meny
                 
Startsiden
Nordmøre
  Aure
  Averøy
  Eide
  Gjemnes
  Halsa
  Smøla
  Alfabetisk
  Bransje
  Bil og båt
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon
  Reiseliv
  Tjenester
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Smøla Trelastlager


Smøla Trelastlager AS
Hopen
6570 Smøla
Tel: 71 54 43 20
Faks: 71 54 43 21
E-post:
Post@smolatre.no
Aage@smolatre.no
Laila@smolatre.no
Rune@smolatre.no

Nettside:
www.smolatre.no
www.byggfag.no
Åpningstider:
Mandag t.o.m onsdag: 
08.00-16.30
Torsdag: 08.00-19.00
Fredag: 08.00-16.30
Lørdag: 10.00-14.00
 

Byggevarebutikk og byggeentreprenør på Hopen

Smøla Trelastlager holder til mellom senteret på Hopen og kommunehuset. Bedriften driver både en fullassortert byggevarebutikk i Byggfagkjeden og er et byggefirma med rutinerte og allsidige snekkere i arbeidsstokken. Det er 17 ansatte i bedriften, hvorav 9 snekkere og en lærling. Daglig leder er Åge Buskenes, som kan glede seg over jevn vekst siden oppstarten i 1979 - og en høykonjunktur i bransjen de siste årene.


Smøla Trelastlager AS er i vinden som aldri før. Her ser vi butikkansatte og administrasjon foran bygget deres på Hopen. Fra venstre daglig leder Åge Buskenes sammen med Jorunn Pettersen, Randi Eines, Laila Buskenes og Rolf Lervik. 

I dag holder bedriften til i romslige lokaler på 1600 kvadrat som ble oppført i 1995, like bak butikksenteret. Butikken er på hele 500 kvadrat og her får man det aller mest innenfor byggevarer, fra trelast til baderomsinnredninger, rørdeler, stein, arbeidsklær og maskiner og verktøy. Resten av lokalene er lager, mens kontorlokalene er på ca 100 kvadratmeter.

Behovet for et slikt tilbud i kommunen var årsaken til at Åge Buskenes, som tidligere drev som byggmester, fikk med seg interesserte og startet opp i 1979. Først holdt de til ved Hopen Brygge, før de flyttet over i Omegasenteret i 1985 og så bygde dagens lokaler i 1995. Med seg som aksjonærer har han Anne Katrine Johnsen, Nils Jostein Buskenes, John Wullum Iversen og Laila Karin Buskenes.

I kontorlokalene finne vi ved siden av Åge kontor- og økonomisjef Laila Buskenes og butikksjef Rune Tuven. Butikkmedarbeiderne er Berit Skomsøy, Jorunn Pettersen og Randi Eines.
Det varierte utvalget i butikken gjør at man ikke trenger dra fra øya etter noe, og alt skaffes i løpet av en dag eller to hvis noe mangler. Smøla Trelastlager AS er medlem i kjeden Byggfag AS, som består av 18 byggefirma og har som hovedoppgave å koordinere felles innkjøpsavtaler, noe som kommer kundene til gode i form av rimelige priser.

Spesielt for bedriften er også et stort utvalg i rørdeler og VVS. De to ansatte snekkerne Eivind Vikhals og Torbjørn Brevik tar også ansvaret for rørleggerarbeid.


I butikken er det et omfattende utvalg, og avdelinga med verktøy er selvsagt populær, forteller Berit Holberg Skomsøy og butikksjef Rune Tuven.

 

Stor byggevirksomhet


Oppdragene har vært mange for Smøla Trelastlager opp gjennom årene og kommunen har også vært en viktig oppdragsgiver. Med en rutinert og stabil stab med snekkere har firmaet opparbeidet seg et godt renomé og vært engasjert i de fleste større utbygginger i kommunen. Selv om den lokale arkitekten Ian Petch blir flittig benyttet, sikrer samarbeidet gjennom Byggfagkjeden også for arkitekttjenester og faglig kompetanse på byggeoppdrag.

Snekkerne i gang med et nybygg på Råket, der det både skal bli overnatting, restaurant og pub på kaia. Fra venstre ser vi Torbjørn Brevik, Odd Tyrhaug, Jan Dahle og Pjotr Jakubowsk.

De fleste oppdragene har vært på Smøla, men det hindrer ikke at bedriften også tar oppdrag i andre kommuner. Rehabiliteringen av Aure helsesenter er et slikt eksempel. De har også hatt ansvaret for støpingen av fundamentene for vindmøllene på Smøla og har ellers bygd Smøla Pensjonærheim, den Videregående skolen på Dyrnes, Vannverkbygget ved Gjeldbergsvatnet, Vikan Fryselager og induistribygget til Halfdan Soleim, for å nevne noen. Senteret på Hopen har også vært en stor oppdragsgiver i flere omganger for bedriften, og Hopen Brygge og samdriftsfjøset på Frostadheia er andre store prosjekter.

I praksis tar fimaet på seg alle typer arbeid, fra rørlegging og ventilasjon til tapetsering. Det de ikke gjør er den elektrisk installasjon, forteller Åge. På rørlegging samarbeider de med Brødrene Dahl i Kristiansund, og på ventilasjon med Northerm AS. Det elektriske er det vanligvis Elektronor som tar seg av.

Utviklingen har de siste årene gått i retning av at arbeidskostnaden utgjør en stadig større del av prosjektene. Tidligere regnet man med en tredjedel i arbeidspenger og resten på materiale, mens det nå ofte er 50/ 50 forteller Åge. Det skyldes dels høyere lønnskostnader, men også mer forseggjort utførelse. Da vi var innom vinteren 2008 var de i gang med NAV-kontorene i kommunehuset, et nybygg ved Hopen brygge og en brygge med overnatting og retaurant og pub på Råket. Videre framover var det oppdrag nok for snekkerne et år fram i tid.

I gang med et nybygg ved Hopen Brygge fant vi snekkerne Jens Ivar Øien og Bjarne Tuven.
• Smøla Trelastlager
• Smølabygg
• Smølavinduet
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik