meny
                 
Startsiden
Nordmøre
  Aure
  Alfabetisk
  Bransje
  Averøy
  Eide
  Gjemnes
  Halsa
  Smøla
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om oss

Smednes trivselsgård AS


”Å trivas me sæ sjøl og sammen med andre vil gi livet mening og en god kvardag”

6590 Tustna
Tlf: 71 52 11 20
Mob: 92 03 57 12
e-post: post@smednes-trivselsgard.no
www.smednes-trivselsgard.no

Smednes Trivselsgård AS på Stabblandet tilbyr kurs og arbeidstrening i sosial yrkesrettet attføring/rehabilitering og sosial trening og forebygging. Nøkkelpersonen Ester K. Indergård er en engasjert drivkraft med en solid faglig bakgrunn og yrkespraksis. Gjennom selvutviklede mestringsopplegg, AFEM, (Ansvar For Egen Mestring), gis deltagerne en mulighet til å gjenvinne troen på seg selv, sosial verdighet og arbeidsevne. Hensikten med tilbudet er å styrke mennesker som har falt ut av et ordinært arbeidsliv pga. sykdom, skader eller andre traumatiske opplevelser, til å ta kontroll over eget liv og få tilbake en meningsfull tilværelse.


Bildet: Glede og latter er en av nøklene til trivsel og mestring av livet, mener Eystein Melhus og Ester K. Indergård. På Smednes Trivselsgård på Stabben tilbyr de sosial yrkesrettet attføring og rehabilitering.

Evnen til å håndtere, ta kontroll over eller å holde ut smerter og lidelser, og å våge å tøye tålegrensa er en læringsprosess som kan påvirkes av kunnskaper, læring trening, gode råd og kyndig veiledning og oppfølging. Tanken er at det kommer mer an på hvordan man tar det enn hvordan man har det, sier Ester Indergård, som brenner for å videreutvikle tilbudet på det flott beliggende gårdsbruket på Stabben.

Tilbudet retter seg mot målgruppene langtidssykemeldte/uføre med kroniske smerter og belastningslidelser, utbrenthetssyndrom og psykososiale problemer etter alvorlig sykdom. Smednes trivselsgård ønsker å gi tilbud til den enkelte som kan bygge bru mellom behandling/rehabilitering og arbeid ved å gi helhetlig funksjonsvurdering og faglig skjønn.

En vellykket attføring/rehabiliteringsprosess krever et nært og koordinert samhandling mellom Aetat, trygdeetat, helsetjenesten og evt. kommunale etater.

Smednes trivselsgård as. tilbyr også sosial trening og forebygging for barn og ungdom og stedet kan utvikles til en alternativ skole. De ønsker også å tilrettelegge en trygg møteplass der voksne, barn og unge kan arbeide, lære og leke sammen, og styrke selvbildet ved å anerkjenne hverandre og trene positiv adferd og arbeidsholdning. I tillegg tilbys det turopplegg og utvikingskurs for bedrifter og grupper, fagkurs for helsepersonell og veiledningstjenester.

Ester K. Indergård er for folk her i området kanskje mest kjent som tidligere sykepleiesjef og sykehjemstyrer på Tustna. Hun var ”primus motor” under sykehjemsutbyggingen på Tustna der hun måtte argumentere mye for å få kjøkkenet som ”hjerte” i institu sjonen. En nyvinning somTustna sykehjem fikk ”Det nytter prisen ” for.

Ester har bred faglig bakgrunn som psykiatrisk sykepleier, faglærer med tverrfaglig veiledningspedagogikk, spesialutdanning i smertemestring/ smertelindring og personaladministrasjon. Med seg har hun samboer Eystein Melhus, som har bakgrunn som teknisk befal i Forsvaret. Han var driftsleder ved Forsvarets tekniske verksted i Trøndelag i 12 år og han har spesialutdanning innenfor kvalitetssikring og kvalitetsledelse. Han har ansvaret for mye av arbeidstreningen da han har kunnskaper og erfaringer med planlegging og tilrettelegging, snekring og mekking. Ester og Eystein har vært aktive ledere innen speiderbevegelsen og Røde Kors.

Dessuten bidrar også Esters sønner Øystein, Sveinung og Eirik Jarl. Opprinnelig er Ester fra Rissa og kom til Tustna i 1979. Sammen med mannen Svein Jarl Indergård startet de opp nybrottsarbeid og bygde nytt våningshus og driftsbygning. Familien fikk oppleve mange orkanødeleggelser som ga mye merarbeid og krevde ekstra mot og vilje. I 1994 ble Svein Jarl alvorlig syk av kreft og han døde 2. november 1997. En slik tragedie kan knekke folk, men det fine med Ester og sønnene er at de har tatt med seg sine og Sveins erfaringer fra sykdommen videre i det tilbudet de nå har etablert. Mer om dette kan du finne på nettsiden deres.

Nylig har firmaet også kjøpt gammelbanken på Gullstein, som etter planen skal fungere som kurs- og møtelokale, sosial møteplass og kanskje aktivitetssenter.
• Aktiv Regnskap
• Aresvik Gard
• Aure Blomster gaver og tekstil
• Aure Elektromarked
• Aure Hår & Velvære
• Aure Kjøpesenter
• Aure kommune
• Aure Regnskap og Data AS
• Aure Rehabiliteringssenter
• Aure Reiseservice AS
• Aure Trelast
• Bunnpris M.Halsbog AS
• Bygg-Compagniet
• ByggKon AS
• Coop Marked Foldfjorden / Tustna
• Coop Prix / Byggmix Aure
• Coop Vikhals
• D. Stormyr maskin AS
• Elin´s Klippotek
• Fix hårdesign og aromaterapi
• Flora idé og hagesenter
• Frisørstua DA
• Glomstad Bygg AS
• H. Aukan Regnskapskontor AS
• Ivar Skrivar
• Karens aromaterapi
• Larsen & Gudvangen Bygg ANS
• Leirdal Snekkerverksted møbel og interiør
• LS Holst og NK Larsens Bureau
• Lurvika Handel
• Meieribygget AS
• Murmester Geir Myren AS
• Ola Stormyr Maskin AS
• Rent og Pent
• Ringholmen Sjøhus AS
• Sagli Elektro AS
• Smednes trivselsgård AS
• SpareBank 1 Midt-Norge
• SpareBank 1 Nordvest
• Statoil Tjeldbergodden
• TH. Lindaas AS
• Tustna Gartneri AS
• Tustna Kveitefarm ASA
• Tustna Regnskapskontor AS
• Vean Bil- og Landbruksverksted AS
 

(c) ramvik.no
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik