landbruksrelaterte enheter. Her finnes bred kompetanse innen både rådgivning, tjenesteyting og forvaltning – alt samlet under samme tak.

 

- Tradisjonelt sett har melkeproduksjon utgjort hovedtyngda av landbruksnæringa i Meldal. Andre næringer, for eksempel eggproduksjon, har vært bedrevet i relativt beskjeden skala. Den siste tiden har vi imidlertid fått fem nye produsenter av egg og kylling. Mangel på kylling i markedet var naturligvis en utløsende faktor her, men dominoeffekten skal heller ikke undervurderes. Det føles tryggere å satse når det finnes andre produsenter i nærheten som har valgt samme vei, sier Eithun.

 

Kari Fjellstad Kvam og Per Erik Kvam hadde i utgangspunktet tenkt å bygge nytt løsdriftsfjøs, men valgte i stedet å etterkomme en forespørsel om å begynne med eggproduksjon. Høsten 2010 stod hønsehuset klart for 7500 høner, noe som allerede tidlig i produksjonsfasen betyr bortimot 6000 egg per dag. Ekteparet ligger med andre ord allerede over forventet produksjonsnivå, til tross for at de ved oppstarten var helt ferske i gamet. Eggproduksjonen drives i tillegg til ordinær melkekvote på tilsammen 140 000 tonn.


Orkla Landbruk gjør mer enn å bygge fjøs. Dette bildet er fra Kråkhaugen i Meldal, der Orkla Trebrensel nå er i ferd med å etablere seg med egen flisterminal. Dermed kan bedriften levere tilstrekkelig tørr flis til kunder i hele regionen, gjennom hele året.

 

Reportasje: Merete.Fossum@kommunenvar.no
• Admento Orkla AS
• AG-Tre
• Aktiv Kjøkken
• Begravelsesbyrået Orkla
• Bjørkhaug Snekkerverksted
• Blomsterbua
• Brandås Transport
• Bygdeservice Meldal
• Bygger´n Meldal
• Byggmester Odd Erik Dalsegg
• Coop Marked Å
• Coop Meldal
• El-installatør Arild Ristesund
• Foss Snekkeri
• Gunnar Salvesen Handlaft
• Knut Grut
• Landbrukssenteret Midt
• Meldal Begravelsesbyrå
• Meldal Drosjesentral
• Meldal Frisørsalong
• Meldal kommune
• Meldal kommune - Entreprenørskap i skolen
• Meldal kommune - Storåsfestivalen
• Meldal kommunes landbruk
• Meldal Manuellterapi og Akupunkturklinikk
• Meldal Miljøanlegg
• Meldal Treningssenter
• Meldal Trykkeri
• Meldal videregående skole
• Midtnorsk Opplæring
• Mjøen VVS
• Møkkelgård Maskin
• O.Lilleås Grustak/Transport
• Odd Petter Damli
• Ole Lium Møbelverksted
• Orkla Industrimuseum
• Orkla Revisjon
• Orkladal Bedriftsutvikling
• Rupro Plast
• Salvesen & Thams
• SANS Bergmannskroa
• Storås sveise- og varmepumpeservice
• Storås Trafikksenter
• Storås Trevare
• Svinsås Auto
• Syrstadeng Bil
• Sørløkk Transport
• Å Gartneri
• Aa Handlaft
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik