meny
                 
Startsiden
Nordmøre
  Aure
  Averøy
  Eide
  Gjemnes
  Halsa
  Smøla
  Alfabetisk
  Bransje
  Bil og båt
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon
  Reiseliv
  Tjenester
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Smøla Museum og Norsk Myrmuseum


Smøla Museum og Norsk Myrmuseum
Smøla museum
Postboks 34
6571 Smøla 

Nordmøre museum Kristiansund
Tlf: 71 58 70 00
E-post: post@nordmore.museum.no

 

Fem bygninger tar vare på historien

Det er to offentlige museum på Smøla. Både Norsk Myrmuseum og Smøla Museum er en del av stiftelsen Nordmøre Museum. Ranneig Botten er ansatt som daglig leder på Smøla fra 1. juli. Ellers er Tore Kuløy den lokale kontaktpersonen for Smøla Museum, som har et valgt styre.  Per Halse har lenge vært leder og kontaktperson for Norsk Myrmuseum, som også har et lokalt styre. Anders Hovde kom opprinnelig inn som representant for Jordforsk, og er fremdeles med i dette styret. Nasjonalt er Norsk myrmuseum på Moldstad nok det viktigste. Det er et av tre bureisingsmuseum i landet. Under Smøla museum hører Rosvoll Prestegard, Sanden på Veiholmen og Rangnes gamle skole.  Bureisingsmuseet på Høgheim er bygd opp og drevet av bygda Frostadheia, og har vekt på det lokale perspektivet på bureisingstida. 


Rangnes gamle skole på Innsmøla er blitt tatt vare på. Her er det søstrene Peggy og Bertha Hannasvik som frisker opp gamle minner fra skoledagene her.

Norsk Myrmuseum er for tiden kun åpent for omvisning etter avtale. Dette museet på Moldstad tar for seg utviklingen av bureisingssamfunnene i et nasjonalt perspektiv.  På Frostadheia ble det startet opp 36 bureisingsbruk i perioden fra 1932 til 1983. Her ligger nå 42 prosent av den fulldyrka jorda på Smøla, landskjent blant annet for gulrot og kålrot. Forsøksgarden som selskapet Ny Jord etablerte her i 1937 var en avgjørende faktor for at bøndene skulle lykkes på den næringsfattige jorda. Dette var kunnskap og forskning som også kom resten av landet tilgode. Da garden ble bestemt nedlagt i 1995, ble det naturlig at det ble etablert et museum i driftsbygningen her. Det forteller historien både om bureisingsbrukene, myrjorda og de spesielle dyrkingsteknikkene og oppdagelsene som ble gjort her. Dessuten er det lagt vekt på historien om torv som energibærer, blant annet i form av briketter til fyring av dampmaskiner. 

Sanden på Veiholmen er en 300 år gammel overklassebolig, og her er det også brygge,naust,fjøs og stabbur som hører til. Det har åpent om sommeren alle dager unntatt mandager. Dette gjelder i perioden fra 28. juni til 10. august mellom 12.00 og 17.00.


”Sanden” er vel verd et besøk, og våningshuset er bevart med tidsriktig interiør.

Rosvoll Prestegard har også en samling av båter og enkeltgjenstander. Sommerutstillingene har ofte ulike tema fra år til år. I 2007 var brudeutstyr fram til 1960 og gamle faner tema. Smøla Museum og bygdelaget har lagt godt til rette rundt den gamle prestegarden med småbåthavn og rasteplasser. Fra Rosvollhaugen er det også en flott utover en utrolig skjærgård. I 2008 er det åpent to helger. Først 5. – 6 juli, og deretter de to påfølgende helgene. Alle helgene fra 12.00 til 17.00.

Rosvoll Prestegard er en idyll også når trærne ikke har sprunget ut. 

På Høgheim er det en bureisingsgard som er bevart. Det viser levekårene typisk for bureiserne i tida før elektrisiteten kom til Smøla. Her er det åpent om sommeren de fire lørdagene i juli fra 14.00 til 17.00. Dessuten er det åpen dag lørdag 9. august.

 
• Smøla kommune - politisk organisering
• Smøla kommunes administrasjon
• Smøla Museum og Norsk Myrmuseum
• Smøla Næringssenter
• Smølas Kulturliv
• Smølas kulturliv - arrangementer 2008
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik