meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Alfabetisk
  Bransjer
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Fridar Skjerve


Fridar Skjerve

Lerkeveien 32

7391 RENNEBU

Telefon: 72 42 70 95

Mobil: 91 39 41 96

E-post: fridskj@online.no
 

Planlegger hytter og hus

Han har alltid hatt et godt lag med penn og blyant, Fridar Skjerve. Så har han da også valgt å gjøre tegningene til levebrød. Som bygningsteknisk konsulent tar han gjerne på seg totalprosjektering av både hytter og hus, hovedsakelig for det private markedet. Ved å ta hånd om hele prosessen - fra tegnearbeid og byggesøknad til avløp og regulering, fungerer han som selve bindeleddet mellom byggherre og kommune.


Fridar Skjerve trives godt ved arbeidsbordet, og er en av få som fremdeles tegner for hånd. Arbeidsområdene omfatter imidlertid langt mer enn kun tegnearbeid. 

Fridar Skjerve har en variert yrkesbakgrunn. Etter noen år med blant annet tømmerhogging og engasjement på LH-Bygg, begynte han på Teknisk Fagskole på Støren. Skolebenken ga mersmak, og ferden videre gikk til Oslo og Ingeniørhøyskolen. Da han etter endte studier kom tilbake til Rennebu, hadde han knyttet til seg verdifulle kontakter i bransjen. Han begynte i det små, og siden har det ballet på seg.

 

I dag titulerer Fridar seg som halvt ingeniør og halvt gårdbruker. På hjemgården i Hoelsgrenda har han funnet sin helt spesielle nisje – nemlig dyrking, høsting og pakking av høy beregnet for smågnagere. Produktet selger bra, og det blir en hel del turer til Trondheim med leveranser i løpet av et år.

 

I rollen som bygningsteknisk konsulent tilbyr Fridar totalpakker innen sine mange og varierte fagområder: Tegnearbeider av hus, hytter, tilbygg og mindre næringsbygg, komplette byggesøknader, utslippssøknader, reguleringsplaner og avløpsplaner. Nedslagsfeltet er hovedsakelig Rennebu og nabokommunene, men det hender at det kommer inn oppdrag langveisfra også.

 

- Det er et omfattende arbeid som må gjøres før man kan sette seg ved bordet og begynne å tegne. Etter at kunden har tatt kontakt, drar vi ut i felten på befaring. Sammen ser vi på mulighetene, og deretter utarbeider jeg en grovplan, med mindre kunden har skisser selv, forklarer Fridar.

 

Hittil har han benyttet seg minimalt av tradisjonell markedsføring. Den jobben har jungeltelegrafen tatt seg av. Fridar er en av få arkitekter som fremdeles tegner for hånd – uten forkleinelse for resultatet av den grunn, snarere tvert imot. Skytterhuset i Gammelstødalen, Berkåk Veikro og Marino på Berkåk (tidligere Turisten/Mathuset) er alle eksempler på vakre bygg som har utspring fra Fridars kyndige hånd.

 

Det er mange hensyn å ta for den som skal sette opp et bygg, ikke minst når det gjelder reguleringsbestemmelser. Fridar har sentral godkjenning fra Statens Byggetekniske Etat innen flere fagområder, blant annet arkitektur, byggeteknikk, tømrerarbeider og avløp/renseanlegg.

 Med tiden har han utarbeidet mange reguleringsplaner for hyttefelt – omtrent 200 tomter har fått sin oppmålte plass i terrenget så langt. Mange oppdragsgivere har sett nytteverdien i å bruke lokale krefter til dette viktige arbeidet. Fridar kan kommuneplanen så og si utenat, og han er godt kjent med myndighetskravene og de øvrige kriteriene for å anlegge et hyttefelt. Dermed spares oppdragsgiveren for mye byråkrati, og tiden frem mot første spadetak kortes ned betraktelig.

 

- Jeg har også et godt samarbeid med flere lokale bedrifter. Vi utøver ofte gjensidig formidling av kundekontakt, spesielt innenfor hyttemarkedet. Dette gagner begge parter, og til syvende og sist også oppdragsgiveren. Ut over dette står kunden naturligvis fritt til selv å velge hvilke aktører som skal brukes videre i prosessen. En god dialog med kunden er alfa og omega. Målet er alltid at oppdragsgiveren skal bli tilfreds med løsningen som legges fram, uansett om det dreier seg om tegnearbeider eller annen planlegging, sier Fridar.

 

Denne hytta på Nerskogen er et av mange flotte bygg som er tegnet av Fridar Skjerve. I tillegg har han siden 2001 utarbeidet reguleringsplaner for over 200 nye hyttetomter i Rennebu og omegn.


Bolighus tegnet av Fridar.


Dette tømmerhuset står på Oppdal, og er også et produkt av Fridars dyktige hånd. Her fra oppsettingen.

Reportasje: Merete.Fossum@kommunenvar.no 
• A-R Helgemo
• Astrid Frisør
• Bakkli
• Berkåk Bil
• Berkåk Veikro og Gjestegård
• Byggmakker Berkåk
• Coop Marked Å
• Dekkservice Øyvind Kjeka
• Drugudal & Sanden Maskin
• Fossmo Transport
• Fridar Skjerve
• Geir Aspeggen Transport
• Gerts Import
• Go´foten
• Grindal Brukt & Nytt
• Halland Dampsag & Høvleri
• Hoel Byggservice
• Hud Kropp og Helse
• Hågenstad Brug
• Inter Revisjon
• Johan Myklegard
• John Olav Vognild
• Joramo & Tørset Bygg
• Jostein Aas
• Kraftverkene i Orkla (KVO)
• Kvikne-Rennebu Kraftlag
• LH Bygg Entreprenør
• Losen Varmepumper
• Nerskoglaft DA
• Nordskogen sag & høvleri
• Ramstad Maskin
• Rennebu Avløserlag
• Rennebu Bygdeservice
• Rennebu drosjesentral
• Rennebu Dør & Vindu
• Rennebu kommune
• Rennebu kommune - fra vugge til alderdom
• Rennebu kommune - mangfoldig natur
• Rennebu kommune - satser på folkevekst
• Rennebu Sag og Trekultur
• Rennebu Transport
• Retura Sør-Trøndelag
• Rørlegger`n Edvin Eide
• SpareBank1 SMN
• Statoil Berkåk
• Terrengen
• Torslaft
• Williams Varetaxi
• Økonor Berkåk
• Å Gartneri
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik