meny
                 
Startsiden
Nordmøre
  Aure
  Averøy
  Eide
  Gjemnes
  Halsa
  Smøla
  Alfabetisk
  Bransje
  Bil og båt
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon
  Reiseliv
  Tjenester
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Smøla Næringssenter


Smøla Næringssenter KF
6570 Smøla
Tlf:
Einar Wikan: Tlf:71540080           
Mob: 99536595
Kai M. Holmen: Tlf: 71540144
Mob: 99774823          

Heidi A. Lura: Tlf 71540079
Mob: 97532987
E- Post:
einar.wikan@smola.kommune.no
kai.holmen@smola.kommune.no
heidi.lura@smola.kommune.no
Hjemmeside: http://www.smola.kommune.no/naring-og-kultur/
 

Skal legge til rette for aktivitet på Smøla

Etter at denne artikkelen ble laget, ble Smøla Nærings- og kultursenter KF opprettet 1.januar 2012. Det kommunale selskapet har rundt 14 ansatte, og forvalter både næringssaker og kultur på Smøla. Vi kommer tilbake med ny reportasje i nær framtid. I denne artikkelen kan du foreløpig lese om hvordan situasjonen var da tre tilsatte sammen med styret i Næringsforumet dro igang aktiviteten for noen år siden. Følger du linken i infoboksen, får du oversikt over dagens situasjon.


Her ser vi f.v styreleder Per Anton Brennskag sammen med næringskonsulentene Kai Magne Holmen og Heidi Antonsen Lura. Til høyre i bildet daglig leder for Smøla Næringssenter, Einar Wikan.

Smøla Næringssenter KF er en videreføring av omstillingsprosjektet for Smøla, som varte i seks år fram til september 2007. Nå er det i hovedsak kommunen som fører prosjektet videre med en bevilling på tre millioner årlig, mens fylkeskommunen bidrar med en million. Næringssenteret tar også på seg oppdrag, blant annet som sekretariat for Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner og for Smøla Næringsforening. Dessuten tar senteret over voksenopplæringen fra høsten 2008 og det satses på å tiltrekke arbeidskraft med kompetanse til kommunen.

Oppdragene og prosjektene står i kø for Næringssenteret, og det er heller ikke tvil om at prosjektmidlene som er brukt på Smøla så langt har båret frukter. Man ser det kanskje tydeligst ved kommunens storstilte satsing på reiseliv og de mange nye anleggene som er kommet opp der. Samarbeidet med kommunen er også upåklagelig, og Næringssenteret er på mange måter kommunens forlengede arm slik det fungerer.

En viktig oppgave er å utfordre næringslivet til nytenking, samarbeid og bedre informasjonsutveksling. Å stimulere til utleievirksomhet og bevisst satsing på næringslokaler og boliger er også områder der man ønsker å utfordre næringslivet i kommunen.

Inntektene fra eiendomsskatten i vindparken har gitt Smøla økonomiske ressurser til å satse videre på nytenking og omstilling i kommunen. Her fra åpningen av første byggetrinn i 2002 ser vi fylkesmann Ottar Befring, ordfører Iver Nordseth og kong Harald V.


 

Omstilling mot oppgitthet og avfolking

Prognosene for befolkningsutviklingen er langt fra gunstige for Smøla, og dette var noe av bakgrunnen for at kommunen i sin tid fikk status som omstillingskommune og medfølgende midler. Når dette arbeidet nå føres videre med kommunale midler, er det med mye erfaring og kunnskap som ballast, og en aktiv ordfører som sterk støttespiller.


Gurisenteret er blitt arbeidet fram mye ved hjelp av Næringsenteret sin innsats, og er nå fullfinansiert og klart for anbud.

Styreleder Per Brennskag har blitt pensjonist etter noen år som rådmann i kommunen etter at den militære karrieren var avsluttet. Med i styret for Næringssenteret har han Merete Hofstad som nestleder. Styremedlemmer er Laila Hopshaug, ordfører Iver Nordseth, Marit Neerland Hopshaug og Egil Holberg, som også er leder for Næringsforeningen på Smøla. Laila Skaret, Anders Dyrnes, Roald Danielsen og Anne Vikhals Isaksen er varamedlemmer i dette styret, som består av en blanding av næringslivsfolk og politikere.

Daglig leder Einar Wikan har lang fartstid innefor næringsutvikling i kommunen, og må vel sies å være arvelig belastet innenfor området med røtter i Vikan der bestefaren drev hermetikkfabrikk og fiskemottak. Foreldrene drev kolonialforretning i 50 år, og i tillegg var faren formannskapssekretær. 
Selv startet Einar opp i postverket, men havnet etter hvert i Nordmøre Sparebank på Smøla. Der var han fram til 1998, da han begynte som næringskonsulent i Smøla kommune. Da omstillingsprosjektet begynte i 2000 ble han daglig leder der, og fortsetter altså nå i tilsvarende jobb i Smøla Næringssenteret.

Nå er det noe mindre penger å rutte med, men det er ikke det viktigste, mener han.
- Pengene er ikke det viktigste. Det er prosessene og det å være på rett sted til rett tid som er viktig. Prosessene tar tid, men de kan gi resultater, understreker han, og viser til Gurisenteret som nå er finansiert og klar for anbud som et eksempel.
- Veksten i reiselivet har vi fått fordi enkeltindivid har lært seg å samhandle og spille på lag, sier Einar, og understreker at næringslivet på Smøla har sin styrke i at det er lokalt eid.

Med seg har han også Heidi Antonsen Lura. Hun har utdannelse innen reiseliv fra høgskolen i Lillehammer og har også studert språk og har blant annet mellomfag i tysk. I 1999 flyttet hun tilbake til Smøla og begynte i Nordvestnytt som journalist. Fra 2001 overtok hun avisa som redaktør til hun altså begynte i Smøla Næringssenter i 2007. Lokalkunnskapen i samfunnet er vel det viktigste hun tar med seg inn i denne jobben, mener hun. Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå i etablererveiledningen ”Hopp i det” . Voksenopplæringa overtas fra høsten, og da ansettes det ytterligere to personer. 

Kai Magne Holmen er den tredje ansatte og har lærerutdannelse og har arbeidet som det i Asker i fem år. Han har også utvidet kompetanse innefor IKT og miljøfag, og kom tilbake med samboer sommeren 2007. Nå satser de på å bidra til å øke folketallet etter hvert, ler han. En viktig arbeidsoppgave vil være sekretariatsfunksjonen for vindkraftkommunene i LNVK, som har fokus på kraftskatt og tilbakeføring av verdier til kommunene.

Ambisjonen på Smøla er å snu en negativ befolkningsutvikling, slik at de innen 2010 er oppe igjen på folketallet kommunen hadde i 2005. Av og til kan man få inntrykk av at det fungerer. 
• Aphrodit
• Betten Regnskap
• Hopen Aktivitetsgård
• IP - Iversen og Petch
• Lagunen Kafé og Restaurant
• Moe Maskin & Transport
• Nettbuss Møre
• Nordvestnytt
• Smøla Bakeri
• Smøla Bilservice
• Smøla Fiske og Fritid
• Smøla Golf
• Smøla Hårsenter
• Smøla Næringssenter
• Smøla Oppdrettservice
• SpareBank 1 Nordvest
• Storvik Pub og Kaffebar
• Taxi Smøla
• Thor Dyrnes & Sønner
• Tingeling
• Økonomitjenesten
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik