meny
                 
Startsiden
Nordmøre
  Aure
  Alfabetisk
  Bransje
  Averøy
  Eide
  Gjemnes
  Halsa
  Smøla
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om oss

Aure kommune


Større kommune og nye muligheter

6690 Aure
Servicekontor i Aure:
Tlf: 71 64 74 00
Fax: 71 64 74 08
postmottak@aure.kommune.no
servicekontor.tustna@aure.kommune.no
Tlf Tustnakontoret: 71 52 26 00
Fax: 71 52 26 01
Åpningstider: 08:00 - 15:45
Sommertid: 08:00 - 15:15

Alt ligger nå til rette for at de to tidligere nabokommunene gamle Aure og Tustna blir en slagkraftig enhet. Nye Aure kommune tar mål av seg til å bli ledende når det gjelder kvalitet på offentlig tjenesteyting. Servicekontoret skal spille en sentral rolle i forhold til å få en førstelinje for informasjon og kommunikasjon med innbyggerne. Tanken er at folk her skal få avklaring på mange spørsmål og enkeltsaker, uten å bli sendt gjennom alle offentlige kontorer. Inge Kamsvåg er leder for servicekontoret.

Bildet: Disse treffer du på servicekontorene: Bak f.v Inge Kamsvåg, Aud Nedresæter, Anne Moltubakk, Bjørg Fladseth, Eva Randi Oldervik, Solfrid Helland og Jacob Strand. Foran fra venstre: Solveig Thordarson, Åshild Fladseth, Ann Odhild Stavnes, Else Ersvik og innfelt Gunn Randi Fatland.

Den administrative organisasjonsmodellen innebærer at rådmannen er den administrative toppleder. Ledergruppen består av rådmann Jon Erling Solheim og kommunalsjefene Martin Fossland (kommuneutvikling) og Grethe Henriksø (helse og oppvekst). De har igjen fl ere enhetsledere under seg.

Fakta om Aure kommune:
Antall innbyggere: 3.700
Kommunesenter: Aure
Kommunenummer: 1576 (nytt)
Areal: 653 km2
Org. nr: 988 913 898
Ordfører: Etter valget i 2007 : Ingunn Golmen
Rådmann: Martin Olav Folde

Tror på positiv utvikling

Denne katalogen ble laget samtidig som Aure og Tustna ble sammenslått og beskriver situasjonen da. Vær oppmerksom på at det i ettertid har vært valg med ordførerskifte og at også ny rådmann skal tilsettes.  Dessuten at det er kommet inn et nytt kommunestyre. Oppdatert informasjon om det finner du på www.aure.kommune.no

Med et variert og optimistisk næringsliv, som ikke minst denne katalogen gir gode eksempler på, har kommunen flere bein å stå på sysselsettingsmessig. Tjeldbergodden blir fremdeles viktig med de ringvirkninger den har hatt og kan gi i framtida - med videre utnytting av gassen nasjonalt. Like viktig er alle små og store firma og gründere i kommunen som tør å satse både i og utenfor Aure.

Ordfører Hans Lauritzen som var ordfører da Tustna og Aure ble sammenslått (t.v) og rådmann under den prosessen, Jon E. Solheim (t.h), var enige om at en av kommunens viktigste oppgaver blir å legge til rette for at næringslivet kan utvikle seg, skape arbeidsplasser og slik bidra til en positiv utvikling for kommunen.

Med et variert og optimistisk næringsliv, som ikke minst denne katalogen gir gode eksempler på, har kommunen flere bein å stå på sysselsettingsmessig. Tjeldbergodden blir fremdeles viktig med de ringvirkninger den har hatt og kan
gi i framtida - med videre utnytting av gassen nasjonalt. Like viktig er alle små og store fi rma og gründere i kommunen som tør å satse både i og utenfor Aure. Ordfører og rådmann er enige om at en av kommunens viktigste oppgaver blir å legge til rette for at næringslivet kan utvikle seg, skape arbeidsplasser og slik bidra til en positiv utvikling for kommunen.

Ordfører Hans Lauritzen var den politiske lederen for nykommunen. Han er født i Trøndelag, utdannet lærer, og har fartstid som rektor siden 1974. I 1978 kom han til Tustna og ble rektor ved Sør-Tustna skole, en stilling han nå har permisjon fra. Innimellom har han arbeidet ved Nordmøre Næringsråd på Heimatprosjektet og også arbeidet med distriktsaktiv skoleprosjektet, der entreprenørskapstanken blir introdusert i skolen. Han har en periode bak seg som ordfører i Tustna, og var også
sentral i sammenslåingsprosessen i årene etter det. - Folk har akseptert sammenslåingen, og nå blir det opp til oss å vise at servicenivået etter sammenslåingen helst blir bedre, sier Lauritzen. Han syns nok staten kunne bidratt mer til å heve standarden på enkelte områder som informasjons- og
kommunikasjonssektoren samt bygningssida, men at de for så vidt har holdt hva de lovet i forhold til kostnadene med selve sammenslåingsprosessen. En utfordring blir bomstasjonen midt i kommunen, men det er et forbigående fenomen, og folk vil vel se det som en investering for etterkommerne, håper ordføreren.

Rådmann Jon Erling Solheim var den administrative lederen av kommunen, og var som påtroppende rådmann også med på avslutningen av sammenslåingsprosessen. Han er opprinnelig nordfjording og har utdannelse fra Kommunal- og sosialhøyskolen i Oslo. Dessuten har han delfag både innenfor arkitektur og jus. Han har administrativ erfaring både fra små og store kommuner som Spydeberg og Bærum, og har også vært rådmann i Vågsøy kommune og Gratangen kommune i Troms. - Vi må være meget offensive for å gjøre kommunen attraktiv for næringsutvikling, slik at vi beholder eksisterende og etablerer nye arbeidsplasser. Dette er kommunens eksistensgrunnlag, og kommunens rolle som tilrettelegger og samarbeidspartner for næringslivet må prioriteres, sier Solheim. Utarbeiding og revidering av kommuneplanen i samarbeid med næringslivet og innbyggerne blir en viktig prosess framover, mener han.

Både den politiske og administrative hovedmodellen er basert på en mellomting mellom ren fl at struktur og sektormodellen, en såkalt “lett sektormodell”. Politisk innebærer dette at det er to hovedutvalg, et for kommuneutvikling og et for helse og
oppvekst ved siden av formannskapet. Administrativt avspeiles dette ved to kommunalavdelinger.

Formannskapet består etter valget i 2007 av : Ingunn Oldervik Golmen, ordfører, Rita Ormbostad som er varaordfører og videre av Lars M. Dromnes, Magne Vaag, Bjørn Oldervik, Judith Bjørk Hagen og Erik Vullum.  

 
• Aktiv Regnskap
• Aresvik Gard
• Aure Blomster gaver og tekstil
• Aure Elektromarked
• Aure Hår & Velvære
• Aure Kjøpesenter
• Aure kommune
• Aure Regnskap og Data AS
• Aure Rehabiliteringssenter
• Aure Reiseservice AS
• Aure Trelast
• Bunnpris M.Halsbog AS
• Bygg-Compagniet
• ByggKon AS
• Coop Marked Foldfjorden / Tustna
• Coop Prix / Byggmix Aure
• Coop Vikhals
• D. Stormyr maskin AS
• Elin´s Klippotek
• Fix hårdesign og aromaterapi
• Flora idé og hagesenter
• Frisørstua DA
• Glomstad Bygg AS
• H. Aukan Regnskapskontor AS
• Ivar Skrivar
• Karens aromaterapi
• Larsen & Gudvangen Bygg ANS
• Leirdal Snekkerverksted møbel og interiør
• LS Holst og NK Larsens Bureau
• Lurvika Handel
• Meieribygget AS
• Murmester Geir Myren AS
• Ola Stormyr Maskin AS
• Rent og Pent
• Ringholmen Sjøhus AS
• Sagli Elektro AS
• Smednes trivselsgård AS
• SpareBank 1 Midt-Norge
• SpareBank 1 Nordvest
• Statoil Tjeldbergodden
• TH. Lindaas AS
• Tustna Gartneri AS
• Tustna Kveitefarm ASA
• Tustna Regnskapskontor AS
• Vean Bil- og Landbruksverksted AS
 

(c) ramvik.no
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik