meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Alfabetisk
  Bransjer
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Midtre Gauldal kommune - Digital karttjeneste


Digital karttjeneste
Midtre Gauldal kommune

Rådhuset

7290 Støren

Tlf: 72 40 31 16

E-post: Roger.monsen@midtre-gauldal.kommune.no

Nettside: http://kart.nois.no/midtre-gauldal/Content/Main.asp?layout=midtre-gauldal&vwr=&MapType=png

Kontortid: 08.00 – 16.00


 

Digital karttjeneste på nett

Midtre Gauldal kommune har utviklet en digital karttjeneste som forenkler arbeidsprosessene blant annet i byggesaker. Med få tastetrykk får man tilgang til samtlige av kommunens kartdata. Basen oppdateres daglig, og har blitt et effektivt verktøy for både publikum og kommunens ansatte.


Roger Monsen er ansvarlig for utviklingen av kommunens prosjekt "Kart på web". En tjeneste som bidrar til å forenkle byråkratiske prosesser. 

Karttjenesten kan omtales som en to-i-ett løsning. Både som en kommunal intranettløsning som oppfyller den lovpålagte oppgave kommunen har om å besitte et oppdatert kartverk, samt som en offentlig servicetjeneste for publikum og næringsliv. Når det skjer terrengmessige endringer har de fleste av kommunens kartdatabaser kommet inn i faste intervall for ajourhold. En eiendoms historikk, areal, utstrekning og bygningsstruktur er med dette gjort tilgjengelig for en hver som måtte ha bruk for slik informasjon, hvilket er en stor forbedring.

- Publikum får tilgang på de samme data som tidligere var forbeholdt interne medarbeidere. Det eneste publikum ikke kan se er eierforholdene på gitte eiendommer. Lov om personvern forhindrer det, forklarer Roger Monsen som er ansvarlig for tjenesten.

 

Det er et aktivt arbeid gjennom ti år som nå har gitt resultater, noe som blant annet kommer entreprenører og eiendomsmeglere til gode. Her gis det muligheter for på en effektiv måte å hente ut nabolister, finne gårds- og bruksnummer, reguleringsplaner og så videre. Dette medfører store besparelser i tidsbruk. Data som det tidligere kunne ta flere dager å hente inn, kan nå lastes ned og brukes som datagrunnlag i entreprenørens egne kartsystemer til alle døgnets tider.

- Dermed er man i gang med prosjektet med det samme, og slipper å vente tre til fire dager som det tidligere gjerne tok før riktig kart var funnet og sendt fra kommunen, forklarer Monsen.

 

Kommunens gårdbrukere har også stor nytte av tjenesten når det gjelder å dokumentere og beregne areal. Tallmaterialet brukes blant annet når man skal søke om produksjonstilskudd.

 

En kuriositet med karttjenesten er at man i løpet av 2010 vil legge inn historiske flyfoto over de deler av kommunen der dette eksisterer. Materialet skal digitaliseres, og prosjektet er et spleiselag mellom kommunens Næringsenhet og Kulturkontor, samt eksterne parter som Statens kartverk, Vegvesenet, fylkeskommune, energiverk og jordskifteverk. Da blir det mulig å gå inn å se hvordan ens eget nabolag har endret seg helt tilbake til krigens dager.

 

Man jobber også med å legge inn alle reguleringsplaner, hytteplaner og så videre. En dyr og omstendlig prosess som vil kreve en investering på cirka en million kroner.

- Det er mellom 160 – 170 planer som skal legges inn systemet, og man regner tre dagsverk per plan. Det blir nå søkt om skjønnsmidler for å realisere prosjektet, og vi forventer å ha det i funksjon i løpet av en tre årsperiode, forklarer Monsen.

 

Slike detaljerte kart er publisert for hele Midtre Gauldal kommune. Her kan man klikke på den enkelte eiendom og få opp all informasjon som foreligger.


Karttjenesten finner du ved å logge inn på kommunens hjemmeside, og klikke på linken som heter Kart på web, som ligger i stolpen til høyre.

 

Reportasje: Pia.Bjoersvik@kommunenvar.no 
• Almås Maskin
• Arnolds
• Bentes Salong
• Bjørg Krogstad
• Bjørkan Regnskap
• Blomstergleder
• Brillehuset Synsam Støren
• Brits Keramikk
• Byggeriet Byggshop Støren
• Byggmester Jardar Helland
• Børset & Bjerkset Entreprenør
• Bårseth Regnskap
• Coop Kotsøy
• Coop Marked Bjørgen
• Coop Marked Singsås
• Coop Marked Soknedal
• Coop Mega Støren
• Digre Transport
• Eik Senteret Støren
• Envina
• Esso Støren
• Expert Støren
• Gaula Elektro
• Gaula Gass
• Gaula Natursenter
• Gauldal Billag
• Gauldal Consult
• Gauldal Energi
• Gauldal IKT
• Gauldal Installasjon
• Gauldal Reparasjon
• Gauldal Skog
• Gauldal skole- og kultursenter
• Gildset Transport
• Gullvåg Camping
• Harald Larsen Rørlegger
• Huus Bil & mek. verksted
• Ingruns Varetaxi
• Jan Saugen AS
• Kafe Staurin
• Kaja Storeide - Livsgnisten
• Kamer Skinn
• Lillerønning Snekkerifabrikk AS
• Liøya Barnehage
• Lundamo Auto avd. Støren
• Løhre VVS
• Malum Bygg
• Match Støren
• Membrantak
• Midtre Gauldal Bygdeservice
• Midtre Gauldal kommune - Digital karttjeneste
• Midtre Gauldal kommune - Kulturlandskap
• Midtre Gauldal Kommunes administrasjon
• Nemo Transport
• No10
• Norservice
• Overaae
• Parfymeriet og Gull & Sølv
• Restaurant Torino
• Retura Sør-Trøndelag
• Rise Elektro
• Ruths dame og herrefrisør
• Rønningsgrind
• Sentrum Sax
• Singsås oppvekstområde
• Soknedal bakeri og konditori
• Soknedal innkjøpslag
• Soknedal Skole
• Soknedal Sparebank
• Spiren
• Sport1
• Statoil Støren
• Stensås Selskapsmat
• Strax kiosk
• Støren Apotek
• Støren Auto - Mekonomen bilverksted
• Støren Barnehage
• Støren Betong
• Støren Dyreklinikk
• Støren Fysioterapi
• Støren Hotell
• Støren Libris
• Støren Stål
• Støren Treindustri
• Støren Trelast
• Størens Bageri og Vegkro
• Svinsås Auto
• Trøndergranitt
• Vidir Design
• Vinsnesbakk Elektro
• Voice Of Europe Støren
• Økotech
• Aarhaug`s bilverksted
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik