meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Alfabetisk
  Bransjer
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Gauldal skole- og kultursenter


Gauldal skole- og kultursenter

Rådhuset

7290 STØREN

Tlf: 72 40 30 67

Fax: 72 40 30 01

Mob: 915 10 379

E-post: arnfinn.solem@midtre-gauldal.kommune.no

Nettside: www.midtre-gauldal.kommune.no

 

Nybrottsarbeid i skolesektoren

Som første kommune i landet slår Midtre Gauldal sammen driften av ungdomsskole, videregående skole, kulturskole og voksenopplæring. Ved nye Gauldal skole- og kultursenter blir det også plass til kino, bibliotek og kultursal. Fra august 2010 fylles bygget med gode ungdomsaktiviteter på dag- og kveldstid.


Rektor og enhetsleder Arnfinn Solem i Kulturskolen og ungdomsskolerektor Tom Arnesen gleder seg til Gauldal skole- og kultursenter står ferdig til skolestart i 2010.  

Midtre Gauldal kommune har lenge sett behovet for et eget kulturhus. Modernisering av skolene og elevenes læringsmiljø har også vært en varm politisk potet. Kloke hoder tenkte nytt, og fant ut at en sammenslåing ville kunne gi maksimalt utbytte for alle parter.

- Dette betyr besparelser både bygningsmessig og når det gjelder den daglige drift, sier Arnfinn Solem, rektor for kulturskolen og enhetsleder for kultur, fritid og voksenopplæring.

Prosjektet har en kostnadsramme på 290 millioner kroner, og er et spleiselag mellom fylket og kommunen.

 

Behovet for et kulturhus har vært diskutert i årevis, og et forprosjekt ble utarbeidet allerede i 2004. Dette ble først skrinlagt, men ble aktualisert på nytt da Gauldal videregående skole henvendte seg til kultursektoren for et mulig samarbeid. Det var behov for en omfattende rehabilitering av de fleste skolebygg i kommunen, og i 2007 ble også ungdomsskolen innlemmet i GSK-prosjektet.

- Samlokaliseringen skaper et større pedagogisk fagmiljø. Vi vil få ett felles lærerrom og bli et kollegium med både faglige og sosiale samlinger i fellesskap. Dermed utnyttes også lærerressursene maksimalt, og vi blir en attraktiv skole å jobbe på, sier rektor på Støren ungdomsskole, Tom Arnesen.

 

Ledelsen ved Gauldal videregående skole er også utelukkende positiv til samenslåingen. Primært knytter forventningene seg til å få samlet skolen under ett tak, da undervisningen for tiden er spredt på flere bygg.

- Det vil skape en større tetthet mellom personalet, og komunikasjonen blir enklere. Driften vil i tillegg bli langt mer rasjonell enn i dag, da det blir felles elevtjenester, kontor og ekspedisjon, forklarer rektor Halvard Kjelås.

Skolen består også av et ressurssenter. Her er det mulig å ta høyere utdanning og videreutdaning på høgskolenivå via fjernundervisning. Skolen har hatt en betydelig økning i antallet studenter siden åpningen i 2005, og har blitt et solid, desentralisert tilbud.

- Vi har i underkant av 80 ulike tilbud på studiesenteret, og en stor grad av kvinnelige studenter med små barn som på denne måten får muligheten til å bo hjemme mens de studerer, forklarer pedagogisk leder Atle Øien.

 


Atle Øien og Halvard Kjelås i et av klasserommene ved ressurssenteret. Undervisningen foregår i sanntid via videokonferanse, og klasserommene er spredt på over 70 ulike senter landet over. Tilbudet sørger for vekst i den lokale kompetansen i kommunen.
 

 

Gode dager for kulturlivet

 

Gauldal skole- og kultursenter får status som regionalt kulturhus. Det betyr ekstra økonomisk støtte fra stat og fylke, som igjen betyr moderne lyd- og lysanlegg, stor scene og publikumsvennlig sal. Midtre Gauldals kulturliv skal få gode livsvilkår i årene fremover.

 


Skissen viser hvordan Gauldal skole- og kultursenter vil bli når det står ferdig til skolestart i 2010. Bygget vil blant annet romme ungdomsskole, videregående skole, kulturhus, kino og bibliotek. (Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter AS)

 

Ønsket om et nytt kultuhus på Støren strekker seg langt tilbake i tid. Selv om små grendahus og teateroppsetninger i svette gymsaler ikke har lagt en demper på kulturgleden i Midtre Gauldal, så er det med stor entusiasme og forventning rektor ved kulturskolen, Arnfinn Solem, snakker om det nye GSK.

- Det har vært stusslig å stå og skrike i motvind uten mikk. Nå vil vi få moderne tekniske hjelpemidler og en flott, ny kultursal. Dette blir en samlingsplass for ungdommen og kulturlivet forøvrig, sier han.

  

Lag og foreninger, kor og korps, Solem ser for seg en rekke brukere som vil ha glede av kulturhuset. Kulturskolen har selv flere årlige konserter, og arrangement som Ungdommens kulturmønstring og den lokale Barnas kulturmønstring vil oppleves totalt anderledes med nye rammer.

- Vi har satt opp både Grease og Mamma Mia tidligere, og er klar for å gå videre. Sameksistensen med skolene vil forenkle øvings- og treningsmulighetene, også i vanlig skoletid, sier rektoren.

Han tror at kulturhuset også vil bidra til at engasjementet rundt om i bygdene vil øke.

- Erfaringen fra andre steder er at det blir mer aktivitet på grendahusene, fordi det blir stas å opptre i kulturhuset for et større publikum, forteller Solem.

 

Ingen av enhetene som skal flytte sammen i Gauldal skole- og kultursenter ser noen negative sider med sammenslåingen.

- Sambruk av rom kan bli utfordrende, men jeg ser ingen store vanskeligheter. Her er det bare et vell av muligheter som åpner seg, sier Arnfinn Solem.

 

Kulturskolen har satt opp forestillinger som Grease og Mamma Mia. Nå er de klare for å utvide repertoaret.

 

Gleden ved å opptre er stor hos den yngere garde gauldalinger. Nå får de snart en splitter ny scene med moderne lyssetting og lydanlegg.

 

Reportasje: Pia.Bjoersvik@kommunenvar.no
• Almås Maskin
• Arnolds
• Bentes Salong
• Bjørg Krogstad
• Bjørkan Regnskap
• Blomstergleder
• Brillehuset Synsam Støren
• Brits Keramikk
• Byggeriet Byggshop Støren
• Byggmester Jardar Helland
• Børset & Bjerkset Entreprenør
• Bårseth Regnskap
• Coop Kotsøy
• Coop Marked Bjørgen
• Coop Marked Singsås
• Coop Marked Soknedal
• Coop Mega Støren
• Digre Transport
• Eik Senteret Støren
• Envina
• Esso Støren
• Expert Støren
• Gaula Elektro
• Gaula Gass
• Gaula Natursenter
• Gauldal Billag
• Gauldal Consult
• Gauldal Energi
• Gauldal IKT
• Gauldal Installasjon
• Gauldal Reparasjon
• Gauldal Skog
• Gauldal skole- og kultursenter
• Gildset Transport
• Gullvåg Camping
• Harald Larsen Rørlegger
• Huus Bil & mek. verksted
• Ingruns Varetaxi
• Jan Saugen AS
• Kafe Staurin
• Kaja Storeide - Livsgnisten
• Kamer Skinn
• Lillerønning Snekkerifabrikk AS
• Liøya Barnehage
• Lundamo Auto avd. Støren
• Løhre VVS
• Malum Bygg
• Match Støren
• Membrantak
• Midtre Gauldal Bygdeservice
• Midtre Gauldal kommune - Digital karttjeneste
• Midtre Gauldal kommune - Kulturlandskap
• Midtre Gauldal Kommunes administrasjon
• Nemo Transport
• No10
• Norservice
• Overaae
• Parfymeriet og Gull & Sølv
• Restaurant Torino
• Retura Sør-Trøndelag
• Rise Elektro
• Ruths dame og herrefrisør
• Rønningsgrind
• Sentrum Sax
• Singsås oppvekstområde
• Soknedal bakeri og konditori
• Soknedal innkjøpslag
• Soknedal Skole
• Soknedal Sparebank
• Spiren
• Sport1
• Statoil Støren
• Stensås Selskapsmat
• Strax kiosk
• Støren Apotek
• Støren Auto - Mekonomen bilverksted
• Støren Barnehage
• Støren Betong
• Støren Dyreklinikk
• Støren Fysioterapi
• Støren Hotell
• Støren Libris
• Støren Stål
• Støren Treindustri
• Støren Trelast
• Størens Bageri og Vegkro
• Svinsås Auto
• Trøndergranitt
• Vidir Design
• Vinsnesbakk Elektro
• Voice Of Europe Støren
• Økotech
• Aarhaug`s bilverksted
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik