meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Alfabetisk
  Bransjer
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Ramstad Maskin


Ramstad Maskin AS

Stamnan

7392 RENNEBU

Mob: Arne 91 39 34 81

Mob: Frank 91 39 34 80

Faks: 72 42 77 55

E-post: frankramstad@hotmail.com

E-post: arne.ramstad@hotmail.com

 

Maskinveteranene på Stamnan

Ramstad Maskin AS er en aktør med lang fartstid innen grunnarbeid, vann og avløp, sprenging, veibygging, minikraftverk, opparbeidelse av gårdsplasser, natursteinmuring og belegningsstein. I tillegg tar firmaet på seg rivningsjobber og er godkjent for asbestsanering. Med base i gammelmeieriet på Stamnan, sørger Arne og Frank Ramstad for at både private kunder og offentlige oppdragsgivere får arbeidet utført. Disse karene oppdaget også den mye omtalte granitten som i dag smykker nordveggen på operabygget i Oslo.


Ramstad Maskin AS har hittil hatt ansvaret for bygging av seks minikraftverk. Her legges en 2,2 kilometer lang rørtrasè i Grutbakkan i Meldal. Fra venstre Ola Grut, Arnstein Hårstad, Arnstein Langset og Arne Ramstad.

I dag er de blant veteranene, men de var ikke gamle karene da de skjønte at et liv med gravemaskiner og oljesøl var veien å gå. Da Arne kjøpte sin første traktor på midten av sekstitallet, hadde storebror allerede kjørt lastebil i noen år. De slo seg sammen, satset i hjembygda, og har i ettertid signert utallige små og store oppdrag innen anleggsarbeid i regionen. Bedriften ble til aksjeselskap i 1989, og i mange år drev de også med langtransport i både inn- og utland. På det meste stod det fire trailere i garasjen, og bedriften kjørte blant annet i to år en fast rute til Paris. Som oftest har flere familiemedlemmer vært med på arbeidslaget. Arnes kone Marit, er en viktig medhjelper når det gjelder å holde orden på papirarbeidet. Bak rattet i grusbilen sitter svigerdatter Runa og sørger for massetransport til anleggsområdet. Sønnen Frank har tatt over transportkjøringa, og sørger dermed for at familienavnet fortsatt er å se etter veiene. Nevøen Odd Harald Ramstad er også medeier i selskapet som per dato teller fem faste ansatte. I tillegg leies det inn arbeidskraft etter behov.

 

Denne bedriftshistorien kommer ikke utenom granitteventyret som både skapte politiske bruduljer og satte Rennebu på kartet for noen år tilbake. Det startet med at Arne og Ottar fikk tips om en spesiell stein som var brukt i ei gammel hvelvbru på Ulsberg.

- Vi er som røyskatta vet du, vi måtte bort å undersøke, sier Arne. Flere år etterpå satt de med rettighetene til steinbruddet med den spesielle granitten. Den lyse steinen med grønne sjatteringer skulle vise seg å vekke oppmerksomhet langt utenfor bygdas grenser. De meldte seg etterhvert på i kampen om leveranse til operaen i Oslo. Det ble i dyreste laget for staten, ettersom steinen måtte helt til Italia for bearbeiding. Selv om storparten av operaen endte opp med italiensk marmor, er granitten fra Rennebu brukt både på nordveggen og ved sjøkanten i Bjørvika. Brødrene Ramstad sitter fortsatt med råderett over steinbruddet, og leverer i dag granitt i små skala. Det er alltids noen som ønsker seg naturstein à la operaen på tomta.
– Hvis noen skulle ønske seg en mur eller steinheller utenfor hjemmet eller hytta, er det bare å ta kontakt.

 

Dette er likevel en liten del av dagens virksomhet. Opparbeiding av tomter med vei, vann og avløp er av de mer vanlige arbeidsoppdragene. Graving av tekniske anlegg, boring og sprenging har vært hverdagskost gjennom mange år. Maskinene har gjort jobben i mye ulendt terreng under etableringer av minikraftverk. Grustaket i Kvenndalen på Nerskogen skal etter planen komme i drift og  bli et godt og nærliggende alternativ for kunder blant hytteeierne i dette området. Dette er riktig nok ikke ”operastein”, men gir likevel grunnlaget for en god tone mellom leverandør og mottaker.

 

Gravejobben inspiseres, her fra utgraving av tomt til ny Coop Prix i Berkåk.

 

Ramstad maskin tar også på seg rivningsjobber.

 

Reportasje: Inger.Steigendal.Aas@kommunenvar.no 
• A-R Helgemo
• Astrid Frisør
• Bakkli
• Berkåk Bil
• Berkåk Veikro og Gjestegård
• Byggmakker Berkåk
• Coop Marked Å
• Dekkservice Øyvind Kjeka
• Drugudal & Sanden Maskin
• Fossmo Transport
• Fridar Skjerve
• Geir Aspeggen Transport
• Gerts Import
• Go´foten
• Grindal Brukt & Nytt
• Halland Dampsag & Høvleri
• Hoel Byggservice
• Hud Kropp og Helse
• Hågenstad Brug
• Inter Revisjon
• Johan Myklegard
• John Olav Vognild
• Joramo & Tørset Bygg
• Jostein Aas
• Kraftverkene i Orkla (KVO)
• Kvikne-Rennebu Kraftlag
• LH Bygg Entreprenør
• Losen Varmepumper
• Nerskoglaft DA
• Nordskogen sag & høvleri
• Ramstad Maskin
• Rennebu Avløserlag
• Rennebu Bygdeservice
• Rennebu drosjesentral
• Rennebu Dør & Vindu
• Rennebu kommune
• Rennebu kommune - fra vugge til alderdom
• Rennebu kommune - mangfoldig natur
• Rennebu kommune - satser på folkevekst
• Rennebu Sag og Trekultur
• Rennebu Transport
• Retura Sør-Trøndelag
• Rørlegger`n Edvin Eide
• SpareBank1 SMN
• Statoil Berkåk
• Terrengen
• Torslaft
• Williams Varetaxi
• Økonor Berkåk
• Å Gartneri
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik