meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Alfabetisk
  Bransjer
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Helse og velvære
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskin, bil og båt
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon og håndverk
  Reiseliv
  Tjenester
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Kvikne-Rennebu Kraftlag SA


Kvikne-Rennebu Kraftlag SA

Postmyrveien 21

7391 RENNEBU

Sentralbord:72 42 80 00

Feilmelding: 72 42 80 01

Telefaks: 72 42 80 05

E-post: post@krk.no

Hjemmeside: krk.no

Åpningstider:
Mandag – fredag: 07.30 - 15.00 

God energi til folk

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA er et samvirkeforetak, hvor de fastboende nettkundene er eierne. Kraftlaget har sitt hovedkontor på Berkåk, og tilbyr et bredt spekter av varer og tjenester innen energi og elektriske installasjoner. Mye av overskuddet går tilbake til lokalsamfunnet, og bedriften er en viktig bidragsyter til bygdas idrett, kultur og næringsliv.


 

Kraftlaget har tre avdelinger. Etter omprofilering våren 2014, fikk hver av disse avdelingene en egen farge:

 

Kraft driver med salg av kraft. Per dags dato tilbyr de kraft til kundene i Kraftlagets forsyningsområde. Det betyr at de selger kraft i hele Rennebu kommune, på Kvikne i Tynset kommune og på den delen av Nerskogen som ligger i Oppdal kommune.

Nett har ansvar for drift og vedlikehold av linjenettet i forsyningsområdet. Når uvær og torden rammer oss, er lokalkunnskapen til montørene uunnværlig. De kjenner områdene rundt oss som sin egen bukselomme, og dette gjør at Kraftlaget har god oppetid på linjenettet. Nettavdelingen tar også ulike oppdrag for andre.

Installasjon er en autorisert installatør tilknyttet Norgeseliten. De utfører blant annet oppdrag innen elektriske installasjoner, el-sjekk, enøk, varmestyring, lysstyring, samt installering av brannvarslingsanlegg og datanettverk. Avdelingen har i dag 10 ansatte.

Kraftlaget driver også med produksjon av elektrisk kraft. Kraftlaget eier Skauma Kraftverk, og er deleiere i Jora Kraftverk og Gisna Kraftverk. I tillegg kjøper Kraftlaget kraft produsert hos tre småkraftverk i Rennebu.

I løpet av de siste årene, har Kraftlaget bygd ut fibernett både i Rennebu og på Kvikne. I dag er det Get som er leverandør av fibertjenester i Rennebu, og Eidsiva Bredbånd AS på Kvikne.

Kraftlaget ønsker å være en viktig bidragsyter til lokalsamfunnet. Hvert år støtter de lag og foreninger i Rennebu og på Kvikne, og i 2014 utgjorde dette nesten en halv million kroner. Omsetningen var på nærmere 57 millioner i 2014. Det er Kristin Reitan som er sjef for e-verket, mens Arild Bruheim er regnskapssjef og Tor Olav Østerås er personalleder.

Historikk
Folk i Rennebu kunne bokstavelig talt se frem til en lysere hverdag da kraftlaget ble etablert i 1952. Inntil da hadde de atten små kraftverkene rundt omkring i grendene fått gjøre nytten. Nå gikk de alle inn i det nye selskapet som skulle gi stabil tilførsel av elektrisitet på et felles linjenett. Med tilgang til kraft fra Aura kraftanlegg på Sunndalsøra, var forsyningen sikret. Et nytt strømnett ble bygd, og en ny historisk epoke hadde begynt. Rennebu Kraftlag A/L fusjonerte med Kvikne Kraftlag A/L i 1976, og endret da naturlig nok til dagens navn. Forsyningsområdet er foruten Rennebu kommune, Kvikne samt den delen av Nerskogen som ligger i Oppdal kommune. I tillegg til å drifte og vedlikeholde strømnettet, driver kraftlaget både med produksjon og salg av elektrisk kraft. Installasjonsavdelingen betjenes av elektrikere og montører som både bygger og vedlikeholder egne anlegg, samt selger sin kompetanse til eksterne oppdragsgivere.

(Artikkelen fortsetter under bildene)

Blant de ansatte for noen år siden fant vi fra venstre Ann Kristin Haugerud, Bjørn Eithun,Tor Olav Østerås (personalleder), Arild Bruheim (regnskapssjef), Inge Olav Hatvik (som da var elverksjef) og Kenneth Løkslett.

De mer synlige aktivitetene til bedriften foregår ofte både høythengende, og under jordoverflata. Som et eksempel har kraftlaget , i samarbeid med kommunen og fylkeskommunen, sørget for at mange husstander kan benytte seg av bredbånd via fibernett.


Beboere i Løkkjveien på Berkåk hadde bestilt fibernett, og energimontør Ken Andre Teigen var en av de som arbeidet med framføringen.

Med butikk, installasjonsavdeling og et godt utbygd kraftnett, er Kvikne-Rennebu Kraftlag SA i dag en moderne bedrift med en god og stabil økonomi. Orkla - Grana utbygginga ga bedriften et ekstra løft, i og med at det da ble tilført midler til både utbygging og utbedring av strømnettet. Det ble blant annet bygd ny linje til Nerskogen, og mange av mastene rundt om i bygda ble den gang skiftet ut. Dagens teknologiske utvikling krever at de må følge med i timen, og sørge for å tilby de tjenester som dagens samfunn krever. Dette gjelder først og fremst tilgang til gode løsninger innen datastyring av nettet og automatisk avlesning av strømmålerne. Det stadig voksende hyttemarkedet krever også tilknytning til strømnettet, rundt 70-80 nye hytter blir hvert år påkoblet nettet. På denne måten er kraftlaget en svært viktig aktør for bygdas infrastruktur og næringsutvikling. De har samarbeidsavtaler med det lokale næringslivet og benytter seg mye av deres tjenester.

Karene ved kraftlaget sørger for elektriske installasjoner i både private boliger, nærings- og offentlige bygg. Her var elektriker Jens Petter Skårsmoen og den gang elektrikerlærling Asle Kosbergløkk på jobb i det nye skolebygget på Berkåk for noen år siden.

 

Reportasje: Inger.Steigendal.Aas@kommunenvar.no
• A-R Helgemo
• Berkåk Veikro og Gjestegård
• Byggmakker Berkåk
• Fossmo Transport
• Fridar Skjerve
• Geir Aspeggen Transport
• Gerts Import
• Grindal Brukt & Nytt
• Inter Revisjon
• John Olav Vognild
• Kraftverkene i Orkla (KVO)
• Kvikne-Rennebu Kraftlag
• Rennebu Avløserlag
• Rennebu Bygdeservice
• Rennebu drosjesentral
• Rennebu Transport
• Retura Sør-Trøndelag
• Rørlegger`n Edvin Eide
• SpareBank1 SMN
• Williams Varetaxi
• Økonor Berkåk
• Å Gartneri
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik