meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Alfabetisk
  Bransjer
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Helse og velvære
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskin, bil og båt
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon og håndverk
  Reiseliv
  Tjenester
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Rennebu kommune


Rennebu kommune

Myrveien 1

7391 RENNEBU
Antall innbyggere: 2620
Kommunesenter: Rennebu
Areal: 947,93 km²
Telefon: 72 42 81 00

E-post: postmottak@rennebu.kommune.no

Hjemmeside: www.rennebu.kommune.no
Ordfører: Bjørn Rogstad
E-post: bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no
Rådmann: Birger Hellan
E-post: birger.hellan@rennebu.kommune.no
 

Tjenester for hele bygda

Kommunehuset i Rennebu ligger midt i Berkåk sentrum. I administrasjonen har godt og vel 30 mennesker sitt daglige virke, og her jobbes det med en felles strategi: Å gjøre Rennebu til et godt sted å være – enten man er gammel, ung eller midt i livet.


Rennebu kommune er bygdas største arbeidsplass. Foruten administrasjonen rommer kommunehuset også ligningskontoret, samt det lokale NAV-kontoret.
 

De ansatte i administrasjonen har ulike roller innen rådgivnings- og servicefunksjoner, samt interkommunale funksjoner. De fleste kommunalt ansatte finnes imidlertid ute i felten – med arbeid innen helsevesenet, på skoler og i barnehager, og med oppgaver innenfor miljø- og tekniske tjenester. Omtrent 450 mennesker får sin lønnsslipp fra kommunen hver måned, noe som tilsvarer cirka 250 årsverk med stort og smått.

Den administrative toppledelsen består av rådmann Birger Hellan, Lill Hemmingsen Bøe og Odd Kjøllesdal. Hemmingsen Bøe og Kjøllesdal er kommunalsjefer innen hvert sitt felt, nemlig Helse, Omsorg og Oppvekst (HOO) samt Miljø, Teknikk og Landbruk (MTL). Birger Hellan tiltrådte sin stilling i 2009, etter å ha vært rådmann i Lyngen kommune i Troms i en årrekke.

 

Politisk sett har sentrumspartiene tradisjonelt stått sterkt i Rennebu, og Senterpartiet og KrF har pleid å gjøre gode valg. I 2007 ble Bjørn Rogstad (H) valgt som ny ordfører. Da hadde han allerede sittet som fungerende ordfører i to år. Rogstad har vært tannlege i bygda i en årrekke, og er dermed et kjent figur for de aller fleste innbyggerne. Han ble valgt inn på en fellesliste mellom Høyre og Venstre, som var den listen som fikk inn flest representanter i kommunestyret.  Varaordfører er Tora Husan fra Kristelig Folkeparti. Ved siden av Rogstad og Husan, består formannskapet av Knut Ingolf Dragset fra Senterpartiet, Rune Olaisen fra Arbeiderpartiet og Eli Krogstad, som er den andre representanten fra felleslisten i formannskapet.

Servicetorget er kommunens ansikt utad. De blide damene bak skranken gjør sitt ytterste for å hjelpe, enten man bruker telefonen eller tar turen personlig. Servicetorget i Rennebu utgjør 4,2 stillinger, og de ansatte har bred kunnskap om alt som skjer innenfor alle områder i kommunen. På denne måten blir veien til rett etat både enkel og trivelig.

 

Prosjektledelse og arealplanlegging er det Plankontoret som tar seg av. I Rennebu er Plankontoret en del av et interkommunalt samarbeid med Oppdal. Kommuneplanen er kommunens fremste styringsredskap, og dermed et svært viktig hjelpemiddel for å skape langsiktighet i politikken. Plankontoret i Rennebu har seks ansatte, som alle har bred kompetanse innen kommuneplanlegging, kartarbeid og landskapsarkitektur. Plankontoret er derfor en viktig medspiller for både fastboende og hytteeierne i kommunen.

 

NAV Rennebu er også lokalisert på kommunehuset. Etter NAV-reformen ble Oppdal og Rennebu slått sammen til en felles enhet, med kontorer i begge kommunene. Gjennom egne tjenester og i samarbeid med andre tjenesteytere tilbyr NAV Rennebu en interkommunal og helhetlig velferdstjeneste til innbyggerne i bygda.

 

Ordfører Bjørn Rogstad (t.h.) og rådmann Birger Hellan kan konstatere at det for tiden er full barnehagedekning i Rennebu. Ved svingninger i etterspørselen har kommunen regulert barnehagetilbudet etter behov.


Servicekontoret i Rennebu fyller 4,2 stillinger, og er kommunens ansikt utad. Else Grete Vagnild, Gerd Krovoll og Solfrid Viggen er alle viktige medspillere for at veien til rett etat skal bli enkel og trivelig.
 

 

Reportasje: Merete.Fossum@kommunenvar.no
• Rennebu kommune
• Rennebu kommune - fra vugge til alderdom
• Rennebu kommune - mangfoldig natur
• Rennebu kommune - satser på folkevekst
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik