meny
                 
Startsiden
Nordmøre
  Aure
  Averøy
  Eide
  Gjemnes
  Halsa
  Smøla
  Alfabetisk
  Bransje
  Bil og båt
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon
  Reiseliv
  Tjenester
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Smølas Kulturliv


Smøla Kulturskole
Postboks 34
6571 Smøla     
Telefon: 71544600

Mob: 91 53 93 12
Faks: 71 54 46 01
E-post: asgeir.gjostol@smola.kommune.no

 

Kulturlivet setter Smøla på kartet

Ingen kommuner på denne størrelsen kan oppvise maken til kulturaktivitet som Smøla. Kommunen har alltid vært kjent for å ha gode sangere. Utover fra slutten av 70-tallet tok dyktige aktører dette videre og skapte en særegen og salgbar smølakultur med vekt på det folkelige og lokale, men likevel grensesprengende. Det mest spesielle er at ildsjelene i Smøla Janitsjarorkester med hjelp fra Omstilling Smøla og et aktivt næringsliv har greid å ”okkupere” Kristiansund en gang i året. Vinteren 2008 inntok Smøla Janitsjarorkester også Olavshallen med dundrende suksess. Samtidig har Smøla mange ulike kulturaktiviteter hele året, og spesielt om sommeren.


Det er aldri så mye folk samlet i sentrum i Kristiansund som når ”Smølabonan” inntar byen med kultur og salgsvarer.

I dag ser Smøla mulighetene innenfor næringsbasert kultur, men det startet kanskje med Eva Peggy Stensønes. Hun ga ut sine første plater sent på 70-tallet, stort sett på kav smøladialekt. Med mye kjærlighet til øya og folket her formidlet hun et inntrykk av at den røffe naturen, fergeturene og slitet også hadde sin sjarm. For ikke å snakke om de soldagene da man kunne ”sol sæ nakjin på berget.”

Til denne nye generasjonen hørte også Asgeir Gjøstøl, som har vært en av drivkreftene bak musikklivet i kommunen siden da, og nå er rektor ved Kulturskolen i Smøla. Sammen med bakeren Egil Holberg viste han seg å være dynamitt. Innflytteren Per Morten Svendsen hører også med til denne trioen, som har utfylt hverandre og inspirert og gitt mange smølværinger med skjulte talenter mulighet til å utfolde seg. Mange har bidratt utenom det vanlige. Det gjelder sangere som Laila Skaret, Hilde Solheim Norbakken og Malin Holberg. Asbjørn Hestvik var drivkraften bak oppstarten av Karrain, der Kjell Pettersen er krumtappen nå. Det fører for langt å nevne alle, men Smøla preges av mange med musikalske talent og mange som stiller opp og gjør en innsats på dugnadsbasis. 


Smøla Janitsjarorkester kan snart feire 30-års jubileum, og har aldri vært mer vitale. Foto: Wigdis Wollan

Det fortsatte med Smøla Janitsjarorkester som under Egil Holbergs ledelse gikk nye veier musikalsk, med temakonserter med alt fra Beatles, via Elton John og Abba til Elvis i 2007. Mye humor, dyktige gjesteartister og et solid orkester gjorde raskt dette til konserter som også fant sitt publikum i Kristiansund. Med på lasset fulgte Smølas kremmere og befolkning, som sørget for å okkupere gågata og etter hvert Kaibakken i Kristiansund, med smølaprodukter fra a til å på lasset.


Sanggruppa ”Karrain” på Veiholmen har også bidratt til å sette kommunen på kartet med sangglede og tekster med lokal tilknytning. Det samme har Tonny Iversen fra samme stedet, med den kanskje mest kjente Veiholmsangen, mye spilt på radio.

Fru Guri av Edøy fører til kultursenter

I 1990 ble for første gang det historiske spillet Fru Guri av Edøy med manuskript av Peggy Kruse og stemningsfull irskinspirert musikk av Asgeir Gjøstøl fremført. Siden ble det en årviss forestilling fram til 2004, da den tok en pause fra spilleplassen på et privat tun ved Edøy kirke. Oppsetningen trakk stadig mer publikum og fikk store deler av lokalbefolkningen til å legge opp ferien sin etter deltakelse her.


Bildet er fra framføringen på tunet til familien Halse. Foto Wigdis Wollan

Nå blir det bygd et kultursenter på Edøya. Gurisenteret er fullfinansiert med et statlig tilskudd på 7.8 millioner av en totalramme på 28 millioner kroner og støtte fra næringsliv, kommuner og fylkeskommune. Gurisenteret blir den nye portalen til Smøla, med en utendørsarena inspirert av gamle greske amfi. Senteret vil også ha flere funksjoner, både med turistinformasjon, guidetjeneste, kafé og butikk, og vil bli brukt av skoler og kultur- og organisasjonslivet.

Endre Skar, opprinnelig fra Aure, spilte en nøkkelrolle som instruktør, og har også siden hatt nære forbindelser til Smølas musikkmiljø. Det samme har Arild Hoksnes, som har opptrådd sammen med Asgeir, Eva Peggy og Egil i ulike oppsetninger og sammenhenger, også utenfor Smøla selvsagt - for kulturen på Smøla er blitt en eksportvare til resten av fylket i alle fall.

Gubbliners opptrår også i utlandet, men da helst i temmelig uformelle sammenhenger i forbindelse med besøk i Storbritannia, der de har sin musikalske inspirasjon. Gubbliners startet vel egentlig som en gubbefotballgruppe,men da de begynte å synge fra reportoaret til den irske gruppa ”Dubliners”på den lokale kroa etter noen fredagstreninger,var grunnlaget for ”Gubbliners”lagt.


Irske sanger og sangglede er det som først og fremst preger dette innslaget i kulturlivet. Også her er Asgeir Gjøstøl en viktig brikke. Her er Gubbliners fotografert på Kjønnøybrygga i Kristiansund.
Fra venstre ser vi Odd M. Holberg, Torfinn Skomsøy, Steinar Spersøy, Per Karstein Dønheim, Ian Petch, Kurt Holmen, Alan Nuncic, Arild Soleim, Geir Wang og Asgeir Gjøstøl.

Juvelen i Smølas musikkliv er Smøla Janitsjarorkester. Under Egil Holbergs ledelse har de utviklet seg i retning av populærkulturen, men uten å renonsere på den musikalske kvaliteten. Per Morten Svendsen er en viktig brikke med sine spennende arrangement, og i 2008 satser orkesteret på egne krefter og solide forsterkinger på flere instrumentgrupper. Tidligere har de med stort hell hatt Tore Johansen som gjestesolist, og også andre kjente artister som Tor Endresen. I januar inntok de Olavshallen med stor respons. Med opptredener året gjennom får musikerne i dette orkesteret virkelig brynt seg.

En tredjedel av elevene i grunnskolealder er aktivisert gjennom ulike tilbud i kulturskolen. Her tilbys alt fra musikkopplæring til dans og rockeverksted. Her er det er også tilbud til funksjonshemmede og barn og unge med spesielle behov. Smøla musikkorps som her spiller på Veiholmen 17. mai er en av fruktene av kulturskolen og frivillig innsats fra ildsjeler.
• Smøla kommune - politisk organisering
• Smøla kommunes administrasjon
• Smøla Museum og Norsk Myrmuseum
• Smøla Næringssenter
• Smølas Kulturliv
• Smølas kulturliv - arrangementer 2008
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik