meny
                 
Startsiden
Nordmøre
  Aure
  Averøy
  Eide
  Gjemnes
  Halsa
  Smøla
  Alfabetisk
  Bransje
  Bil og båt
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon
  Reiseliv
  Tjenester
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Statkraft Energi


Statkraft Energi
Smøla Vindpark
Postboks 16
6571 Smøla

Tlf: 71 69 55 42
Mobil Arild: 99 27 17 02
Sentralbord: 24 06 70 00
E-post: arild.soleim@statkraft.com
Nettside: www.statkraft.no


 

Vindkraftutbygging skapte arbeidsplasser og energi

Med 700 besøkende i året er Smøla vindpark også blitt en turistattraksjon i kommunen. Anlegget har etter to utbygginger 68 vindmøller, som produserer strøm tilsvarende forbruket til Kristiansund og Ålesund by. Ved transformatorstasjonen er det også kontorlokaler og et servicebygg smakfullt plassert i terrenget. Ved vindparken har 10 fra Statkraft arbeidsplassen sin, mens operatøren Siemens som har produsert og installert vindmøllene, har 2 fast ansatte samt innleie av ulike firmaer i tillegg.


Med både Statkraft og Siemens sine ansatte samlet er det folksomt oppe på myrene ved kraftverksbygget. Fra venstre ser vi Torben L. Christensen (Siemens), Erland Lyhde (Siemens), Geir Wang(Statkraft), Brian Nielsen(Statkraft), kraftverksjef Arild Soleim(Statkraft),Asbjørn J Dyrnes(Statkraft), Ragnhild M Betten(Siemens), Birger R Træthaug(Statkraft),Ole Aksel Torp(Statkraft),Rolf Arne R. Vikan(Statkraft).

Det har altså blitt flere arbeidsplasser på Smøla enn mange trodde av denne vindkraftparken. De ansatte på Smøla har også en del arbeid med og ansvar for Hitra Vindpark, og for Kjøllefjord Vindpark. Siden vindkraft foreløpig er forholdsvis uprøvd i Norge, blir også en god del banebrytende forskningsarbeid utført her. Kraftverksjef er Arild Soleim som har bakgrunn som industrimekaniker og kjølemaskinist. Vedlikeholdsleder i vindparken er danske Brian Nielsen. Han er utdannet elektriker og kom hit som Siemensansatt, men har nå funnet seg en smølakvinne og blitt Statkraftansatt. Det er ellers et internasjonalt sammensatt miljø, med ansatte også fra Tyskland og Frankrike.


Det er bygd veier mellom vindmølletårnene og fram til transformatorstasjonen, og i veiene ligger kablene som leverer strømmen. Mølletårnene er rundt 70 meter høye og i en av dem er det bygd heis. Denne møllen blir brukt til besøkende som vil opp, og det er selvsagt rift - og gjernest loddtrekking internt i gruppene som kommer på besøk om hvem som får opp i toppen. om. I de andre møllene er det stige, men det er rimelig strabasiøst å ta seg opp og krever at ansatte er med i tilfelle noe skulle skje.

 

På Smøla er det en svært stor havørnbestand, og det blir investert mye ressurser for å finne ut hvorfor kollisjoner skjer og for å finne løsninger på det. Blant annet er ornitologen Espen Lie Dahl engasjert i et forskningsprosjekt, og Ole Reitan søker regelmessig med hund i området for å spore opp døde havørner. En del av havørnprosjektet er også å utrede tiltak som kan hindre kollisjoner, og som en del av dette både radarscanning og kamerovervåking fra vindmøllene tatt i bruk. En mulig løsning kan være at møller der man registrerer havørn på kollisjonskurs kan bli stoppet en kort periode for å hindre dette.

Det har vært høy driftsikkerhet ved møllene, og det betyr at anlegget som et årsgjennomsnitt over tid vil kunne levere 450 GWh, men vinden man er avhengig av kan selvsagt variere fra år til år. For å sette produksjonen i perspektiv tilsvarer dette ca 0,45 TWh som er ca 1 prosent av Statkraft sin totalproduksjon og størstedelen av vindkraftproduksjonen som foreløpig er på ca 0,7 TWh. Nok strøm til 22.500 husstander leveres altså fra Smøla.

Vindmøllene er blitt en attraksjon, og her er det en fotograf som får sitt på toppen av turbinen.

Vedlikeholdssjef Brian Nielsen(t.v) og kraftverksjef Arild Soleim holder til i kontorlokalene i transformatorstasjonen sør for Gammeldamstua.

Vedlikehold er en krevende og luftig jobb.
• Atlantic Dawn Seafoods
• Marine Harvest Norway
• Nordsia Aktivitetssenter
• Nordvestnytt
• Partrederiet Hopmark
• Plastservice
• Promarin
• Promek
• Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg
• Smølaprodukter
• Smølavinduet
• Statkraft Energi
• Veidholmen Fisk
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik