meny
                 
Startsiden
Nordmøre
  Aure
  Averøy
  Eide
  Gjemnes
  Halsa
  Smøla
  Alfabetisk
  Bransje
  Bil og båt
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon
  Reiseliv
  Tjenester
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Smøla kommunes administrasjon


Smøla kommune
Smøla rådhus
Postboks 34
6571 Smøla
E-post: post@smola.kommune.no

Nettside: www.smola.kommune.no                      
Telefon: 71 54 46 00
Faks: 71 54 46 01
Åpningstid: 08.00 - 15.45


 

Kommunen er en viktig serviceleverandør

Kommunen er en viktig arbeidsgiver og serviceyter. Utviklingen går i retning av at flere tjenester kan utføres på kommunens nettside, men likevel er den personlige kontakten viktig for alle. Målsettingen er at de som har ærend i kommunehuset skal få den hjelpen de trenger, og førstelinje treffer man like ved inngangsdøra.

Disse damene ved publikumssenteret er de man først treffer enten man ringer eller stikker innom kommunen. De skal hjelpe publikum videre i systemet, eller løse oppgavene selv. Fra venstre ser vi her Bjørg Severinsen, Oddny Stensønes, Olaug Tysnes, Oddrun Skomsøy og Anne Kathrine Wang.  

Det er 170 årsverk i kommunen, med tyngden ansatt i skole- og helsesektoren. Kommunen er altså Smølas største arbeidsgiver. Administrativ leder er rådmann Kirsten Stensø Skaget. Hun etterfulgte Per Brendskag som rådmann i 2007, men har vært kommunalt ansatt siden 1977. I godt voksen alder har hun tatt videreutdannelse, blant annet innenfor kommunalplanlegging og administrasjon, ved Høgskolen i Volda i perioden fra 1990 til 1992. Erfaring fra ulike kommunale stillinger har hun mer av enn de fleste, og hun har blant annet arbeidet som personalsekretær, helse og sosialsjef i henholdsvis Smøla og Aure, og personal- og kontorsjef og stedfortreder for rådmannen i Smøla.

Adminstrativt er Smøla nå bygd opp med 11 resultatenheter som omfatter alt fra tekniske tjenester, bygg, skoler, barnehager, via sykehjem og helsesektoren til det nyetablerte NAV-kontoret. Videre har publikumssenteret oppgaver som omfatter sentralbord, ekspedisjon, bibliotek, post, arkivering og kart, samt funksjon som politisk sekretariat.

Rådmannen har med seg et team av to rådgivere. Den ene er Magne Gjernes, som i 2007 kom fra rektorjobb ved Nordsmøla skole. Han har jobbet på rådhuset flere perioder. Blant annet var han sentral i arbeidet med reguleringsarbeid i kommunen i forbindelse med klargjøring for Smøla Vindpark. Den andre er nytilsatte Birgit Iversen Eckhoff. Hun er i dag personalkonsulent i Smøla kommune, og skal begynne i jobben som rådgiver fra 1. juni i år. Birgit er utdanna ergoterapeut og har jobba som det i Smøla kommune i mange år. Hun har også vært daglig leder i Ingar Iversen KS, og har arbeidet i Omstilling Smøla.

 

Kirsten Skaget er 51 år og fra Steinsøysundet.
Hun mener utfordringen for kommunen er å gi de ansatte best mulige vilkår for å gjøre jobben sin. Kommunen har vært gjennom store forandringer de siste årene, og nytt dataverktøy gir mulighet til å gjøre jobbene rasjonelt og effektivt.

- Samtidig merker vi at det stilles større krav til kommunen. Folk godtar ikke standardsvar og forventer og skal få individuell behandling, sier hun.
Kirsten opplever en større tro på framtida på Smøla nå enn for ti år siden. Hun mener det kanskje skyldes vindparken, næringslivssatsing og status som omstillingskommune fra slutten av 90-tallet til 2007. Kommunens satsing på næringsutvikling videreføres nå gjennom Smøla Næringssenter med hovedsaklig kommunale midler.
Samtidig er det ikke lett å snu befolkningsutviklingen.

- I dag eksporterer vi kronjuvelene som er ungdommene våre. En viktig oppgave framover er derfor i samarbeid med Smøla Næringssenter å etablere et apparat for å følge dem opp under utdanning og holde kontakten med ungdommen med tanke på å få dem tilbake hit, sier hun.


Det skjer mye framtidsrettet på Smøla for tiden. Flerbrukshallen som kommer her ved kommunehuset er en av flere viktige satsinger, mener rådmann Kirsten Skaget og rådgiver Magne Gjernes.

Birgit Iversen Echoff har lang fartstid i kommunen, og begynte som rådgiver i juni 2008.
• Smøla kommune - politisk organisering
• Smøla kommunes administrasjon
• Smøla Museum og Norsk Myrmuseum
• Smøla Næringssenter
• Smølas Kulturliv
• Smølas kulturliv - arrangementer 2008
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik