meny
                 
Startsiden
Nordmøre
  Aure
  Averøy
  Eide
  Gjemnes
  Halsa
  Smøla
  Alfabetisk
  Bransje
  Bil og båt
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon
  Reiseliv
  Tjenester
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Smølaprodukter


Smølaprodukter AS
Nordvika
6570 Smøla

Tlf: 71 54 21 72
Faks: 71 54 21 72
 

Holder Smøla med rimelig brensel

Smølaprodukter AS ble startet opp i 1998 i tett samarbeid med Smølavinduet AS. Dette er en bedrift som utnytter kapp fra Smølavinduet sin produksjon til ved og sagflis til vedbrikketter. Like viktig er det at dette er et meningsfullt arbeidstilbud for opptrening til det ordinære arbeidsmarkedet. Dessuten til de som eller ikke fungerer i det normale arbeidsmarkedet, og her får vist hvor dyktige og entusiastiske arbeidsfolk de kan være.

     Godt humør og stor arbeidslyst preger de som får anledning til å jobbe ved Smølaprodukter. Her ser vi fra venstre styreleder Ole Rousing, aktivitør Kari Dalen Nordseth,Erik Neerland, Otto Keyser, Tron Normann Dyrnes og daglig leder Mette Hansen.

De som arbeider her på tiltak jobber hele uken med tilpasset arbeidstid. To dager i uken er bedriften, ved siden av de tre på tiltak, bemannet med dyktige karer som ellers holder til ved Aktivitetssenteret på Hopen til vanlig. De 3 har da med seg Kari Nordseth fra Aktivitetssenteret som hjelper. Til sammen arbeider det altså 6 her, og i tillegg daglig leder i bedriften, som er Mette Hansen. Hun arbeid her hele uken, og er også ansvarlig for å ta imot bestillinger på ved eller briketter. Ved siden av disse er en del av de som arbeider i Smølavinduet involvert i produksjonstilretteleggingen.

Styreleder også i denne bedriften er Ole Rousing, men helst ser han på seg selv som sjåfør for denne bedriften, sier han. Han kjører ut veden med sekker som er nitidig stablet på paller av arbeidsfolket her. De har da først kappet det opp og pakket det fint i sekker, slik at de skal bli mest mulig kompakte.
 - De er veldig dyktige til å arbeide og lager flotte vedsekker, sier Mette, som nok også har en høy stjerne blant de ansatte. Hun er opprinnelig utdannet hjelpepleier og takler flis i fingeren når det forekommer på en profesjonell måte selvsagt. En dag i uka tar bedriften også på seg oppdrag for folk som trenger hjelp til vedklyving eller oppkapping av restmateriale. Det er populært blant kundene, og selvsagt fint å komme seg ut for de som jobber her.

De ansatte kjører også den hydrauliske pressen som lager vedbriketter av sagflis og spon. Dette må så også pakkes for hånd. Brikettene presses så kompakt at brennverdien blir firedoblet i forhold til ved, og dette er nå etterspurt brensel på Smøla. Smølaprodukter løser også et problem for Smølavinduet, som slik får kvittet seg med restprodukter fra egen produksjon på en fornuftig og nyttig måte for alle parter.

I denne pressa blir sagflis presset til briketter som har fire ganger så høy brennverdi som vanlig ved. Her ser vi noen av de som passer den. Fra høyre Erik Neerland og Tron Normann Dyrnes med Mette Hansen mellom seg.

 

 
• Atlantic Dawn Seafoods
• Marine Harvest Norway
• Nordsia Aktivitetssenter
• Nordvestnytt
• Partrederiet Hopmark
• Plastservice
• Promarin
• Promek
• Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg
• Smølaprodukter
• Smølavinduet
• Statkraft Energi
• Veidholmen Fisk
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik