meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Alfabetisk
  Bransjer
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Helse og velvære
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskin, bil og båt
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon og håndverk
  Reiseliv
  Tjenester
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Rennebu kommune - fra vugge til alderdom


Tjenester fra vugge til alderdom Gjennom sine 26 år som helsesøster, har Martha Withbro holdt mange slike knøtt i armene sine. Hun har ansvaret for det kommunale helsearbeidet som omfatter barn og unge fra 0 - 20 år. Siden 2007 har hun også vært administrativ leder for lege- og fysioterapitjenesten.

Det handler om både helsefremmende og forebyggende arbeid for den som har den viktige rollen som helsesøster. Hun kommer tett innpå livet til mange familier, og er med sin posisjon et godt kjent ansikt for de fleste. Den lange fartstida gjør at det nå er generasjon nummer to som blir båret over dørstokken inn på helsesøsters kontor. Et tilbakeblikk i notatene viser at rundt ni hundre sprellende, sovende, skrikende og hikkende små krabater er blitt målt og veid på dette kontoret. I ettertid har hun fulgt dem opp gjennom skolehelsetjenesten med både vaksiner, kontroller, informasjon og veiledning.

- Jeg synes det er litt rart å tenke på at de første ungene jeg hadde ansvaret for nå kommer med sine små igjen. Det er i alle fall hyggelig å se at livet ble bra for de fleste, smiler Martha.

 Selv om arbeidsoppgavene  for det meste har vært preget av lykkelige omstendigheter, har det også vært noen utfordringer og mørke øyeblikk. Som helsesøster blir hun involvert både som rådgiver og vernearbeider. Det betyr at hun også møter mennesker i sårbare og vanskelige situasjoner.

- Jeg tror kanskje det var en fordel at jeg var innflytter da jeg begynte i denne stillingen. Når jeg oppfattes som en nøytral part, er det også lettere å få tillit, sier Marta, som opprinnelig kommer fra Ølen kommune utenfor Haugesund.

 

Statistikkboka viser at siden hun begynte, er det født ca 30 barn gjennomsnittlig hvert år. Det mest fruktbare året var i 1991, da det ble født hele 38 barn i Rennebu. I fjor var det imidlertid bare 19, så nå håper Marta at flere kommer og bosetter i bygda så det kan yngle i årene fremover.

 

Stolte førstegangs foreldre, Siri og Jan-Eivind Kvam-Andersen, er på besøk på helsestasjonen med lille Signe - tre uker gammel. 


Elevene ved Innset skole bruker gjerne friminuttet til munter lek i snøen. Rennebu har en desentralisert skolestruktur, med grendeskoler på Nerskogen, Voll og Innset. Berkåk skole og Rennebu Ungdomsskole er samlokalisert på Berkåk.Alle tiders sansehage


Samtidig som den nye demensavdelingen ved helsesenteret stod ferdig i 2002, startet de ansatte jobben med å etablere en sansehage utenfor veggene. Dagens fasiliteter har kommet på plass litt etter litt, og det er fortsatt mye under oppbygging. Dette er et område som utformes slik at beboerne skal kunne oppleve gjenkjennelige lukter, lyder og synsinntrykk fra det tidligere livet. Her blomstrer derfor både keiserkroner og rosenbusker om sommeren, og her høres lyden av sildrende vann. Ei gammel bikkvogn, et melkespann og gammelt landbruksredskap skaper et nostalgisk landskap for brukerne. Høner og kaniner bor også på området, og et rødt gammeldags utedo har fått sin plass i hagen. Bilder av kongefamilien er spikret på veggen, akkurat slik som i gamle dager. De eldre kan oppleve sansehagen gjennom alle årstidene, og avdelingssykepleier Turid Kosberg berømmer både kolleger og andre viktige bidragsytere for å ha fått til dette viktige tilbudet. Hun forteller at mye av finansieringen ble til etter en kronerulling, i tillegg til at flere lag og foreninger har bidratt med økonomisk hjelp.Disse blide damene gjør det de kan for å gi de eldre en god alderdom på helsesenteret. Her ser vi fra venstre avd.sykepleier Turid Kosberg, omsorgsarbeider Marit Storslett, hjelpepleier Kari Hellstrøm, aktivitør Anita B. Gunnes og hjelpepleier Ann Mari Engen Odden.

 

Arbeid for alle

 

Rennebu Arbeidssenter er et kommunalt arbeids- og aktivitetstilbud for voksne funksjonshemmede som står utenfor arbeidsmarkedet. Senteret ligger på industriområdet på Berkåk, og innenfor disse veggene er det stor aktivitet året rundt. Aktivitetene tilpasses i forhold til ulike behov og ressurser, og det legges vekt på at alle brukerne skal være sysselsatt med noe de trives med og føler at de mestrer. Det kan for eksempel være håndarbeid av ulike slag, matlaging og trearbeid. De ferdige produktene blir som regel lagt ut for salg, og arbeidssenterets egen julemesse er blitt et populært tiltak blant bygdas befolkning. I tillegg drifter senteret en egen vedsentral, som hvert år forsyner det lokale markedet med store mengder førsteklasses ved. 

Brukerne tar også på seg oppdrag ute i felten. Det være seg raskplukking, plenklipping eller kakebakst/matlaging til møter og arrangementer. Kommunen utbetaler arbeidsoppmuntringsgodtgjørelse per time brukerne er på jobb.

 

Antall ansatte på arbeidssenteret utgjør ti deltidsstillinger med stort og smått. Her ser vi personale og brukere ved senteret.


 
• Rennebu kommune
• Rennebu kommune - fra vugge til alderdom
• Rennebu kommune - mangfoldig natur
• Rennebu kommune - satser på folkevekst
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik