meny
                 
Startsiden
Nordmøre
  Aure
  Averøy
  Eide
  Gjemnes
  Alfabetisk
  Bransje
  Bil og båt
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon
  Reiseliv
  Tjenester
  Halsa
  Smøla
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Brubekken gardsmeieri


Brubekken gardsmeieri
6636 Angvik

Tlf.: 71 29 27 32
Mobil: 91 56 32 59
E-post: sbrubaek@c2i.net
 

Smakfulle produkter med historie

Stein Brubæk driver hjemgarden Brubekken ikke langt fra Angvik og satser på å ta opp igjen gammel sæter- og budeiekultur. Buskapen består nå av 7 melkekyr og 27 geiter. Kyrne er av de gamle rasene Vestlands Fjordfe og Sidet Trønder og Nordlandsfe, og har et mer allsidig beitemønster enn moderne kyr. Det gir også sunnere produkt og en bedre fettsammensetning, mener Stein.


Stein Brubæk har smakfulle og varierte produkter som det knytter seg mye kulturhistorie til.

En stor del av produksjonen skjer da også på sætra Torbuvollen ved Torbuvatnet i Torbudalen ved Aursjøen, der Stein har bygd opp igjen sæterdriften. Her utnytter kyrne og geitene urter, stauder og lauv i tillegg til gras, noe som naturlig nok må gi seg utslag på melka.
Produktene hans er kvitost av ku og geit, smør, rømme og brun geitost. I tillegg planlegger Stein nå å ta opp produksjonen av gammelost, som baserer seg på biprodukt av smør og rømme og er et typisk magert vestlandsprodukt.

Omsetningen skjer i stor grad fra setra om sommeren, der det er stor trafikk over Aursjøveien. Sætra har Stein bygd opp gradvis og de første årene leide han fjøs og bodde i buss. Nå er en sæterbu med omsetningsmuligheter bygd opp. Ut over det selger han fra noen få butikker, slik som Coop Mega i Kristiansund og i Eidsvågen. For en som er opptatt av at produktene skal skilles fra vanlige industriprodukt og historien og kulturen bak produktene skal formidles er Bondens Marked en like naturlig omsetningskanal. Tyngden av produksjonen omsettes derfor fra toget i Trondheim, der befolkningen er opptatt av disse produktene og kulturen bak dem. Ut over høsten har han gjerne 7 – 8 turer til Trondheim før jul Siden han satser på oster som skal ha og tåler lagring, og dessuten har både fryseri og gode kjøleboder, fungerer dette godt. Det ligger likevel svært mye salgsarbeid bak, og den landbruksutdannede praktikanten Alexander Ivaniuta fra Ukraina har derfor vært en viktig brikke i gårdsdrifta de siste tre årene.

Stein er også engasjert i mye annet. Han er leder i Bonde-og småbrukarlaget i fylket på tredje året, og var da vi besøkte ham på vei til studietur i Sveits i regi av laget. De neste 6 månedene skal han også arbeide med en prosjektplan i samarbeid med Grønt Reiseliv, der hensikten er å stimulere bønder til å produsere varer, tjenester, opplevelser og aktiviteter rettet mot turister.

Garden overtok han i 1986 og hadde da 10 år bak seg i Oslo og fikk også med seg to NM i volleyball for Oslostudentene. De første årene etter 86 arbeidet Stein som helse- og sosialsjef i Nesset og senere som stedfortreder for helse- og sosialsjefen i Sunndal. Etter hvert ble det gardsdrift og organisasjonsarbeid på fulltid. De første geitene kom til gards i 1993 og Stein kan ikke få fullrost egenskapene til disse dyrene. Sauene ble sjaltet ut i fjor og Stein er nøktern optimist med hensyn til framtida. Det har i alle fall endret seg kolossalt siden han startet og småskalaproduksjon var nærmest kjettersk, mener han.

I Torbudalen har Stein tatt opp igjen budeietradisjonen og bygd ny sæterbu der mye av produksjonen omsettes til turister i løpet av sommeren. Fotograf: Terje Rakke Nordic Life.

Her kokes brunosten i jernkjele.Produksjonsmetoden krever tungt arbeid, men gjør at man får en grovere og mindre klebrig brunost.
• Brubekken gardsmeieri
• Bunnpris Angvik
• Coop Marked Batnfjordsøra
• Hansgarden
• Joker Osmarka Lars Sorthe AS
• Joker Torvikbukt
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik