meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Alfabetisk
  Bransjer
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Rennebu Avløserlag


Rennebu Avløserlag

Berkåk

7391 RENNEBU

Tlf: 72 42 77 22

E-post: rennebu.avloserlag@n-lt.no

Hjemmeside: www.avloserlaget.no

Åpningstider: Man – tor: 08.30 – 15.00

 

Bøndenes eget arbeidskontor

Rennbyggene var i 1982 først ut med å danne et avløserlag i Sør-Trøndelag. Målsettingen var å få til ei ordning som sikret bøndene avløsning ved behov. Dette bidrar blant annet til mer regelmessig fritid for bøndene, hjelp i onnetider og under svangerskap eller sykdom. I dag utfører daglig leder også lønns- og personaltjenester for sine aktive medlemmer. Laget har en årlig lønnsomsetning på over ni millioner kroner fordelt på 321 ansatte.


Ei trivelig stund med kopplammet på gårdsbruket til Ingrid Meslo (t.h) på Stamnan. Avløser Tonje Michelle Evavold trives godt med å ta over både traktor og fjøs når det trengs hjelp på gården. 

Andelslaget drives etter samvirkeprinsippet, der medlemmene selv er de viktigste bidragsyterne til den økonomiske drifta. Antall medlemmer har i løpet av årene gått ned i takt med utviklinga i landbruket. Det er likevel en høyst aktiv organisasjon som drives fra kontoret i kommunehuset på Berkåk. Siden 1995 har Kristin Kjerstad stått for den daglige drifta, med ansvar for å organisere og formidle avløsertjenester til landbruket. Selv er hun oppvokst på gården Snoensøya i Meldal, har landbruksutdanning og er som hun sier ”kjøle gla ti fjøslukt.” Dette er ingen ulempe når en skal sette seg inn i bøndenes og avløsernes hverdag, og være et bindeledd mellom aktørene.

- Det er viktig at vi har ei ordning som fungerer godt for alle parter. Jeg har ei liste over folk som jeg kan ringe til, og stort sett ordner det seg for alle. Kristin forteller at de fleste synes det er praktisk å overlate administrative oppgaver som utbetaling av lønn, forsikringsordninger og diverse annet papirarbeid til henne.

- Det tidligere statlige administrasjonstilskuddet for hvert enkelt medlem er nå borte. Det er derfor viktig at aktive medlemmer benytter seg av disse tjenestene, sier Kristin. På denne måten sikres både et høyt tjenestenivå og en stabil økonomi for laget. Det er også mange som har foretak utenom selve gården, som for eksempel skogsdrift eller entreprenørarbeid. Også her kan laget stå som formell arbeidsgiver, og foreta all utlønning og personellbehandling. Dette gjelder ikke bare medlemmer, andre bedrifter kan også benytte seg av disse tjenestene.


Kommunenes landbruksvikarberedskap ble i fjor overført til avløserlagene i hele landet. I Rennebu er det Paul Paulsen som per i dag innehar denne stillingen. Han er ansatt i hel stilling og skal først og fremst prioriteres under sykdom. Han kan imidlertid også brukes til ferie- og fritidsavløsning, ifølge Kristin. Hun er også opptatt av å få frem at hun kan hjelpe skoleungdom med å få seg sommerjobb. Det kan være alt fra seterarbeid til silolegging, skogplanting, onnearbeid og andre relevante arbeidsoppgaver. Det er med andre ord mange som har hatt sitt første møte med arbeidslivet etter en prat med Kristin.

 

Det kreves både fleksibilitet og praktiske egenskaper for å sette seg inn i de daglige oppgavene på de ulike gårdsbrukene.
- Ingen oppdragsgivere er like, og avløserne må kunne håndtere både dyra og det landbruksutstyret som benyttes i drifta til enhver tid. Alt kan læres, og bøndene i Rennebu er trivelige folk som vet å sette pris på de gode hjelperne sine, sier Kristin. Det gode samarbeidet er viktig for at hun i fremtida kan tilby tjenester av høy kvalitet og drive en kostnadseffektiv virksomhet.

 

Daglig leder Kristin Kjerstad sitter til vanlig mer på kontoret enn i traktoren. Hun har imidlertid vokst opp på gård, er utdannet agrotekniker, og kunne godt ha tenkt seg et liv som bonde.


Rennebu Avløserlag formidler alle typer landbruksrelaterte arbeidsoppdrag.Torbjørn Gunnes (f.v), Einar Sigstad og Ola Lund er alle beskjeftiget med skogsarbeid hos Jostein Aas.

 

Reportasje: Inger.Steigendal.Aas@kommunenvar.no 
• A-R Helgemo
• Astrid Frisør
• Bakkli
• Berkåk Bil
• Berkåk Veikro og Gjestegård
• Byggmakker Berkåk
• Coop Marked Å
• Dekkservice Øyvind Kjeka
• Drugudal & Sanden Maskin
• Fossmo Transport
• Fridar Skjerve
• Geir Aspeggen Transport
• Gerts Import
• Go´foten
• Grindal Brukt & Nytt
• Halland Dampsag & Høvleri
• Hoel Byggservice
• Hud Kropp og Helse
• Hågenstad Brug
• Inter Revisjon
• Johan Myklegard
• John Olav Vognild
• Joramo & Tørset Bygg
• Jostein Aas
• Kraftverkene i Orkla (KVO)
• Kvikne-Rennebu Kraftlag
• LH Bygg Entreprenør
• Losen Varmepumper
• Nerskoglaft DA
• Nordskogen sag & høvleri
• Ramstad Maskin
• Rennebu Avløserlag
• Rennebu Bygdeservice
• Rennebu drosjesentral
• Rennebu Dør & Vindu
• Rennebu kommune
• Rennebu kommune - fra vugge til alderdom
• Rennebu kommune - mangfoldig natur
• Rennebu kommune - satser på folkevekst
• Rennebu Sag og Trekultur
• Rennebu Transport
• Retura Sør-Trøndelag
• Rørlegger`n Edvin Eide
• SpareBank1 SMN
• Statoil Berkåk
• Terrengen
• Torslaft
• Williams Varetaxi
• Økonor Berkåk
• Å Gartneri
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik