meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Alfabetisk
  Bransjer
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Rennebu Sag og Trekultur


Rennebu Sag og Trekultur AS

Terminalveien 48

7391 RENNEBU

Tlf: 73 10 88 58

Mob: 916 40 473

Fax: 73 10 88 58

E- post: kunde@rennebusag.no

Hjemmeside: www.rennebusag.no

 

Spesialdimensjoner av tre

Rennebu Sag og Trekultur satser på å levere kvaliteter og dimensjoner som ikke finnes i den vanlige byggevarehandelen. Dette har skaffet dem oppdrag både hos riksantikvaren, nasjonale museer og Det Kongelige Slott. Bedriften skaffer selvfølgelig også ordinært laftetømmer og skurlast i standardmål, og leverer blant annet trevirke til lokale aktører som Torslaft.


Store restaureringsprosjekter krever ofte trevirke utenom vanlig standard. Sveinung Kosberg har høstet ros fra riksantikvaren for både god fagkunnskap og service. 

For to år siden fikk Sveinung Kosberg en telefon fra De Sandvigske Samlinger på Maihaugen. Om han kunne skaffe en 6,5 meter lang tømmerstokk til hovedportalen? Og den skulle dessuten være minst 75 cm i diameter. Det hastet og var i overkant av hva som kan frembringes på stående fot, selv for en erfaren tømmermann i Rennebu. Det hele ordnet seg da han fant en uvanlig langvokst furu på eiendommen til Anders Rønning på Nordskogen. Byggherren på Lillehammer fikk som bestilt, og leverandøren synes i ettertid det er artig å tenke på at rundt 180 000 mennesker i løpet av sommeren passerer den solide tømmerstokken han fant i de lokale skoger.

 

Interessen for skogbruk fikk han da han som guttunge var med far Svein på gardssaga hjemme på Kosberg. Han syntes det var fascinerende å oppdage de mange mulighetene som finnes ved riktig bearbeiding av utmalmet furutømmer og tettvokst gran. Rennebu er ifølge Sveinung et godt geografisk område for å finne kvalitetsskog. Mesteparten kjøpes inn gjennom den regionale skogeierforeningen, og han har etter hvert blitt godt kjent med hvilke områder som produserer det beste tømmeret. Alt blir nøye vurdert i forhold til kundenes ønsker og behov, før det blir kjøpt inn til videre bearbeidelse på saga.

  

Spesielle oppdrag krever spesielt råstoff, og det har han sørget for til restaureringsarbeid av både tusen år gamle stavkirker samt musèer over hele landet. Sveinung pleier kontakter både med riksantikvaren og andre viktige aktører innen større restaureringsprosjekter. Dette har også ført til at han har skaffet seg et godt rykte i miljøet, og fått bestillinger som mange kan misunne ham. Tanken på at våningshuset på Kongsgården har et innslag av 10” laftetømmer fra hans eget sagbruk er så absolutt til å leve med. Rennebu Sag og Trekultur leverer ikke bare spesialvirke og nisjeprodukter. Her utføres også saging og høvling av standardvarer til tradisjonell husbygging og lafting. Laftetømmer, villmarkspanel, takåser og profilerte søyler og stolper leveres etter kundenes ønske. I vår reiste Sveinung til Tyskland for å kjøpe inn nytt høvleutstyr til saga. I tillegg skal det også kjøpes inn ei vakumtørke som skal få fortgang på både tørkeprosessen og den fremtidige trelastproduksjonen.

 

Ved hjelp av spesialtømmer fra Rennebu Sag og Trekultur har brua ved Malmplassen på Røros fått både utseende og kvalitet etter antikvarens ønske. 

 

Selskapet kjøpte gamle Berkåk Bruk i 2006, og har gjort flere oppgraderinger for å sikre en rasjonell drift.

 

Reportasje: Inger.Steigendal.Aas@kommunenvar.no 
• A-R Helgemo
• Astrid Frisør
• Bakkli
• Berkåk Bil
• Berkåk Veikro og Gjestegård
• Byggmakker Berkåk
• Coop Marked Å
• Dekkservice Øyvind Kjeka
• Drugudal & Sanden Maskin
• Fossmo Transport
• Fridar Skjerve
• Geir Aspeggen Transport
• Gerts Import
• Go´foten
• Grindal Brukt & Nytt
• Halland Dampsag & Høvleri
• Hoel Byggservice
• Hud Kropp og Helse
• Hågenstad Brug
• Inter Revisjon
• Johan Myklegard
• John Olav Vognild
• Joramo & Tørset Bygg
• Jostein Aas
• Kraftverkene i Orkla (KVO)
• Kvikne-Rennebu Kraftlag
• LH Bygg Entreprenør
• Losen Varmepumper
• Nerskoglaft DA
• Nordskogen sag & høvleri
• Ramstad Maskin
• Rennebu Avløserlag
• Rennebu Bygdeservice
• Rennebu drosjesentral
• Rennebu Dør & Vindu
• Rennebu kommune
• Rennebu kommune - fra vugge til alderdom
• Rennebu kommune - mangfoldig natur
• Rennebu kommune - satser på folkevekst
• Rennebu Sag og Trekultur
• Rennebu Transport
• Retura Sør-Trøndelag
• Rørlegger`n Edvin Eide
• SpareBank1 SMN
• Statoil Berkåk
• Terrengen
• Torslaft
• Williams Varetaxi
• Økonor Berkåk
• Å Gartneri
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik