meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Alfabetisk
  Bransjer
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Melhus kommunes næringsutvikling


Melhus kommune
Rådhuset
7224 Melhus

Næringssjef Gunnar Sund: Tlf. 72 85 80 14
 

Melhus – knutepunkt i Midt-Norge

Melhus har satt seg som mål å legge til rette for en befolkningsvekst på 1,5 prosent årlig, og opplever også vekst i nyetableringer i en tid der det er nedgang i andre kommuner. Kommunen har stadig mindre handelslekkasje, og opplever heller at folk kommer fra Trondheim for å handle. Så er det da også bare 15 minutters kjøring fra Munkegata til kommunesenteret i Melhus.


Melhus kommune har valgt å tenke regionalt i forhold til næringsutvikling, og næringssjef Gunnar Sund mener at kommunen har mye å bidra med.

Melhus har, som det framgår av denne katalogen, et allsidig næringsliv med mange forskjellige virksomheter spredt over hele kommunen. Landbruket, som tidligere har vært den dominerende næringen, har fått selskap av ulike typer produksjonsbedrifter og bedrifter innen handel, service og tjenesteytende næring. Verkstedindustrien, mekanisk industri og den grafiske industrien står også relativt sterkt.
Næringssjef Gunnar Sund er ikke i tvil om at alle forutsetninger er tilstede for at kommunen skal fortsette å vokse.
- Næringsutviklinga i Trondheimsregionen spås å foregå i stadig raskere takt. Vi har tatt konsekvensen av vår beliggenhet og utviklet en god beredskap når det gjelder byggeklare næringsareal for de aller fleste typer næringer, et godt og variert kulturtilbud og godt utbygde servicefunksjoner. Som randkommune til landets tredje største by har vi definitivt et stort potensiale, sier Sund.

Statistikken for nyetableringer er hyggelig lesning. Trass i nedgang i nyetableringer både på landsbasis og i Sør-Trøndelag, har Melhus kommune hatt en pen økning de siste årene. På handel hentes det ut tall fra Statistisk Sentralbyrå annenhver måned, og disse forteller at kommunen har stadig mindre handelslekkasje.
- Faktisk ser vi at stadig fler kommer fra Trondheim og andre nabokommuner for å handle i Melhus. Her finner man et bredt utvalg, god service, fagkunnskap og mange parkeringsmuligheter, kun en kort biltur fra byen, sier Sund.
Han ser også et stort utviklingspotensiale i kommunens største naturressurs – elva Gaula som renner gjennom hele dalføret.
-Gaula er en av landets beste lakseelver, og mulighetene her er mye større enn det man har fått utnyttet frem til i dag. Likevel er det om sommeren et yrende liv langs elva, og laksefiskere fra både inn- og utland kommer tilbake for å prøve fiskelykken år etter år.

I samarbeid med Gnisten Næringshage har Melhus kommune utarbeidet en forstudie i reiselivsutvikling. Denne viser blant annet at Melhus har et uforløst potensiale som underleverandør av reiselivstjenester til Trondheim. Sund mener at dette gjerne kan knyttes opp mot for eksempel laksefiske, noe han ser for i seg et utvidet samarbeid med blant andre Gaula Natursenter på Støren. Melhus kommune eier natursenteret sammen med nabokommunene Midtre Gauldal og Holtålen. Natursenteret benyttes også til turistinformasjon, og er sertifisert gjennom Norges Reiselivsråd.


Området bak jernbanestasjonen i Melhus er regulert til næringsareal og klart for tilflytning. Dette er bare et av mange næringsareal som finnes i kommunen. Det finnes arealer som er velegnet både for service og og annen type industri.


Legger til rette for ny virksomhet og tilflytting

Servicetilbud, tomteareal, næringsmiljø og en effektiv infrastruktur er viktige faktorer for å drive aktiv næringsutvikling. Melhus kommune har alt dette – og litt til. Med en beliggenhet tett inntil Trondheim, med E6 og E39 samt jernbanespor gjennom kommunen, er mulighetene for næringsutvikling meget store.


Melhus kommune stod i spissen da Gnisten Næringshage ble etablert i 2007. F.v. Torstein Rognes, daglig leder Anne Katrine Søpstad og administrasjonsmedarbeider Ole Richard Slåttøy. Torstein Rognes er daglig leder på Gaula Natursenter, men har en kontordag i Melhus som følge av samarbeidet med kommunen.

Kommunesenteret Melhus sin geografiske plassering gir store lokaliseringsmessige fordeler. Dette gjelder spesielt for bedrifter som har sitt kundegrunnlag i Trondheim. I tillegg bidrar den gunstige beliggenheten til at kommunen av mange oppfattes som velegnet til lokalisering av bedrifter innen lager, transport og logistikk i regionen.

Kommunestyret har vedtatt hovedmål og rammer for videre utvikling av Melhus kommune, og disse ble revidert i 2004. Her er det lagt rammer for tema innen samfunnsutvikling, miljø, befolkningsøkning, boligbygging, tettstedsstruktur, næringsutvikling og kommunalt tjenestetilbud.
For næringslivet gjelder det at kommunen skal vektlegge å framstå som en næringsvennlig kommune som legger til rette både for primærnæringer og annen virksomhet. Det skal stimuleres til knoppskyting og nyetablering, samt til utvikling av bedriftsmiljø og produkter.
I tillegg kommer tilrettelegging for attraktive boligområder og arbeidsplasser, og man ønsker å opprettholde kommunens ulike senter og dagens skolestruktur.
 
Kommunen har stått i spissen for å opprette næringshage i kommunen. I 2007 ble Gnisten Næringshage etablert, og hensikten var å etablere et synlig og velfungerende utviklings- og næringsmiljø i et regionalt samarbeid.

I forhold til næringsutvikling har kommunen valgt regionalt samarbeid. Melhus har ikke egen næringsforening, men har et fagråd med eget styre under næringsforeninga i Trondheim. I tillegg er samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen nå i gang med en strategiplan for felles næringsutvikling. Her er Melhus en av medspillerne, og næringssjef Gunnar Sund mener at kommunen har mye å bidra med.
- Næringsutvikling handler både om å utvikle det allerede eksisterende næringslivet og å legge til rette for nye virksomheter. Det handler også om å legge forholdene til rette med tanke på basisfunksjoner som boligbygging, kulturtilbud, skoler og barnehager. Stadig flere ser ut til å oppdage at Melhus kommune har de kvalitetene som skal til for en aktiv næringsutvikling, avslutter Sund.

Melhus Skysstasjon er et viktig knutepunkt for all trafikk som går gjennom kommunen.

Reportasje: Merete.Fossum@kommunenvar.no  

 
• Alfa Elektro
• Anleggstjenester
• Apotek 1 Melhus
• Asbjørn Krogstad
• Audiograf Henrik Grøseth
• Bergsmyrs Malerservice
• Bies Produkter
• BM Auto
• Brødrene Ler
• Byggefirma Ivar Moum
• Bygger’n Midttømme Trelast
• Capro
• Catering Companiet
• Cobra Brage Stølan
• Coop Marked Hovin
• Coop Marked Hølonda
• Coop Marked Lundamo
• Coop Prix Ler
• Delprodukt
• Devico
• Ditt Apotek Melhustorget
• DTE Heggvik Elektroentreprenør
• Eidsmo Slakteri
• Envina
• Eriksson Advicing
• Esso Lundamo
• Esso Melhus Servicesenter
• Exel-machines
• Expert Melhustorget
• Fotograf Eidsmo avd. Melhus
• Fremo Gård
• Frisørplassen
• Gimse Sveiseteknikk
• Gnisten Næringshage
• Gravørskilt
• Grønt Vedlikehold
• Gympuls
• Haugnæss
• H-BYGG
• HMS-senteret Melhus
• Horgmo Rørkompani
• Hølonda Auto
• Hårek Frisørsenter
• Ica Super Melhustorget
• Industrimek
• Jernia Melhus
• Kvål El-Installasjon
• Lundamo Byggservice
• Lundemo Bruk
• Marits Helsepleie
• MarkiseHACO
• Melhus Bakeri
• Melhus Blomsterhandel
• Melhus Fotterapiklinikk
• Melhus Fysioterapi
• Melhus Helseartikler
• Melhus Hårsenter
• Melhus kommune - lag og foreninger
• Melhus kommune - politisk organisering
• Melhus kommunes administrasjon
• Melhus kommunes næringsutvikling
• Melhus Møbel
• Melhus Næringsareal
• Melhus Regnskap
• Melhus Videregående Skole
• Milena´s systue
• Mo Grus
• Monas Moter
• Naprapaten Melhus
• Nettbuss
• NiT Melhus
• Norlock Trøndelag
• Norway Extrem Shop
• Omicron Automasjon
• Park og Hageservice
• PG`S Møbelfornying
• PP Service
• Rantex Flaarønning
• Retura Sør-Trøndelag
• RISETH GARTNERI
• RK Verksted og Bilsalg
• SA Betongservice
• Salong 88
• Sandvold´s Malerservice
• Settefiskanlegget Lundamo
• Siv.ing. Arne Vaslag
• Slakthuset Eidsmo Dullum
• Sport1 Melhus
• Statoil Lundamo
• Stig Losen Transport
• Stoffy
• Studio HM
• Svinsås Auto Melhus
• Tannhelse Melhus
• Tekton Entreprenør
• Trebetong
• TrePro
• TrønderEnergi Entreprenør
• TrønderGlass
• Trøndertun folkehøgskole
• Trøndertun sommerhotell
• Vekst Melhus
• Vertshuset Høvdingen
• Vigdal Begravelsesbyrå
• Vintervoll
• Ze - Sam Traktor & Maskin
• Øverås Kiropraktorklinikk
• Øya videregående skole
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik