meny
                 
Startsiden
Nordmøre
  Aure
  Averøy
  Eide
  Gjemnes
  Halsa
  Smøla
  Alfabetisk
  Bransje
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Nordsia Aktivitetssenter


Nordsia Aktivitetssenter
Hopen
6570 Smøla

Tlf: 71 54 01 61
E-post: ingrid.ramsli@smola.kommune.no
kari.nordseth@smola.kommune.no
 

Viktig arbeidsplass gir mening og selvfølelse

For de 11 brukerne som har sitt arbeid ved Nordsia Aktivitetssenter, er dette et svært viktig tilbud. Aktivitetssenteret ble startet opp i 1991 og har vist seg å fylle et behov. Alle har vi bruk for og rett på et meningsfullt arbeid. Dessuten har mange glede av de fine produktene som blir laget her. Senteret blir også brukt aktivt av NAV i attføringsprosjekter.


Her er noen av de som arbeider ved Nordsia Aktivitetssenter. Fra venstre ser vi Herlaug Knudtsen, Erik Neerland, Alice Reiråskag (assistent), Ingrid Marie Johnsen (foran), Tron Dyrnes, Arne Johansen og Ellen Vikan.

Siden 1992 har Ingrid Ramsli vært daglig leder og drivkraften bak senteret. Med seg som aktivitør har hun Kari Nordseth, slik at det til sammen er halvannen stilling her. Ved siden av aktivitørutdannelse har Ingrid også fagbrev som skredder og utdannelse innenfor tekstilforming, noe som også kommer godt med i denne jobben der man må vise kreativitet i produksjonen.

- Vi har hele tiden lagt vekt på at det som lages her skal være av høy kvalitet, sier Ingrid. Her blir det blant annet produsert treprodukter i alle varianter. Med utgangspunkt oftest i halvfabrikata, blir de pusset, montert og malt. Stoler, dørskilt, skrin og fat er noen av produktene, og her lages også mange spesielle bilder. De har også et samarbeid med Hildur Meese, som lager husflidprodukter og stiller dem ut i en del av lokalet som hun leier. Slik er det et bredt utvalg her, som gjør det vel verd å ta en shoppingrunde innom lokalene ved siden av Nordvestnytt.

Senteret ble startet opp i 1991 som en følge av PU-reformen. Det var da et tilbud til de som ble tilbakeført fra institusjonene. Nå omfatter det også de som trenger assistanse for å få et arbeidstilbud av fysiske eller psykiske grunner. Dessuten får en del omskolering eller attføring her gjennom NAV.
- Vi legger vekt på hva den enkelte mestrer. Filosofien er at vi arbeider ved samme bord og sørger for at produktene blir bra, sier Ingrid. Hun forteller at mange har opplevd en helt annen livssituasjon etter at de begynte her. Noen har gått fra å måtte ha hjelp til det meste, til å kunne både handle selv og håntere dagligdagse situasjoner de tidligere ikke taklet.
Senteret er en del av bo- og aktivitetsenheten på Hopen, der Kristin Baadnes er leder. Kommunen har vært positiv hele veien og vist stor tillit, slik at senteret har fått utviklet seg til beste for brukerne, understreker Ingrid. Brukerne spenner i alder fra 17 til 72 år, og får et helhetlig tilpasset opplegg. Noen er her også som en del av et attføringsopplegg og får da den nødvendige opplæringen og arbeidstreningen i samarbeid med NAV 

Ingrid Ramsli (t.v) har vært daglig leder for aktivitetssenteret helt siden 1992. Her er hun sammen med Aud Holmen som har gjennomført et attføringsopplegg her, og snart har fagbrev som aktivitør.
• Aphrodit
• Atlantic Dawn Seafoods
• Betten Regnskap
• Betten Rorbuer
• Bo Service Møbelforretning
• Brødrene Sætran
• Coop Marked Hopen
• Coop Marked Steinsøysund
• Coop Veidholmen
• Edøen mekaniske
• Elektronor
• Halfdan Soleim
• Hellesfjord Feriesenter
• Holberg Elektro
• Hopen Aktivitetsgård
• Hopen Brygge
• Hopen Sjøhus
• ICA Vestsmøla
• Innveien Rorbuer
• IP - Iversen og Petch
• Lagunen Kafé og Restaurant
• Marine Harvest Norway
• Maskinentreprenørfirma Bjørn Stølen
• Moe Maskin & Transport
• Nettbuss Møre
• Nordsia Aktivitetssenter
• Nordvestnytt
• Nova Mote
• Partrederiet Hopmark
• Plastservice
• Promarin
• Promek
• Smøla Bakeri
• Smøla Bilservice
• Smøla Fiske og Fritid
• Smøla Golf
• Smøla Hagesenter og gartneri
• Smøla Havfiskesenter
• Smøla Havstuer
• Smøla Hårsenter
• Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg
• Smøla kommune - politisk organisering
• Smøla kommunes administrasjon
• Smøla Motell
• Smøla Museum og Norsk Myrmuseum
• Smøla Næringssenter
• Smøla Oppdrettservice
• Smøla Trelastlager
• Smølablomsten
• Smølabygg
• Smølamat - ICA Nær Nordsmøla
• Smølaprodukter
• Smølas Kulturliv
• Smølas kulturliv - arrangementer 2008
• Smølavinduet
• SpareBank 1 Nordvest
• Statkraft Energi
• Stein Åge Rangnes
• Storvik Pub og Kaffebar
• Straumen Handel
• Taxi Smøla
• Thor Dyrnes & Sønner
• Tingeling
• Veidholmen Fisk
• Veyen Vertskap
• Vikan Handel
• Vågarbryggå
• Økonomitjenesten
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik