meny
                 
Startsiden
Nordmøre
  Aure
  Averøy
  Eide
  Gjemnes
  Halsa
  Smøla
  Alfabetisk
  Bransje
  Bil og båt
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon
  Reiseliv
  Tjenester
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Atlantic Dawn Seafoods


Atlantic Dawn Seafoods AS
Vikan
6570 Smøla
Tel: 71 54 42 20

Faks: 71 54 42 21
Mob: 91 66 92 91
E-post:
post@atlantic-dawn.no
Nettside: www.atlantic-dawn.no

 

Handler frosset fisk med verden fra Vikan

Anlegget til Atlantic Dawn Seafoods AS i Vikan er ikke av de største, men en av de mest moderne fiskefabrikkene i landet. De har en produksjonskapasitet på 250 tonn i døgnet og et fryselager for 2500 tonn. Anlegget har svært gode kaier og innseilingsforhold, og herfra foregår kjøp av fiskefangster og salg av produktene over store deler av verden.


Anlegget til Atlantic Dawn Seafoods i Vikan er blant de mest moderne, og sysselsetter mange. Det blir mange arbeidstimer ved datamaskina med kjøp, salg og tilrettelegging av frakt for daglig leder Jan Tuven, men her er han altså i produkjonen.

Bedriften fryser sild, makrell, lodde, sei og vassild, og aktiviteten svinger noe gjennom året avhengig av vær og sesongene. Ved full drift sysselsetter fabrikken 28 personer, men da tar de også unna 250 tonn pr døgn. De ansatte er hovedsaklig fra Smøla, men også noen utlendinger arbeider her.

Daglig leder er Jan Tuven og styreleder er Niall Thomas O’Gorman. Karl Mc Hugh og daglig leder er styremedlemmer. Bedriften som ble stiftet i 2003 eies av et irsk selskap. Mange av de ansatte arbeidet også i forgjengeren Vikan Seafoods AS.
En fast stab av nøkkelpersoner er viktige for bedriften. Produksjonsleder er Oddrun Oldenborg, Håvard Knutsen arbeider med salg ved siden av Jan. Arnfinn Strand er teknisk sjef og Kai Strand er lagerleder. De fleste jobber med truckkjøring, pakking, betjening av filet og hodekappamaskiner, samt embalasjeklargjøring. I tillegg er tre personer fast sysselsatt med renhold, desinfeksjon og vedlikehold, som er svært høyt prioritert ved bedriften.

Morselskapet Atlantic Dawn har også en fabrikk i Irland. De har også egne fiskebåter som av og til også leverer i Vikan. Sild, makrell og lodde kjøpes på nettauksjon som arrangeres av Norges Sildesalgslag. Sei og vassild kjøpes via direkte kontakt med båtene. Produksjonen varierer med sesongene. Fra september til februar er det sildefisket som preger driften. I februar/mars er det så vassildproduksjon og eventuelt lodde, før seifisket setter inn i april og preger produksjonen utover sommeren. Makrellfiske er det så i august, september og oktober.

Anlegget er et ferskfiskmottak, der alt blir frosset for senere foredling i mottakerlandene, enten som rundfryst eller filet. Produktene går til Øst-Europa, Russland, EU, Kina, Japan og Afrika. Når det er signert kontrakt med kundene, ordner bedriften med frakt, godkjenninger fra Mattilsynet og de dokumentene som er nødvendige for den enkelte destinasjon. Nesten alt skipes ut med frysebåter, som går i ruter langs kysten fra anlegg til anlegg. Dette gjør da at man ikke behøver å fylle en hel båt. Det er fire – fem rederi som driver med dette, slik at det er en viss fleksibilitet og konkurranse. 

Anlegget i Vikan er både rasjonelt og pent. Her er teknisk sjef Arnfinn Strand og selger Håvard Knutsen foran kontorlokalene.

Anlegget disponerer to dypvannskaier, og her kan det ofte ligge flere båter klare for lossing.

Det er 28 sysselsatte ved bedriften ved full produksjon. Produksjonen er svært effektiv og på et døgn kan 250 tonn gå gjennom maskinene. Her ser vi Synnøve Ludviksen.
• Atlantic Dawn Seafoods
• Marine Harvest Norway
• Nordsia Aktivitetssenter
• Nordvestnytt
• Partrederiet Hopmark
• Plastservice
• Promarin
• Promek
• Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg
• Smølaprodukter
• Smølavinduet
• Statkraft Energi
• Veidholmen Fisk
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik