meny
                 
Startsiden
Nordmøre
  Aure
  Averøy
  Eide
  Gjemnes
  Halsa
  Smøla
  Alfabetisk
  Bransje
  Bil og båt
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon
  Reiseliv
  Tjenester
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Brødrene Sætran


Brødrene Sætran
6570 Smøla
Tlf: 71 54 02 04
Faks: 71 54 03 19

E-post: Post@brsetran.no 
je-eg@online.no
Nettside: www.brsetran.no


Tradisjonsrikt transportfirma med stor aktivitet

Brødrene Sætran Transport har en omfattende bilpark med både termovogner, tankbil, åpne vogntog og renovasjonsbil. Firmaet kjører faste ruter både til Oslo og Trondheim og har ellers faste kunder og mange lokale oppdrag. Firmaet har også etablert seg med en avdeling i Kristiansund og har daglige avganger til Smøla.


Brødrene Sætran holder til med verksted og kontor på Sætran. Foran noe av den omfattende bilparken ser vi her Jens Egil Sætran sammen med sønnen Jens i midten og Geir som er sønn til Arnt Sætran til høyre.  

Det er nå 10 ansatte i firmaet, ved siden av de to brødrene Arnt og Jens Egil Sætran som er daglige ledere for firmaet i fellesskap. Opprinnelig ble firmaet startet opp i 1936 av deres far Jens Sætran, først med drosje og busskjøring og den delen av firmaet ga i 1957 startgrunnlaget for Smøla bil og båtlag, mens firmaet til Jens fortsatte med lastebiler og godstransport. Slik har de to brødrene vokst opp i og med firmaet.

I 1978 overtok de to driften av firmaet, og siden har aktiviteten bare vokst på. Også i dag har firmaet en grunnstamme av familemedlemmer som ansatte. Marit Sætran, kona til Arnt, arbeider på kontoret, og de har også med seg sønnen Geir Arve Sætran som er sjåfør. Jens Egil står bak de to sjåførsønnene Jens H. og Tore H. Sætran. Tore H. Sætran er også sikkerhetsrådgiver i firmaet, noe som er pålagt og aktuelt i forbindelse med transport av farlig gods.

Firmaet har daglige avganger fra Kristiansund til Smøla med post og brød om morgenen og med stykkgods på formiddagen. Viktige kunder for firmaet er Smølavinduet, Statoil, Felleskjøpet, Linjegods og Nor cargo. Smølavinduet gjør at firmaet har faste ruter fra Smøla til Oslo hver søndag, med retur på mandager.
Til Trondheim har firmaet fast rute på onsdager, med retur på torsdag. Under sesongen med gulrot og kålrot er det også fast rute mellom Smøla og Ålesund to ganger i uken.

Brødrene Sætran har tilhold i verksteds- og lagerbygningen på Sætran, der det også er en kontoravdeling. I Kristiansund holder de til med to ansatte i et lagerbygg med kontor som firmaet har kjøpt. Dette er lokalisert ved siden av Ahlsell som også er en stor kunde. Her laster og losser bilene til firmaet gods hver dag, og det er også et lager her for Statoil med oljeprodukter.

Bilparken er blitt omfattende med termovogntog, termostykkgodsbiler og åpne vogntog med kran.
Dessuten har de en tankbil som kjører for Statoil på Smøla og Tustna. Renovasjonskjøringen for Smøla har de hatt i flere tiår, og kontrakten der er nå nylig forlenget. Firmaet driver miljøstasjon med kildesortering for Smøla Kommune, og har i tillegg utleie av containere for grovavfall.

Det er åpenbart travle dager i firmaet, noe som blant annet gjorde det nesten umulig å få tatt bilder av de ansatte. I farta har vi her tatt en av de to brødrene som driver firmaet ute på jobb sammen med sønnen. Fra venstre Arnt og Geir Sætran.


Tore H. Sætran er sikkerhetsrådgiver i firmaet og den som kjører Statoilbilen, her på Råket med nybygget til Storvik i bakgunnen.


Andrè Schulze er en av de ansatte i firmaet, her i gang med reparasjon.
• Brødrene Sætran
• Halfdan Soleim
• Maskinentreprenørfirma Bjørn Stølen
• Moe Maskin & Transport
• Stein Åge Rangnes
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik