meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Alfabetisk
  Bransjer
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Meldal kommune - Entreprenørskap i skolen


Felles løft - felles framtid

"Meldal - et livskraftig miljø i utvikling". Slik lyder kommunens egen visjon, der viljen til å arbeide for felles vekst kommer til uttrykk. Et av de verktøyene som ble stilt til disposisjon i en treårsperiode fra 2008, er prosjektet "Løft Meldal Opp og Fram". Her er samarbeidet mellom skole, næringsliv og kommune satt i fokus.


I Meldal bringes entreprenørskap inn i skolen allerede fra 1. klasse. Med tiden knyttes kontakt mellom ungdom og næringsliv, noe som lover godt for fremtidens arbeidskraft. Ungdommene blir også bedre kjent med næringslivet i sin egen kommune.

Økt samarbeid mellom aktørene i meldalssamfunnet for felles løft og utvikling, er kjernen i prosjektet. Det ligger mange muligheter og sterke ressurser i dette samarbeidet. Hovedmålsetningen er krystallklar: Å skape 150 nye arbeidsplasser innen utgangen av 2011.

 

Kommunen sin rolle i prosjektet er å legge til rette for at denne målsetningen kan gjennomføres. Videre er det aktørene i næringslivet, frivillige lag og organisasjoner, samt hver enkelt innbygger som på ulike vis bidrar til resultatene. For å oppnå dette ble det i prosjektplanen definert ulike tiltak som det skal jobbes med:


• Systematisk samarbeid mellom kommune, skole og næringsliv

• Utdanne kompetent arbeidskraft tilpasset behovet for regionalt næringsliv og offentlig

tjenesteyting.

• Forbedre infrastrukturen for næringslivet med fokus på vei, næringsarealer, lokaler og

grendeutvikling.

• Utvikle klynger innen industri, service og handel.

• Næringsutvikling i landbruket og i randsonen av landbruket.

• Øke søkingen etter nye bedrifter som kan etableres i Meldal.

• Markedsføre Meldal som en god bokommune.

• Øke verdiskapningen av laksefiske i Orkla.

• Øke verdiskapningen i Meldal som hyttekommune.

• Skaffe ny virksomhet i lokalene til TINE Meldal.

 

I Meldal blir elevene tidlig gjort kjent med entreprenørskap i skolesammenheng. Gjennom entreprenørskap i skolen får elevene innsikt i betydningen av verdiskaping, og lærer om nærings- og arbeidslivets vilkår.

 

- Dette dreier seg om mer enn bare elevbedrifter. Med entreprenørskap som fellesnevner skal elevene lære å stole på seg selv, ta ansvar og utvikle sine sosiale ferdigheter og evner til samarbeid, sier Liv Bente Resell, rådgiver ved MULB.

 

Den videregående skolen i Meldal har også en svært viktig rolle i dette – ikke minst gjennom sitt samarbeid med Studiesenteret.no og Fagskolen. Kommunen sitt mål i denne sammenheng er å drive barnehage og skole i toppklasse. Her skal entreprenørskapet blomstre! Dette krever selvsagt et godt etablert samarbeid med næringslivet og skolen.

 

- En av de mange bonusene med entreprenørskap i skolen er at elevene lærer seg å kjenne lokalmiljøet sitt og mulighetene som finnes der. Vi har opp gjennom årene opparbeidet et svært godt samarbeid med det lokale næringslivet, og det er vi veldig takknemlige for, konstaterer Resell.


Et godt samarbeid mellom aktørene er viktig for at ethvert prosjekt skal lykkes. Gjennom et aktivt teamarbeid har elevene i Meldal lært verdien av å spille på lag.


Reportasje:
 Merete.Fossum@kommunenvar.no
• Admento Orkla AS
• AG-Tre
• Aktiv Kjøkken
• Begravelsesbyrået Orkla
• Bjørkhaug Snekkerverksted
• Blomsterbua
• Brandås Transport
• Bygdeservice Meldal
• Bygger´n Meldal
• Byggmester Odd Erik Dalsegg
• Coop Marked Å
• Coop Meldal
• El-installatør Arild Ristesund
• Foss Snekkeri
• Gunnar Salvesen Handlaft
• Knut Grut
• Landbrukssenteret Midt
• Meldal Begravelsesbyrå
• Meldal Drosjesentral
• Meldal Frisørsalong
• Meldal kommune
• Meldal kommune - Entreprenørskap i skolen
• Meldal kommune - Storåsfestivalen
• Meldal kommunes landbruk
• Meldal Manuellterapi og Akupunkturklinikk
• Meldal Miljøanlegg
• Meldal Treningssenter
• Meldal Trykkeri
• Meldal videregående skole
• Midtnorsk Opplæring
• Mjøen VVS
• Møkkelgård Maskin
• O.Lilleås Grustak/Transport
• Odd Petter Damli
• Ole Lium Møbelverksted
• Orkla Industrimuseum
• Orkla Revisjon
• Orkladal Bedriftsutvikling
• Rupro Plast
• Salvesen & Thams
• SANS Bergmannskroa
• Storås sveise- og varmepumpeservice
• Storås Trafikksenter
• Storås Trevare
• Svinsås Auto
• Syrstadeng Bil
• Sørløkk Transport
• Å Gartneri
• Aa Handlaft
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik