meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Alfabetisk
  Bransjer
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Landbrukssenteret Midt


Landbrukssenteret Midt
Løkkenveien 16
7336 MELDAL


Hjemmeside: www.landbrukssenteret-midt.no
Åpningstider: Mandag - fredag 08.00 - 15.30
 

Står sammen for landbruket

Landbrukssenteret Midt ligger sentralt i Meldal - midt i smørøyet for et aktivt landbruk. Her er i alt sju landbruksrelaterte enheter samlet under samme tak, noe som betyr at gårdbrukerne får dekt behovet for rådgivning innen de fleste fagområder. Målet er å legge til rette for at det skal bli både enklere og mer givende å drive landbruksnæring.


Landbrukssenteret Midt fremstår som en viktig støttespiller for gårdbrukerne. Her er deler av staben samlet utenfor senteret. Foran fra venstre: Marit Andersen, Sigrun Seem, Hege Lien Eithun, Kari Rikstad, Ragnild Borchsenius og Siri Eithun. Bak fra venstre: Leif Olav Aasløkk, Gunnar Sundseth, Johan Randahl, Erling Revhaug, Jan Eivind Kvam-Andersen og Siri Hoset.

Landbrukssenteret Midt som felles enhet har eksistert siden midt på åttitallet, men etter at man flyttet inn i egne lokaler i det gamle bankbygget falt formalitetene ytterligere på plass. I 2006 ble senteret ombygd, og det ble senere oppført et tilbygg. I dag inneholder huset moderne kontorlokaler, med tilgang til nødvendig utstyr og infrastruktur. Senteret består av følgende enheter: 

  • Norsk Landbruksrådgivning Sør-Trøndelag: Tilbyr rådgivning inne blant annet jord- og plantekultur, økologisk drift, maskinteknikk, økonomi og bygningsplanlegging.
  • Tine Rådgivning og Medlem: Utfører rådgivning og medlemsarbeid for melkeprodusentene
  • Orkla Landbruk: Utfører landbruks- og naturforvaltningsoppgavene for kommunene Meldal og Orkdal.
  • Meldal Avløserlag: Organiserer og formidler avløsertjenester i landbruket.
  • Orkla Fellesforvaltning: Forvalter fiskeressursene som finnes i Orkla.
  • ALLSKOG: Administrerer skogsdrift og tømmertransport, samt organiserer skogplanting og ryddeoppdrag.
  • Meldal Regnskapskontor: Utfører regnskapsføring, budsjettering, rådgivning og andre administrative tjenester for alle typer næringslivskunder.

 Med sju fagenheter samlet under samme tak, har produsentmiljøet i Orkladalføret et unikt kompetansesenter i ryggen, både når det gjelder rådgivning, forvaltning og tjenesteyting. Dette gir utslag i at kundene ofte har flere ærend på huset når de kommer innom.

- Naturlig nok har vi mange av de samme kundene. Som felles enhet legger vi stor vekt på service, og vi ønsker å være en viktig støttespiller for landbruket i distriktet. Det er ikke bestandig vi kan gi svaret med en gang, men vi prøver å være så løsningsorientert som mulig, sier Kari Rikstad ved Meldal Regnskapskontor.

Senteret har i dag 22 ansatte, hver og en med en unik kompetanse innen sitt felt. Arbeidsmiljøet beskrives som svært godt, både faglig og sosialt. Dette gjenspeiles i det solide landbruksmiljøet i Orkladalføret, som preges av optimisme og satsing på fremtiden.

- Når man har et sterkt fagmiljø i ryggen, så blir det lettere å satse. Terskelen for å komme hit og ta en prat skal ikke være høy. Vi arbeider alle mot et felles mål, nemlig å bidra til å utvikle en best mulig landbruksnæring, sier Kari Rikstad.

Orkladalføret har en variert landbruksnæring, der husdyrholdet alltid har stått sterkt.


Aktivt landbruk gir vakkert kulturlandskap. Her fra Laksøybygda i Meldal.

Reportasje: Merete.Fossum@kommunenvar.no 
• Admento Orkla AS
• AG-Tre
• Aktiv Kjøkken
• Begravelsesbyrået Orkla
• Bjørkhaug Snekkerverksted
• Blomsterbua
• Brandås Transport
• Bygdeservice Meldal
• Bygger´n Meldal
• Byggmester Odd Erik Dalsegg
• Coop Marked Å
• Coop Meldal
• El-installatør Arild Ristesund
• Foss Snekkeri
• Gunnar Salvesen Handlaft
• Knut Grut
• Landbrukssenteret Midt
• Meldal Begravelsesbyrå
• Meldal Drosjesentral
• Meldal Frisørsalong
• Meldal kommune
• Meldal kommune - Entreprenørskap i skolen
• Meldal kommune - Storåsfestivalen
• Meldal kommunes landbruk
• Meldal Manuellterapi og Akupunkturklinikk
• Meldal Miljøanlegg
• Meldal Treningssenter
• Meldal Trykkeri
• Meldal videregående skole
• Midtnorsk Opplæring
• Mjøen VVS
• Møkkelgård Maskin
• O.Lilleås Grustak/Transport
• Odd Petter Damli
• Ole Lium Møbelverksted
• Orkla Industrimuseum
• Orkla Revisjon
• Orkladal Bedriftsutvikling
• Rupro Plast
• Salvesen & Thams
• SANS Bergmannskroa
• Storås sveise- og varmepumpeservice
• Storås Trafikksenter
• Storås Trevare
• Svinsås Auto
• Syrstadeng Bil
• Sørløkk Transport
• Å Gartneri
• Aa Handlaft
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik