meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Alfabetisk
  Bransjer
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Helse og velvære
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskin, bil og båt
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon og håndverk
  Reiseliv
  Tjenester
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Slakthuset Eidsmo Dullum


Slakthuset Eidsmo Dullum AS
7228 Kvål
Telefon: 970 60 970

Fax: 72 87 70 38
E-post: post@slakthuset.no
Webside: www.slakthuset.no
 

Satser friskt på slakt

Slakteriene hører inn under en bransje som stadig må tåle store svingninger i markedet. Da Eidsmo Slakteri, Dullum Slakteri og Trondheim Slakthus valgte å slå seg sammen i 2005, var det med bakgrunn i et felles ønske om å samle slaktingen på ett sted. Resultatet ble Slakthuset Eidsmo Dullum AS.


Administrasjonen i Slakthuset Eidsmo Dullum: F.v. daglig leder Rune Dullum, slakterileder Magnar Høvik, produsentkontakt Hans Grøseth, livdyrformidler Jon Løkken og produsentrådgiver Klaus Arild Sandøy.

Kvål har lange tradisjoner innen slakteribransjen. Helt siden 20-tallet har familien Eidsmo drevet sin geskjeft her. I dag heter denne geskjeften Eidsmo Spekemat, og står oppført som utleier av slakterilokalene.

- De tre selskapene var fra begynnelsen av likeverdige eiere, men i dag har Dullum Slakteri AS og Eidsmo Slaktehus AS kjøpt aksjeposten til Trondheim Slakthus. Dermed er vi kun to eiere. Vi er en relativt liten organisasjon, men med en betydelig erfaring innen slakteridrift og transport, forteller daglig leder Rune Dullum.

Etter en lengre turbulent periode med mye usikkerhet om hvorvidt slaktingen skulle flyttes til Malvik eller forbli på Kvål, kan både ansatte og ledelse nå senke skuldrene og se framover. Nå satses det offensivt, slik at både volum og antall sysselsatte økes. Slakteriet har i dag 18 ansatte samt en del sesongarbeidere. I 2008 endte omsetningen på 100 millioner kroner, noe som er et stabilt tall. Det ble produsert rundt 2000 tonn ferdig slakt på krok – det vil si omkring 8000 kyr og okser.

- Satsningsområdet er storfe, men vi slakter også en del småfe og hest. Skrottene sendes til i alt tre skjærebedrifter på Østlandet for videre foredling, sier Dullum.

Slakteriet dekker et geografisk område fra Dombås i sør til Innherred i nord. Tre dyrebilsjåfører er ansatt på heltid, og det tilbys døgnberedskap på nødslaktbil. Slakthuset Eidsmo Dullum er i dag det eneste private slakteriet i regionen.

- Nortura har gjort det enkelt ved å legge ned alle konkurrentene våre i området. På denne måten har vi også fått et større tilførselsområde, smiler Dullum.

På bakgrunn av dette har slakteriet nå en egen produsentkontakt som dekker sørdelen av tilførselsområdet, det vil si Oppdal og omegn. I tillegg til å stå for dyretransport har produsentkontakten også ansvar for oppfølging mot gårdbrukerne.

- Visjonen er å være mer fleksibel enn våre konkurrenter. Dette kan blant annet gjøres mulig med slakting hver eneste dag, korte hentetider og store salgsmuligheter for hele slakt. For tiden vurderes også muligheten for oppstart av svineslakting på Stjørdal. Vi er inne i en satsningsmodus for den videre driften, og vi ser lyst på fremtiden, avslutter Dullum.

Satsningsområdet er storfe, men det slaktes også en del småfe og hest.

Tre dyretransporter, en reservebil og en nødslaktbil må til får å dekke et bredt geografisk område.

Reportasje: Merete.Fossum@kommunenvar.no
• Asbjørn Krogstad
• Bies Produkter
• Capro
• Delprodukt
• Eidsmo Slakteri
• Exel-machines
• Gimse Sveiseteknikk
• Gravørskilt
• Industrimek
• MarkiseHACO
• Mo Grus
• Rantex Flaarønning
• Settefiskanlegget Lundamo
• Slakthuset Eidsmo Dullum
• TrønderGlass
• Vekst Melhus
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik