meny
                 
Startsiden
Nordmøre
  Aure
  Averøy
  Eide
  Gjemnes
  Halsa
  Smøla
  Alfabetisk
  Bransje
  Bil og båt
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon
  Reiseliv
  Tjenester
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Smøla kommune - politisk organisering


Smøla kommune
Kommune: 1573
Areal: 282 km²

Folketall: 2137
Ordfører: Iver G. Nordseth
Rådmann: Kirsten Skaget
 

Medvind i kulturkommunen

Smøla kommune har hatt en positiv utvikling de senere årene, og med en blanding av dugnadsånd, et offensivt næringsliv og omstillingsmidler er kommunen satt på kartet på en positiv måte. Spesielt er det vindkraftutbyggingen og en storstilt satsing på reiseliv som er iøynefallende, men kommunen satser også bevisst på næringsutvikling, bredbåndutbygging og kultur. Gurisenteret og flerbrukshall er nå det neste som faller på plass med offentlige midler og private sponsorer, og det satses sterkt på å få ungdommene til å flytte tilbake etter endt utdanning.


Den politiske lederen av kommunen er Iver Nordseth (V). Han har vært ordfører helt siden 1991, og er den ordføreren i fylket som har sittet lengst. Han har også flere perioder fartstid som representant i fylkestinget, der han fremdeles er med.

Nordseth var også initiativtaker til landsammenslutningen for norske vindkraftkommuner. Han er leder i denne organisasjonen, som blant annet arbeider for at disse kommunene skal sidestilles med vannkraftkommuner når det gjelder økonomiske rettigheter. Sekretariatet for LNVK er lagt til Smøla Næringssenter. 

- Det skjer mye positivt i kommunen og mange av satsingene våre har vært riktige, sier Iver Nordseth. Han peker på at tegn tyder på at ungdommene lettere vender tilbake til Smøla nå, og gleder seg til flerbrukshall og etter hvert Gurisenteret også kommer på plass. Der vil kommunen få et kultursenter som er unikt og omfatter Edøy middelalderkirke, Kulisteinen og gir en varig arena for ”Fru Guri av Edøy” og andre kulturaktiviteter. Ellers har kommunen også tatt viktige løft med vannverksutbygging, asfaltering av veier og modernisering av skoler og barnehager, påpeker han.
Næringslivet er inne i en positiv utvikling, spesielt reiselivet der antallet sengeplasser er økt fra 50 til over 400 i løpet av hovedsakelig de siste 5 årene.

Kommunen er organisert gjennom 3 hovedutvalg pluss kontrollutvalg og formannskap. I formannskapet har Nordseth med seg Tove Rokstad (V), Laila
Hopshaug (Ap), Laila Skaret (SV), Marit N. Hopshaug (H), Anders Dyrnes(H) og Oddvar Lura (Frp).
I hovedutvalgene er det i hovedsak gjennomgående representasjon.
Kontrollutvalget består av 3 medlemmer, Leif Helge Kristoffersen(leder), Anne Marie Solheim (nestleder) og Odd Marvin Holberg. Første varamedlem er Nils Jenssen.

Teknikk-/plan og miljøutvalget har 9 medlemmer.Asbjørg Kanestrøm er leder og Ivar Georgsen nestleder.  
Livsløpsutvalget har også 9 medlemmer, og her er leder Tove N. Rokstad med Marit N. Hopshaug som nestleder.
Personalutvalget har fem politisk valgte og tre som er oppnevnt av arbeidstakernes organisasjoner. Leder her er Odd Gunnar Sørøy og nestleder Elisabeth Sørlie.

Ungdommene blir også lyttet til, og fra 2008 er et nytt utvalg oppnevnt for å være deres talerør. Leder er Vetle Vang Soleim, Silje K. Soleim Aspaas nestleder og Sindre Holberg sekretær. Ellers består utvalget av Stine Hellesfjord, Linda Gjøstøl Dyrnes, Christian Wikan og Karina Edvardsen Iversen. Kommunekontakt er Elin Wang med e-post elin.wang@smola.kommune.no Lederen Vetle får man tak i på mob: 97 64 41 84 og e-post vwso@online.no

Kommunestyret består av 21 representanter. Her er de fleste faste og noen varamedlemmer samlet til møte. Fra venstre ser vi Ivar Georgsen, Odd Gunnar Sørøy, Marit N. Hopshaug, Laila Skaret, Anders Dyrnes, Cecilie Skomsøy, Margareth B. Holm, Trine Anersen, Oddvar Lura, Odd Marvin Holberg, Ruth Marie Aspaas, Elsa Torske og Asbjørg Kanestrøm. På bordet bak fra venstre Yngve Vean, Torfinn Skomsøy, Roger Aure, Elisabeth Sørlie og Tove Norøm Rokstad. De faste som ikke var tilstede her er Thor Otto Dyrnes, Gunn Jensen, Lars Erik Hopmark, Arild Sætran og Laila Hopshaug.
• Smøla kommune - politisk organisering
• Smøla kommunes administrasjon
• Smøla Museum og Norsk Myrmuseum
• Smøla Næringssenter
• Smølas Kulturliv
• Smølas kulturliv - arrangementer 2008
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik