meny
                 
Startsiden
Nordmøre
  Aure
  Averøy
  Eide
  Gjemnes
  Halsa
  Smøla
  Alfabetisk
  Bransje
  Bil og båt
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon
  Reiseliv
  Tjenester
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Promek


Promek AS
6570 Smøla
Tlf 71 54 44 44
Faks: 71 54 44 45
Mobil:
977 05 166 Arne

915 77 032 Svein
982 46 640 Mette
E-post:
info@promek.no
marked@promek.no
Nettside:
www.promek.no 

Produserer  arbeidsbåter i aluminium

Promek AS produserer service- og arbeidsbåter til oppdrettsnæringen, kommuner og friluftsetater, ved siden av fiske- og fritidsbåter. Båtene baserer seg på design og utførelse opprinnelig utviklet av Kåre Flataukan, og fremdeles er det hans bedrift Promarin ans som står for konstruksjonspakken. Siden 2001 har Arne Gulla vært daglig leder ved Promek AS, og sammen med veteranen Svein Ivar Flataukan og Mette Kristiansen utgjør han en beskjeden, men effektiv administrasjon ved bedriften.


Det er disse tre som utgjør administrasjonen ved bedriften. Fra venstre Svein Ivar Flataukan, Mette Kristiansen og Arne Gulla.

Promek AS har vokst ut av lokalene sine på Dyrnes, og har nå flyttet inn i en romslig hall i det som tidligere var Tallmek sin bygning i Nerdvika. Her har de en produksjonshall på 72 x 48 meter til disposisjon. Ordremengden er stor, og som andre bedrifter på Nordmøre sliter de med å få norsk arbeidskraft. Tre polakker og 6 rumenere gjør at hjulene holdes i gang.


- Vi tar inn folk som er erfarne i denne industrien og dyktige fagfolk, så bortsett fra språket er det ingen problemer forbundet med det, understreker daglig leder Arne Gulla. Elektronor AS på Hopen er største aksjonær og en viktig brikke for bedriften, og står for det elektriske og elektroniske om bord på båtene. Dessuten er snekkeren Roy Mikaelsen fra Kristiansund engasjert på det innredningsmessige nesten på fulltid.

Arne Gulla  har satt seg i respekt som en dyktig bedriftsleder etter at han overtok. Ved siden av yrkesutdannelse innenfor Maskin og Mek har han i hovedsak sin bakgrunn fra industrien på Smøla, og har vært med helt siden Moxy etablerte seg i Nerdvika. Svein Ivar Flataukan har enda lenger fartstid ved bedriften, og har en viktig funksjon som arbeidsleder. I styret finner vi  Joralf Flataukan som styreleder, Svein Ivar Flataukan og Per Anton Brennskag.

Promek AS ble opprinnelig etablert i 1989, og etter at de begynte å bygge aluminiumsbåter har det blitt over 80 bygg, spesialbygd etter kundenes ønsker. Ved siden av oppdrettsnæringen og fiskere i Norge, har også etterspørselen fra Sverige etter slike arbeidsbåter vært svært stor de siste årene. Der blir de for en stor del brukt som servicebåter i den svenske skjærgården.  Ellers eksporteres båtene til en rekke land, og konseptet med to skrog har vist seg å gi svært stabile båter. Det blir stadig tyngre utstyr som skal håndteres, og i praksis er det nå størrelsen på krana som avgjør bredden på båtene, som leveres på lengder opp til 19 meter. Det som produseres ved siden av oppdrettsbåter er i hovedsak brann- og redningsbåter, miljø- og havnebåter og fritids- og fiskebåter.

Her er en del av de hovedsaklig utenlandske arbeiderne samlet på et skrog under bygging . Fra venstre ser vi Gheorghe Ignat, Inout-Valentin Chirosca, Dumitru Colipsa, Bjørn Peder Roksvåg, Gheorghe Roman og Slawomir Michel.  


Bjørn Ivar Hannasvik, André Lervik og Calil Geigun foran hallen som Promek AS nå har overtatt i Nerdvika.
• Atlantic Dawn Seafoods
• Marine Harvest Norway
• Nordsia Aktivitetssenter
• Nordvestnytt
• Partrederiet Hopmark
• Plastservice
• Promarin
• Promek
• Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg
• Smølaprodukter
• Smølavinduet
• Statkraft Energi
• Veidholmen Fisk
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik