meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Alfabetisk
  Bransjer
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Drugudal & Sanden Maskin


Drugudal & Sanden Maskin AS

Berkåk

7391 RENNEBU

Mob: 91 51 89 66

E-post: drugudalmaskin@hotmail.com
 

Maskinentreprenør med lang erfaring

Denne bedriften har lagt grunnlaget for atskillig mange hus og hytter i Rennebu og omegn. Bak spakene manøvrerer maskinførerne seg frem i terrenget, enten det er i regulerte boligområder eller i kupert fjellterreng. Totalentreprenøren har sentral godkjenning, og tar på seg oppdrag innenfor grunn- og terrengarbeid, betongarbeid og vann og avløpsanlegg.


Her utføres grunnarbeid på ei hyttetomt i Ånegga på Nerskogen. Fra venstre Ivar Sanden, Per Haldor Kosberg og daglig leder Jostein Drugudal. 

Grunnlaget for dagens drift ble lagt allerede i 1954 da Kåre Drugudal begynte med gravearbeid ved siden av gårdsdrifta i Tverdalsgrenda. Yngste sønn Jostein fikk tidlig prøve seg fram med farens traktorgraver, og med graveaggregat bak og frontmontert skuffe, la han dermed grunnlaget for dagens drift. Opp gjennom årene har han opparbeidet et solid firmanavn både i og utenfor bygdegrensene. Dagens arbeidsstab teller ti mann som utfører alt fra utmåling og graving til betongarbeid og planering.

 

Drugudal Maskin og Sanden Maskin var i mange år to uavhengige aktører innen transport og gravearbeid i Rennebu. I mai 2003 valgte de å slå seg sammen til ett selskap. Totalentreprenøren tilbyr alt fra graving, betongarbeid og planering til levering av grus og pukk. Firmaet leier også ut arbeidskraft og maskiner til større byggeprosjekt utenfor kommunen, men det er i hovedsak i hjemtraktene de har de fleste oppdragene. Høsten 2008 inngikk de også en avtale med Mesta om brøyting og strøing av veistrekninger over hele bygda.


Den omfattende hytteutbygginga i kommunen har ført til at mange har hatt arbeid i bedriften opp gjennom årene. Jostein og kollegene har på denne måten også blitt godt kjent i hytteområdene, og tilegnet seg mye nyttig kompetanse.

- Vi legger stor vekt på å ha en god dialog med hus– og hyttebyggere, sier Jostein. Han vet godt at det kan være vanskelig å på forhånd se for seg hvordan bygget blir stående i terrenget. Da er det ekstra viktig å holde kontakten med kundene under hele prosessen. Det betyr også at de må være fleksible i forhold til oppdragsgiverne og stille opp både på kveldstid og i helgene. Jostein er også opptatt av at inngrepene i naturen skal utføres med forsiktighet, slik at sporene etter tomtearbeidet blir minst mulig synlig i terrenget.

- I vår bransje er det viktig å ha en bevisst holdning til miljøet, slik at skadene etter maskinene blir minst mulig.

 

Før arbeidet kan iverksettes må nødvendige tillatelser fra kommunen være på plass. Gjennom mange års virksomhet har entreprenørselskapet opprettet en god dialog med aktørene i den kommunale forvaltningen.

- Hvis noen for eksempel ønsker å legge inn vann i ei eldre hytte, tar vi gjerne ansvaret for de nødvendige søknadspapirene til kommunen, sier Jostein. Med mange års erfaring kan de også bidra med mange nyttige råd og tips. Målet er at alle oppdrag alltid skal utføres på en effektiv og kvalitetsmessig måte. Et godt rykte er den beste markedsføring, ikke minst for den som har ansvaret for første byggetrinn.

 

Jostein Drugudal har opp gjennom årene tilbrakt utallige timer bak spakene i gravemaskina.

 

Reportasje: Inger.Steigendal.Aas@kommunenvar.no
• A-R Helgemo
• Astrid Frisør
• Bakkli
• Berkåk Bil
• Berkåk Veikro og Gjestegård
• Byggmakker Berkåk
• Coop Marked Å
• Dekkservice Øyvind Kjeka
• Drugudal & Sanden Maskin
• Fossmo Transport
• Fridar Skjerve
• Geir Aspeggen Transport
• Gerts Import
• Go´foten
• Grindal Brukt & Nytt
• Halland Dampsag & Høvleri
• Hoel Byggservice
• Hud Kropp og Helse
• Hågenstad Brug
• Inter Revisjon
• Johan Myklegard
• John Olav Vognild
• Joramo & Tørset Bygg
• Jostein Aas
• Kraftverkene i Orkla (KVO)
• Kvikne-Rennebu Kraftlag
• LH Bygg Entreprenør
• Losen Varmepumper
• Nerskoglaft DA
• Nordskogen sag & høvleri
• Ramstad Maskin
• Rennebu Avløserlag
• Rennebu Bygdeservice
• Rennebu drosjesentral
• Rennebu Dør & Vindu
• Rennebu kommune
• Rennebu kommune - fra vugge til alderdom
• Rennebu kommune - mangfoldig natur
• Rennebu kommune - satser på folkevekst
• Rennebu Sag og Trekultur
• Rennebu Transport
• Retura Sør-Trøndelag
• Rørlegger`n Edvin Eide
• SpareBank1 SMN
• Statoil Berkåk
• Terrengen
• Torslaft
• Williams Varetaxi
• Økonor Berkåk
• Å Gartneri
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik