meny
                 
Startsiden
Nordmøre
  Aure
  Averøy
  Eide
  Gjemnes
  Alfabetisk
  Bransje
  Bil og båt
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon
  Reiseliv
  Tjenester
  Halsa
  Smøla
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Joker Osmarka Lars Sorthe AS


Joker Osmarka
Lars Sorthe AS

Heggem
6638 Osmarka

Telefon: 71 29 13 40
Telefaks: 71 29 13 41
E-post: ketilsorthe@svorka.net
joker.osmarka@ngbutikk.net
Nettside: www.jokerkjeden.no
Åpningstid: Man- fred: 09.00 - 18.00 Lørd: 09.00- 15.00
 


Viktig nærbutikk på Osmarka

Ketil Sorthe fører videre en lang kjøpmannstradisjon helt fra 1934 på Osmarka. Butikken holder til i romslige lokaler med et butikkareal på 250 kvadrat rett ved hovedveien på Heggem, og har også egen bensinstasjon. Butikken er medlem av Joker-kjeden der oppfordringen er å handle lokalt og få tid til overs. God oppslutning fra nærmiljøet er da også grunnlaget for denne butikken.


Ketil Sorthe brenner for at nærbutikkene skal overleve som et viktig tilbud på bygdene. 

Lars Sorthe startet opp driften i 1934 og siden har butikken hatt tilhold tre forskjellige steder. Ketil har drevet den siden 1970 og i årenes løp er det blitt mange lange dager på butikken, der han nå har hjelp av Lise Jørgensen. Faren Lars var aktivt med helt fram til 1985. Dagens butikk ble først oppført i 1952 og siden påbygd i 1977. Kundene i nærmiljøet er lojale til butikken og klar over at de må bruke den om tilbudet skal eksistere. Dessuten ligger selvsagt butikken forholdsvis sentralt til ved riksvegen med en god del trafikk forbi.
Butikken legger stor vekt på trygg mat og å formidle kunnskap om produktene og deres opprinnelse, dessuten å overvåke holdbarhet og oppbevaring nøye. Ferske brødvarer og produkter fra lokale produsenter er andre særtrekk kjeden legger vekt på. Utfordringen er å kunne tilby kundene det de etterspør, og tilhørigheten til Joker-kjeden gir en del muligheter også på markedsføringssiden, mener Ketil.

Det finnes 470 nærbutikker landet over som blir profilert gjennom denne kjeden, som er en del av Kjøpmannshuset Norge AS. Samlet har disse rundt 3 milliarder i omsetning, men i markedet var dette bare 2,7 prosent av dagligvareomsetningen i 2006,og utgjorde bare vel 7 prosent av NorgesGruppens omsetning.

Det er altså en kamp på kniven for å overleve for nærbutikkene, og dette er noe som opptar Ketil, som ved siden av butikkdriften har vært en aktiv tillitsmann for kjøpmennene hele livet. Han var i en årrekke leder for Norges DagligvarehandelsForbund og Varehandelens Høyskole. Forholdene blir på ingen måte lagt til rette for de små, mener han. Det gjelder blant annet muligheten til å ha tipping og lotto, der krav til omsetning settes så høyt at stadig flere butikker skvises ut. Dette skjer på tross av uttalt velvilje til nærbutikkene fra politisk hold - og på tross av at spillselskapenes utgifter til onlineterminaler vel må regnes som en dråpe i havet.

Det samme gjelder selvsagt også i forhold til oljeselskapene, så når butikken på Heggem kan tilby drivstoff er det på selvstendig basis butikken opprettholder dette. Slik kan Ketil ta inn drivstoffet der det er rimeligst, men selvsagt er ikke dette noen gunstig situasjon.

Med kun to ansatte blir det veldig lange dager og mange arbeidstimer i uka for Ketil. Til og med på søndager blir det jobbing fordi vareordrene skal leveres mandag morgen kl 7. Likevel har han altså overskudd til å engasjere seg i kommunepolitikken og går nå på en ny periode etter å ha vært med som kommunestyremedlem helt siden 1979, og 8 år som varamedlem før det. I tillegg har han vært en engasjert styremedlem og styreleder i Sparebanken i Gjemnes i 18 år.

Også bensinstasjon hører med, og her er Lise Jørgensen ved pumpene.

 
• Brubekken gardsmeieri
• Bunnpris Angvik
• Coop Marked Batnfjordsøra
• Hansgarden
• Joker Osmarka Lars Sorthe AS
• Joker Torvikbukt
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik