meny
                 
Startsiden
Nordmøre
  Aure
  Averøy
  Eide
  Gjemnes
  Halsa
  Smøla
  Alfabetisk
  Bransje
  Bil og båt
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon
  Reiseliv
  Tjenester
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Moe Maskin & Transport


Moe Maskin & Transport
6570 Smøla
Telefon:
Oddbjørn: 913 62 291
Kontor: 71 54 12 19
Bilverksted: 71 54 14 00

Faks: 71 54 12 22
E-post:
od-moe@online.no

Statoil Service Smøla:
Tlf: 71 54 12 92
Faks: 71 54 16 76
E-post:
kjelgran@online.no

 


 

Bilverksted, bensinstasjon og god service på Straumen

Det er Moe Maskin & Transport ved Oddbjørn Moe som har overtatt eiendommen og lokalene til Billaget på Innsmøla, og også eier bensinstasjonen som Kjell Gran driver. Sammen utfyller de to tilbudene hverandre og gir et godt servicetilbud til befolkningen på Smøla. Ved siden av dette driver Oddbjørn maskinstasjonen, som tar på seg anleggs- og tomtearbeid.


Oddbjørn Moe (t.v) har fått en nøkkelrolle på Straumen etter at bedriften hans overtok Billagets eiendom. Kjell Gran (t.h) driver bensinstasjonen.

Disse tilbuden utgjør livsnerven på Straumen og bidrar spesielt til aktiviteten her. I samme bygning holder Nettbuss til med kontor, slik at det er mange som har utgangspunkt for arbeidet sitt her.
I verkstedet finner vi verksmester Ståle Ellefsøy og mekaniker Bjørn Egil Farstad. Begge har flyttet tilbake til Smøla etter utdannelse og har mange års erfaring fra bilverksted i Kristiansund.

Med ansvar for servicebil finner vi her også Paul Johan Stormo, når han ikke er ute på oppdrag med bilen. Oppdragene spenner fra alt til reparasjoner av traktorer til båter, og han har også ansvaret for pressing av hydraulikkslanger og koblinger. Her har firmaet et stort utvalg i koblinger og utstyr for pressing i en container ved verkstedet.

Bensinstasjonen er på mange måter blitt en institusjon på Straumen. Kjell Gran har vært ansatt her siden 1982, og overtok drifta i 1989. På bakrommet er kaffen gratis og her utveksler karene som i hovedsak samles her både nyheter og meninger. Ellers fungerer stasjonen også som en særdeles kunnskapsrik turistinformasjon, og innflytteren Kjell blir med rette sett på som en viktig ambassadør for Smøla gjennom flere tiår. Han kommer egentlig fra Tønsberg, men flyttet hit i 1982 etter å ha funnet sin kone på Smøla. Før de flyttet hit hadde Kjell både arbeidet som sjåførlærer og vært butikksjef i Oslo med ansvar for fire forretninger. 


Det er dyktige folk som arbeider på bilverkstedet på Straumen. Fra venstre ser vi Ståle Ellefsøy og Bjørn Egil Farstad.


Kjell Gran er nesten blitt en institusjon på Smøla, og har drevet med salg hele livet. På bensinstasjonen er turistinformasjon også en av funksjonene.


Stor aktivitet på anleggssiden

Moe Maskin & Transport startet opp i 1992, da Oddbjørn tok over gravemaskin og lastebil etter faren Odd Moe. Oddbjørn har bakgrunn som agronom, og hadde vært på anleggsarbeid og dessuten kjørt langtransport før han overtok firmaet.


Mye av anleggsvirksomheten er i forbindelse med fritidshus. Her er Erlend Strømme i gang med tomta på et fritidshus av det mer storslagne formatet på Dyrnes.


Tomta som Moe Maskin & Transport kjøpte på Straumen i 2006 er på 16 mål og bygningene omfatter et stort verkstedlokale, kontoravdeling og en leilighet, og dessuten bensinstasjonen.
Anleggsvirksomheten har vokst på, og i dag disponerer firmaet 5 beltemaskiner fra 5 til 31 tonn, en hjulgraver og blant annet to lastebiler. Dessuten borerigg, hjullaster og en minigraver.
Det er mye aktivitet for tiden med opparbeidelse av hyttefelt og tomter for fritidshus og boliger. Hyttefeltene er ofte store prosjekter som medfører omfattende arbeid med veier og infrastruktur ellers. Dessuten er oppdragene fra private mange, både i forbindelse med husbygging og ellers med omlegginger og planering.

Oppdragene er spredd over hele øya og gir full beskjeftigelse til de ansatte på anleggssiden, som ved siden av Oddbjørn er veteranen Jan Gunnar Gulla, som både kjører lastebil og gravemaskin. Dessuten Erlend Strømme på 24 år som tidligere kjørte lastebil for Brødrene Sætran, men i tillegg har maskinførersertifikat som han nå får nytte av.

Servicebilen og hydraulikkservicen er det Paul Johan Stormo som har ansvaret for. Her ved pressemaskina inne i ”hydraulikkcontaineren”.
• Edøen mekaniske
• Moe Maskin & Transport
• Promarin
• Smøla Bilservice
• Smøla Oppdrettservice
• Thor Dyrnes & Sønner
• Vikan Handel
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik