meny
                 
Startsiden
Nordmøre
  Aure
  Averøy
  Eide
  Gjemnes
  Halsa
  Smøla
  Alfabetisk
  Bransje
  Bil og båt
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon
  Reiseliv
  Tjenester
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
SpareBank 1 Nordvest


SpareBank 1 Nordvest
Avd Smøla
6570 Smøla
Tlf: 03900
Åpningstider:
Man - fred: 09.00 – 15.00
Torsdag: 09.00-16.30
Kassen åpner 11.00  

E-post:
 kurt.holmen@snv.no 
 per.karstein.donheim@snv.no
 heidi.lie@snv.no 
 tone.ulfsnes@snv.no
 margareth.holm@snv.no
 stine.grindstein@snv.no
(permisjon)

 

Sparebanken satser på Smøla

SpareBank1 Nordvest på Smøla er en viktig aktør i næringslivet i kommunen. Banken har bidratt til mange nye prosjekter og en positiv utvikling i kommunen. Dette gjelder spesielt innenfor reiseliv, som for tiden er i kraftig vekst. Banken er eneste bank i kommunen med de fordeler og ulemper det medfører. Banken ble etablert i 1903 og har slik lange tradisjoner på Smøla.


Noen av de ansatte i banken på Smøla: Fra venstre Heidi Lie, Kurt Holmen, Per Karstein Dønheim og Stine Grindstein.

Avdelingen på Smøla har alltid hatt en stor markedsandel på banktjenester. I de senere år har markedsandelen på forsikring og plassering hatt en betydelig vekst, noe som viser at folk støtter opp om sin lokale bank. Banken satser da også på at det skal lønne seg for kundene å benytte alle disse tjenestene i sin egen bank, blir det understreket. 

For å gjøre banken mer tilgjengelig satses det nå på mer automatisering gjennom investering i innskuddsautomat og nettbank. Dette gjør at tjenesten blir utvidet og er tilgjengelig så lenge senteret er åpent. Samtidig øker banken kapasiteten på rådgivingssiden gjennom ansettelse av en ny medarbeider.
- Denne satsingen viser at vi har tro på vekst i Smøla-samfunnet og at vi har tenkt å være med å bidra i mange år framover, sier avdelingsbanksjef Kurt Holmen.
 
- Som eneste bank lokalt forventes det at vi er med og tar risiko når nye prosjekter skal startes opp. Hvis ikke den lokale banken gjør det, hvem skal gjøre det da? spør Kurt. Han har vært i bankbransjen siden 1979. De første åra i konkurrerende banker, men fra 1988 i Nordmøre Sparebank nå Sparebanken Nordvest. Han har også regionansvar for avdelingen i Aure, der de har kontor på Leira.

En annen med solid erfaring er Per Karstein Dønheim. Han er kontorleder og arbeider hovedsaklig i privatmarkedet med bank og forsikring. Per Karstein arbeidet først ved Smøla Regnskapskontor, men begynte i Sparebanken i 1982, og har bortsett fra BI-studier i 87 – 88 vært i banken siden.

Heidi Lie har 28 års fartstid i banken. Hun arbeider nå med kunderådgiving i privatmarkedet og dekker alle produktområder. Stine Grindstein har permisjon for tiden, men arbeider normalt med kunderådgiving med hovedansvar for kasse og betalingsformidling. Vikar for henne er Tone Ulfsnes med de samme arbeidsoppgavene.
Siste skudd på stammen er nytilsatte Margareth Baadnes Holm. Hun har arbeidet som lærer siden 1994 og kommer nå fra jobb ved Bakkamyra skole. Hun skal fungere som kunderådgiver på privatmarkedet med markedsområde både på Smøla og i Aure Kommune. 

Mye har forandret seg i banken de siste 10-årene. Tidligere var det filialer på Dyrnes, i Nordvika, Veidholmen og Straumen. Nå er stadig flere oppgaver overtatt av kundene selv gjennom nettbank PM og BM, telegiro og brevgiro. Nå er også kassearbeidet mer automatisert gjennom investeringen i ny innskuddsautomat. Dermed er det frigjort tid for de ansatte og arbeidsoppgavene er mye endret. Stadig oftere treffer man dem som rådgivere, og i realiteten arbeider de også i større grad med innsalg av bankens ulike tjenester innen bank, forsikring og plassering av sparekapital.

Det som fremdeles særpreger Sparebankene er at de ikke utbetaler utbytte til eierne, men tilbakefører betydelige midler til lokalsamfunnet gjennom gavemidler. På Smøla satses det hovedsaklig på å gi gaver til lag og foreninger  som jobber med barn og unge. Idrett, musikk og skyting er aktiviteter som ofte blir tilgodesett. Banken bidrar også med sponsormidler. Blant andre gjelder det idrettslagene i kommunen, Smøla Janitsjarorkester og det nye Gurisenteret.

Margareth Baadnes Holm og Tone Ulfsnes er de nye ansiktene i banken.
• Aphrodit
• Betten Regnskap
• Hopen Aktivitetsgård
• IP - Iversen og Petch
• Lagunen Kafé og Restaurant
• Moe Maskin & Transport
• Nettbuss Møre
• Nordvestnytt
• Smøla Bakeri
• Smøla Bilservice
• Smøla Fiske og Fritid
• Smøla Golf
• Smøla Hårsenter
• Smøla Næringssenter
• Smøla Oppdrettservice
• SpareBank 1 Nordvest
• Storvik Pub og Kaffebar
• Taxi Smøla
• Thor Dyrnes & Sønner
• Tingeling
• Økonomitjenesten
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik