meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Alfabetisk
  Bransjer
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Midtnorsk Opplæring


Midtnorsk Opplæring AS

Løkkenveien 208

7332 LØKKEN VERK

Telefon: 72 49 70 70

E-post: post@mno.no

Hjemmeside: www.mno.no

Åpningstider: Mandag - fredag

 

Springbrett ut til næringslivet

Midtnorsk Opplæring er en svært viktig støttespiller når den ferske eleven fra videregående skole skal prøve seg som lærling. Løkken-bedriften bistår elever fra store deler av fylket, og har i dag samarbeid med bortimot 200 lærebedrifter.


Børge Midtsand, Odd Arne Moe og Monica B. Brandås ved Midtnorsk Opplæring setter alle pris på arbeidet med å rekruttere ny arbeidskraft til distriktet. Kjersti Snoen Haugen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Organsisasjonen tar seg av alt det formelle rundt et lærlingforhold, fra kontrakt til arbeidsplan og oppmelding til fagprøve. Hensikten er å kvalitetssikre opplæringa best mulig, både for lærling og bedrift. Det tilbys lærlingplasser innen fire ulike fagområder: Bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, service og samferdsel, samt teknikk og industriell produksjon. Midtnorsk Opplæring eies av næringslivet og har i dag fire ansatte. Antall medlemsbedrifter er i dag cirka 150, og det kommer stadig nye til.

Midtnorsk Opplæring er tuftet på fire opplæringskontor som Meldal Videregående Skole i sin tid dro i gang. To lærere hadde ansvar for de fire stiftelsene, i tillegg til de ordinære lærerstillingene sine.

 - Det var framsynthet av administrasjonen ved skolen som utløste dette med opprettelse av fagkontor. Rektor mente at dette burde være på plass før Reform-94, da lærlingtallet trolig ville gå betydelig opp, sier Odd Arne Moe.

 

Moe er daglig leder ved Midtnorsk Opplæring, og var en av to lærere som etter hvert valgte å satse på lærlinger på heltid. Man begynte å diskutere et samarbeid med styrene til de fire ordinære opplæringskontorene, og snart utviklet det seg. I mai 1997 var Midtnorsk Opplæring en realitet.

 

- Det finnes de som tror at opplæringskontoret tar fra dem arbeidet, men i realiteten er det motsatt. Vi maner til samarbeid mellom bedriftene, og ønsker å bidra til økt kunnskap om lærlingeordningen. De aller fleste bedrifter er flinke til å ta inn lærlinger, så fremt markedet er åpent for det, sier Moe.

 

Ofte kan det være vanskelig å orientere seg i jungelen av gjeldende lover og regler, men Midtnorsk Opplæring har spisskompetanse også på dette området. Etter lang fartstid i systemet, er organisasjonen nærmest på fornavn med saksbehandlerne på Fylkeshuset. Dermed havner kunden hos rett instans med en gang, og mye tid er spart.

 

Organisasjonen sin rolle i lærlingtiden er faktisk såpass betydelig at det er MNO som sitter med pennen når det gjelder signering av kontrakter. Dersom det skulle skje noe ekstra i læreforholdet, er det MNO som står ansvarlig. En viktig trygghet, både for lærling og bedrift.

 

- Målet vårt er at alle skal få hjelp, uansett hvor stort eller lite spørsmål man kommer med. I de senere åra har vi kunnet ane en liten holdningsendring i næringslivet. Man ser ikke lenger på lærlinger bare som ren arbeidskraft, men også som rekruttering for framtida. Opplæring er verdiskapning, avslutter Moe.

 

MNO tilbyr lærlingplasser inne fire ulike fagområder: Bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, service og samferdsel samt teknikk og industriell produksjon.

 

Reportasje: Merete.Fossum@kommunenvar.no 
• Admento Orkla AS
• AG-Tre
• Aktiv Kjøkken
• Begravelsesbyrået Orkla
• Bjørkhaug Snekkerverksted
• Blomsterbua
• Brandås Transport
• Bygdeservice Meldal
• Bygger´n Meldal
• Byggmester Odd Erik Dalsegg
• Coop Marked Å
• Coop Meldal
• El-installatør Arild Ristesund
• Foss Snekkeri
• Gunnar Salvesen Handlaft
• Knut Grut
• Landbrukssenteret Midt
• Meldal Begravelsesbyrå
• Meldal Drosjesentral
• Meldal Frisørsalong
• Meldal kommune
• Meldal kommune - Entreprenørskap i skolen
• Meldal kommune - Storåsfestivalen
• Meldal kommunes landbruk
• Meldal Manuellterapi og Akupunkturklinikk
• Meldal Miljøanlegg
• Meldal Treningssenter
• Meldal Trykkeri
• Meldal videregående skole
• Midtnorsk Opplæring
• Mjøen VVS
• Møkkelgård Maskin
• O.Lilleås Grustak/Transport
• Odd Petter Damli
• Ole Lium Møbelverksted
• Orkla Industrimuseum
• Orkla Revisjon
• Orkladal Bedriftsutvikling
• Rupro Plast
• Salvesen & Thams
• SANS Bergmannskroa
• Storås sveise- og varmepumpeservice
• Storås Trafikksenter
• Storås Trevare
• Svinsås Auto
• Syrstadeng Bil
• Sørløkk Transport
• Å Gartneri
• Aa Handlaft
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik