meny
                 
Startsiden
Nordmøre
  Aure
  Averøy
  Eide
  Gjemnes
  Halsa
  Smøla
  Alfabetisk
  Bransje
  Bil og båt
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon
  Reiseliv
  Tjenester
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Maskinentreprenørfirma Bjørn Stølen


Maskinentreprenørfirma
Bjørn Stølen

Klakkavågen
6570 Smøla

Tlf: 71 54 27 20
Faks: 71 54 27 21
Mob: 90 93 81 17
E-post: feisel@online.no

 

Trives med jobbing på Smøla

Firmaet tar på seg alle typer anleggsoppdrag, og i årenes løp har Bjørn Stølen vært kommunen rundt på ulike oppdrag. Firmaet har bare to ansatte, men disponerer en stor anleggspark. Firmaet tar på seg oppdrag med prosjektering, boring og sprenging, veier, tomter og kommunaltekniske anlegg. De forhandler også anleggsrør, slamavskillere og leverer sprengt stein fra eget brudd samt veigrus og singel. 


Bjørn Stølen driver maskinentreprenørfirmaet sitt som enkeltmannsforetak, og har nesten holdt på i bransjen hele livet.

- Det er godt med oppdrag nå og jevn aktivitet hele året. Tilfredsstillelsen er fornøyde kunder og ingen reklamasjoner, sier Bjørn. Vi treffer ham på Jøa i ferd med å klargjøre for å ta på land sjøledninga i forbindelse med vannverksutbygginga der. Den utføres i noe samarbeid med Moe Maskin.
Med seg som ansatt har han nå Daniel Bjøringsøy, som er maskinkjører og allerede har mye erfaring på tross av ung alder.

Bjørn har vært i bransjen en mannsalder og opplevd stor utvikling disse årene. Han startet opp den første traktorgraveren som 17–åring, og har drevet anleggsvirksomhet med eget firma på Smøla siden 70-tallet.
Nå disponerer firmaet fire beltemaskiner fra 8 til 14 tonn. Dessuten borerigg, dumper og lastebil. Nydyrking, kanalisering og grøfting var en viktig beskjeftigelse i starten. Røkmyrene er det for eksempel i hovedsak Bjørn som har dyrket opp for Jøstølgardene. Bjørn har overtatt garden Skaret i Klakkavågen der faren drev med melkeproduksjon. Selv begrenser han nå gardsdriften til noen villsauer for å ta vare på landskapet.

Nå går det mest i tomter og veibygging. Fullførte oppdrag som kan nevnes er opparbeidelse av tomter og båthavn for Smøla Havfiskesenter, og opparbeidelse av Shell-stasjon og tomter for Smøla Bilservice AS. Videre hadde firmaet arbeidet med rorbutomter og båthavn med molo for Betten Eiendom AS. Våren 2008 var firmaet i gang med vannverksutbygging for Klakkavågen, Jøstølen og Jøa, ved siden av at de holdt på med vei, vann og avløp til et tomtefelt på Nordvika.

Daniel Bjøringsøy er ansatt i firmaet, og var i gang med et tomtefelt på Nordvika da vi traff ham.
• Brødrene Sætran
• Halfdan Soleim
• Maskinentreprenørfirma Bjørn Stølen
• Moe Maskin & Transport
• Stein Åge Rangnes
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik