meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Alfabetisk
  Bransjer
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Helse og velvære
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskin, bil og båt
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon og håndverk
  Reiseliv
  Tjenester
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Nordskogen sag & høvleri


Nordskogen sag & høvleri

Berkåk

7391 RENNEBU
Tlf: 90 53 91 21

E-post: torehalland@msn.com

Hjemmeside:
www.nordskogensag.no

www.hallandcamping.no

 

Solid trelast fra Nordskogen

På gårdssaga til Tore Halland blir furuskog omformet til både veggpanel, listverk og bærebjelker. Her produseres byggematerialer i ulike dimensjoner, alt etter hva kundene måtte ønske. En av Tores spesialiteter er bordkledning som ser ut som tradisjonell håndlaft. Dette kan være et alternativ for alle som vil ha en gammeldags byggestil til en rimelig pris.


Tore Halland har laget seg  "vareprøver" av flere typer veggpanel som han har å vise frem til kundene. Gårdssaga ligger 7 kilometer nord for Berkåk, og 400 meter nord for Halland camping. 

Et par hundre meter ovenfor våningshuset på Hallandsgjerdet, høres den velkjente hvinende lyden av sirkelsaga. Det nye saghuset var ferdig like før jul, og det er første vinteren Tore driver med tømmerskjæring på heltid. Om sommeren driver han Halland camping, som han tok over etter foreldrene Inger og Trygve i 1993. Det var arbeidet med campinghyttene som i første omgang skapte et behov for å kunne produsere egne byggematerialer. Etter at han sluttet med dyrehold i 2006, bestemte han seg for å gjøre sagbruket til levebrød vinters tid.

 

Foreløpig har han hentet ut tømmer av gran og furu på egen skogeiendom. Han satser på å kunne levere alt som etterspørres av trelast, fra  bindingsverk, inn– og utvendig panel til profilert listverk. Han produserer blant annet grovt hyttepanel med opptil 10 bredde, og laftepanel med 7 – 10 ” bredde. Laftepanelet er opptil 36 mm i tykkelse, og bærer i stor grad preg av gammeldags håndlaft. Denne mer lettvinte løsningen kan brukes både til stavlaft og vanlig veggpanel.

 - Jeg skal sette opp ei slik hytte med laftepanel på campingen til sommeren. Den blir på rundt 40 kvadratmeter, så da kan jo de som er interessert komme og ta en kikk på den, sier Tore. Det gjelder å bruke de arenaene en har til rådighet, når produktene fra saga skal markedsføres.

 

Tore trives med å videreforedle egne råvarer fra tømmerlunden. Med både hovedhus og lagerbygg på plass, har han muligheter til å utvikle produksjonen i årene som kommer. Foreløpig har han ingen produkter på lager, og produserer kun etter som bestillingene kommer inn. Det kan derfor lønne seg å bestille i god tid, slik at alle får levert varene innen rimelig tid. Han tar også gjerne imot besøk på saga, enten det er for å diskutere byggekonstruksjoner eller se hvilke produkter han har å tilby. Da er det greitt å gjøre en avtale på forhånd.

- Jeg synes bare det er artig med utfordringer. Det er for eksempel mange som ønsker å tilbakeføre gamle bygninger til original stand. Da kan jeg være behjelpelig med å gjenskape materialer i den opprinnelige stilen. Det kan være alt fra listverk med spesiell profilering, til gulv- og veggpanel som det ellers kan være vanskelig å få tak i.

 

Det er også muligheter for leieskjæring på saga på Hallandsgjerdet.

 

Som skogeier med eget sagbruk kan Tore selv sørge for flotte gjestehytter på campingplassen på Nordskogen.

 

Tore har laget en panelkonstruksjon som ved første øyekast kan minne mye om håndlaft.

 

Forrige vinter kunne Tore ta i bruk den nybygde gårdssaga som skal bli levebrød vinters tid i årene fremover. Det er også muligheter for leieskjæring om noen ønsker det.

 

Reportasje: Inger.Steigendal.Aas@kommunenvar.no
• Bakkli
• Gerts Import
• Halland Dampsag & Høvleri
• Hågenstad Brug
• Johan Myklegard
• Kraftverkene i Orkla (KVO)
• Nerskoglaft DA
• Nordskogen sag & høvleri
• Rennebu Dør & Vindu
• Rennebu Sag og Trekultur
• Terrengen
• Torslaft
• Å Gartneri
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik