meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Alfabetisk
  Bransjer
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Helse og velvære
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskin, bil og båt
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon og håndverk
  Reiseliv
  Tjenester
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Rennebu kommune - satser på folkevekst


Rennebu 3000 - hele bygdas dugnad

 

Mange har for lengst oppdaget at Rennebu er en flott kommune å bo i. Det ligger imidlertid store utfordringer i å få flere til å oppdage fordelene med å bo i fjellbygda. Nå er det satt i gang et prosjekt for å øke folketallet – Rennebu 3000. Målet er at i løpet av tolv år skal folketallet i Rennebu vise 3000 mennesker. Målet om tre tusen innbyggere innen 2020 betyr i gjennomsnitt sju familier hvert år. Disse familiene trenger 10 -12 arbeidsplasser og 7 – 10 boenheter. 


Bygdas lag og foreninger skal involveres for å få flere til å flytte til Rennebu i årene fremover. Foran fra venstre Marit Bjerkås, Rennebu Bygdeungdomslag, Evy-Ann Ulfsnes, prosjektleder Rennebu 3000, Astrid Øverland Kjeka, Rennebu 3000, Kjell Auke, Flågrenda. I høyden fra venstre Torleif Kristiansen, Hoelsjåren grendelag, Ola Øie, Nordskogen grendelag, Anne - Grethe Eithun, Rennebu Bygdeungdomslag og Erling Grøtte, Flågrenda.

Rennebu kommune fikk i år innvilget 900 000 kroner i bolystmidler fra Kommunal- og regionaldepartementet. Målet er å skape attraktive lokalsamfunn, særlig med tanke på å få ungdom til å bosette seg i bygda. Kommunen satser derfor på nye boløsninger, attraktive tomter og bedre inkludering av tilflyttere.

- For at dette skal lykkes må hele bygda være med å bidra, sier prosjektleder Evy-Ann Ulfsnes.
- Dette er ikke noe vi som jobber i kommunen kan gjennomføre alene. Vi trenger å skape en bevisst holdning, samhandling og entusiasme i hver en krok i bygda. Alle kan være med på å selge kommunen som bosted til både familie, venner og kjente. Gjennom positiv omtale, hjelp til å finne boliger og kreative ideer rundt det å skape nye arbeidsplasser, kan vi komme langt.

Hvordan skal dere som leder prosjektet arbeide fremover?

- Ungdom og barnefamilier er en viktig målgruppe i dette arbeidet. Vi kommer for eksempel til å ta kontakt med ungdom som har reist ut for å ta utdanning. Gjennom en god dialog kan vi kanskje samarbeide om å legge til rette for både bosted, arbeidsplasser og andre tilbud. Vi ønsker også en god dialog med bygdas ulike lag og foreninger. Ikke minst kommer vi til å ta kontakt med alle grendelagene, for å høre hvilke tanker og eventuelle ideer de har rundt dette temaet.

Hva kan lokke unge og barnefamilier til å bosette seg i Rennebu?

- Vi vet for eksempel at mange jakter på drømmen om å bo på landsbygda, og gjerne på et småbruk. Vi vet også at det står en del tomme hus rundt om i grendene. Dette kan bli attraktive bosteder for mange, og vi håper vi kan få til en konstruktiv og god dialog mellom de ulike eierne og kommunen. Dette handler om samhandling, der målet er med på å sikre Rennebu ei trygg fremtid, sier Evy-Ann. Hun er til daglig å treffe ved Enhet for landbruk og miljø, og kan kontaktes på tlf 72 42 81 43.

 

 
• Rennebu kommune
• Rennebu kommune - fra vugge til alderdom
• Rennebu kommune - mangfoldig natur
• Rennebu kommune - satser på folkevekst
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik