meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Alfabetisk
  Bransjer
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Helse og velvære
  Kommunen
  Maskin, bil og båt
  Maskinentreprenører
  Møbler og interiør
  Produksjon og håndverk
  Reiseliv
  Tjenester
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Meldal Miljøanlegg


Meldal Miljøanlegg AS
7336 Meldal

Kontaktperson: Torbjørn Evjen
Telefon: 72 48 37 00
E-post: torbjorn.evjen@hamos.no 
 

Fra søppel til ressurs

Meldal Miljøanlegg er et foretak som eies av Trondheim Renholdsverk, Hamos og Meldal kommune. Fra anlegget på Rundmyra foretas både håndtering av ferdig sortert restavfall samt kompostering av kloakk- og septikslam. Resultatet er prima kompost og jordforbedringsmiddel - etterspurt av blant annet landbruket som gjødsel.


Meldal Miljøanlegg gjør gråstein til gull. Foretaket forsynte landbruket i Meldal med over 6 tonn jordforbedringsmiddel i 2010, konstaterer styreleder Morten Rødningen.

Meldal Miljøanlegg så dagens lys i 2001, og har således tiårsjubileum i år. Helt siden begynnelsen har foretaket hatt et aktivt og arbeidende styre på tre personer. Overskuddet pløyes tilbake til anlegget og til aksjonærene, og i fjor ble driftsresultatet 600 000 koner i pluss. Foretaket har driftsavtale med Hamos, og en mann har sitt daglige virke ved deponiet. Det tilsvarer ett og halvannet årsverk.

- Det vi driver med er miljøtiltak på høyt plan, konkluderer styreleder Morten Rødningen.

- Vi blander flis inn i kloakkslammet for å få luft inn i prosessen. I tillegg blander vi inn kvernet hageavfall. Tilgangen på dette har økt kraftig de siste årene, etter at det ble gratis å levere det. Resultatet er et topp jordforbedringsprodukt som tilfredsstiller gjødselvareforskriften og er godkjent til bruk på kornjord.

I fjor tok Meldal Miljøanlegg mot i alt 2,4 tonn ferdig sortert avfall til deponi, samt 3,1 tonn slam. Over 6 tonn ferdig kompost ble kjørt ut igjen til landbruket som gjødsel.

- Vi planlegger nå å finsikte deler av det ferdige produktet, slik at privatpersoner kan komme og hente. Et slikt produkt vil være utmerket til for eksempel plenjord, sier Rødningen.

Anlegget har hatt en del problemer med luktplager i forbindelse med komposteringsprosessen.

- Dette er ikke en ukjent problemstilling ved rankekompostering. Vi har forståelse for at lukten til tider kan være sjenerende, men vi jobber stadig for å minimere dette. Miljøgevinsten ved denne typen anlegg er uansett formidabel. Tiden da man benyttet forurensende slamlaguner i skogen, er definitivt forbi her i Meldal, avslutter Rødningen.

Oversikt over hele deponiet på åpningsdagen. Det første lasset er tippa i nydeponiet, og datoen er 11.10.2001.

Her er blandeskuffa i bruk. En blanding av slam og flis ristes sammen til komposteringsranken.

Reportasje: Merete.Fossum@kommunenvar.no
• Admento Orkla AS
• Begravelsesbyrået Orkla
• Blomsterbua
• Brandås Transport
• Bygdeservice Meldal
• Landbrukssenteret Midt
• Meldal Begravelsesbyrå
• Meldal Drosjesentral
• Meldal Miljøanlegg
• Meldal Treningssenter
• Meldal Trykkeri
• Meldal videregående skole
• Midtnorsk Opplæring
• Mjøen VVS
• O.Lilleås Grustak/Transport
• Odd Petter Damli
• Ole Lium Møbelverksted
• Orkla Industrimuseum
• Orkla Revisjon
• Orkladal Bedriftsutvikling
• Salvesen & Thams
• SANS Bergmannskroa
• Storås sveise- og varmepumpeservice
• Storås Trafikksenter
• Syrstadeng Bil
• Sørløkk Transport
• Å Gartneri
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik