meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Alfabetisk
  Bransjer
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Helse og velvære
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskin, bil og båt
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon og håndverk
  Reiseliv
  Tjenester
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
SpareBank1 SMN


SpareBank1 SMN

Avd Rennebu
Postboks 43

7399 RENNEBU

Personmarked:
Banksjef personmarked Kjetil Halle: 92 49 16 60

Gunvor Synnøve Røe: 95 43 10 23

Tove Halseth: 90 08 16 95
Eiendomsmegler:
Jon Ivar Jamtøy: 93 42 68 96


Bedriftsmarked:

Banksjef Birger Lie: 91 55 25 85

Gisle Mellem: 91 00 06 75

 

Hjemmeside: www.smn.no

Kundesenter privatmarked: tlf 07300

Åpningstider: Man – fre: 08.00 - 18.00


Kundesenter bedrift: tlf 07303
Åpningstider:
Man - fre: 08.00 - 17.00

 

 

 

 Grunnlagt av bygdefolket

Helt siden starten i 1896, har sparebanken hatt en svært viktig rolle i lokalsamfunnet. Ikke minst har de ansatte vært viktige aktører, enten folk har søkt hjelp til lån, sparing eller økonomisk rådgivning. I tillegg har banken opp gjennom årene vært en kjærkommen bidragsyter til idretts– og kulturlivet i kommunen. Pengegaver har opp gjennom årene bidratt til aktivitet og vekst i flere lag og foreninger i Rennebu.


Fra dagens lokaler på Berkåk lover de ansatte at de også i fremtiden skal være en trygg og moderne aktør innen banktjenester. Fra venstre Gisle Mellem (bedriftskunder), Kjetil Halle (banksjef privatmarked), Tove Halseth (privatkunder), Gunvor Synnøve Røe (privatkunder) og Birger Lie (banksjef bedriftsmarked). 

Det begynner å bli ei god stund siden den dagen 23 aksjonærer møtte opp på stiftelsesmøtet på Refshus skole. Den gang var den viktigste oppgaven å ta vare på pengene til folk, og å låne disse midlene ut mot god sikkerhet til de som trengte hjelp til investeringer innen gårdsdrift og annet næringsliv. Banken har opp gjennom årene, kanskje med unntak av kommunehuset, vært bygdas mest besøkte institusjon. Alle har et forhold til ansiktene bak skranken, for ikke å snakke om banksjefen. Kåre Tverdal satt trygt ved roret i tjue år, fra 1969 til 1989, mens Ove Skrøvseth, Lars Syrstad og Birger Lie har vekslet på topplederrollen i årene etter. Med en finansnæring i kontinuerlig utvikling, er det mye som naturlig nok har endret seg siden bankhistorien startet. Krav til effektivitet og ikke minst den teknologiske utviklingen har ført til store endringer i banknæringen de siste årene. 

- Vi er et moderne og komplett finansvarehus som kan bistå med alle de tjenester våre kunder til enhver tid har behov for, sier Kjetil Halle. Toppen av organisasjonskartet er i dag todelt. Halle har ansvaret for privatmarkedet, mens Birger Lie er sjef for bedrifts- og landbruksmarkedet.

 

Banken har mange viktige fordeler gjennom sin tilknytning til Sparebank1 - alliansen. Kursing og sertifisering av de ansatte er et viktig satsingsområde, og den solide forankringen i konsernet sikrer alle et høyt kunnskapsnivå, ifølge Halle.
– Vi får alle en stadig mer kompleks privatøkonomi å forholde oss til. Planlegging av pensjonsalder, sparing, lån og forsikringsordninger krever at vi fagfolk til enhver tid må holde oss oppdatert. Han trekker frem det mangeårige samarbeidet med både privatkunder og bedrifter i Rennebu som en stor fordel med tanke på den videre drifta. 

- Vi har vært her lenge og kjenner lokalsamfunnet svært godt. Vi er opptatt av at kommunen skal være i god økonomisk vekst, og vi vil gjerne bidra til at bygdesamfunnet kan utvikle seg positivt for alle. Han understreker at banken, foruten de faste åpningstidene på Berkåk, har et sentralbord som er åpent mellom 08.00 og 18.00 hele uka. De som ønsker en prat med en av rådgiverne kan også ringe utenom ordinær åpningstid for å avtale tid for et møte. For å hjelpe kundene til å benytte teknologiske løsninger som for eksempel nettbank, har de også arrangert kurs i bruken av disse tjenestene.
- Vi har fått gode tilbakemeldinger på dette, og skal fortsette å arrangere temamøter for kundene våre, sier Halle. Han legger til at finansnæringen vil stå overfor endringer som til enhver tid krever tilpasninger. Vi skal imidlertid sørge for  at våre kunder i Rennebu  får den hjelpen de trenger.
 

De ansatte på Berkåk holder seg kontinuerlig oppdatert innen både privat- og bedriftsmarkedet. Tove, Gunvor og Gisle står alltid til rådighet når kundene ringer og trenger hjelp.
 

 

Reportasje: Inger.Steigendal.Aas@kommunenvar.no 
• A-R Helgemo
• Berkåk Veikro og Gjestegård
• Byggmakker Berkåk
• Fossmo Transport
• Fridar Skjerve
• Geir Aspeggen Transport
• Gerts Import
• Grindal Brukt & Nytt
• Inter Revisjon
• John Olav Vognild
• Kraftverkene i Orkla (KVO)
• Kvikne-Rennebu Kraftlag
• Rennebu Avløserlag
• Rennebu Bygdeservice
• Rennebu drosjesentral
• Rennebu Transport
• Retura Sør-Trøndelag
• Rørlegger`n Edvin Eide
• SpareBank1 SMN
• Williams Varetaxi
• Økonor Berkåk
• Å Gartneri
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik