meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Alfabetisk
  Bransjer
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Melhus kommune - politisk organisering


Melhus kommune
Kommune: 1653
Innbyggertall: 14 655

Areal: 659,5 km²
Ordfører: Erling Bøhle
E-post: erling.bohle@melhus.kommune.no
Sentralbord: 72 85 80 00
 

 

Fylkets største landkommune satser på kultur og næring

Det satses på oppvekst, fortetting av sentrum og økt næringsutvikling i Melhus kommune. Sør-Trøndelags største landkommune, med sine 696 kvadratkilometer, rommer nesten 15 000 innbyggere og har opplevd en jevn befolkningsvekst i de siste årene.


Melhus kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen, med ca 360 ansatte.

Melhus kommune er arbeidsgiver til 1100 personer fordelt på 784 årsverk. Kommunen er inndelt i 23 ulike virksomheter som spenner fra barnehager og eldreomsorg til teknisk drift. Fire staber (økonomi, IKT, service og personal samt utdanning) er støttefunksjoner til de 23 funksjonene pluss rådmannsteamet. Ordfører Erling S. Bøhle (AP) er den politiske lederen for kommunen, og ble valgt inn allerede i 2003 og bor på Kvål. Varaordfører er Hallgeir Solberg KrF. Den politiske strukturen er organisert med kommunestyre, formannsskap, komite for liv og lære og komite for teknikk og miljø.

Tradisjonelt har Melhus vært en jord- og skogbrukskommune, men i senere tid har det blomstret opp med bedrifter av alle slag. Kommunen har også valgt å satse spesielt på næringsliv, i tillegg til gode oppvekstvilkår og fortetting av sentrum. I kommunens planer for de neste årene legges det dessuten vekt på å sikre viktige landbruks-, natur- og friluftsområder, foreta langsiktige miljøvurderinger, tilrettelegge for etablering av attraktive boligområder og arbeidsplasser, samt utbedre kollektivtransport og eksisterende infrastruktur.

De syv tettstedene Hovin, Lundamo, Ler, Kvål, Melhus, Korsvegen og Gåsbakken har plass til flere barnefamilier, og kultursatsningen rettet spesielt mot barn og unge er et viktig punkt i kommuneplanene. Av kulturtiltak kan nevnes kulturskole, bibliotek, fritidsklubber, ungdomstorg, kino og Horg Bygdatun, samt Nordiske barnekulturdager, Riksteatret, bluesfestival, fjøsfestival og årlige kulturdåggå. Kommunen har totalt 150 frivillige lag.

Erling S. Bøhle (til venstre) er ordfører, mens Hallgeir Solberg er varaordfører i Melhus. 

Reportasje: Iren.Hope.Roenhovde@kommunenvar.no 
• Alfa Elektro
• Anleggstjenester
• Apotek 1 Melhus
• Asbjørn Krogstad
• Audiograf Henrik Grøseth
• Bergsmyrs Malerservice
• Bies Produkter
• BM Auto
• Brødrene Ler
• Byggefirma Ivar Moum
• Bygger’n Midttømme Trelast
• Capro
• Catering Companiet
• Cobra Brage Stølan
• Coop Marked Hovin
• Coop Marked Hølonda
• Coop Marked Lundamo
• Coop Prix Ler
• Delprodukt
• Devico
• Ditt Apotek Melhustorget
• DTE Heggvik Elektroentreprenør
• Eidsmo Slakteri
• Envina
• Eriksson Advicing
• Esso Lundamo
• Esso Melhus Servicesenter
• Exel-machines
• Expert Melhustorget
• Fotograf Eidsmo avd. Melhus
• Fremo Gård
• Frisørplassen
• Gimse Sveiseteknikk
• Gnisten Næringshage
• Gravørskilt
• Grønt Vedlikehold
• Gympuls
• Haugnæss
• H-BYGG
• HMS-senteret Melhus
• Horgmo Rørkompani
• Hølonda Auto
• Hårek Frisørsenter
• Ica Super Melhustorget
• Industrimek
• Jernia Melhus
• Kvål El-Installasjon
• Lundamo Byggservice
• Lundemo Bruk
• Marits Helsepleie
• MarkiseHACO
• Melhus Bakeri
• Melhus Blomsterhandel
• Melhus Fotterapiklinikk
• Melhus Fysioterapi
• Melhus Helseartikler
• Melhus Hårsenter
• Melhus kommune - lag og foreninger
• Melhus kommune - politisk organisering
• Melhus kommunes administrasjon
• Melhus kommunes næringsutvikling
• Melhus Møbel
• Melhus Næringsareal
• Melhus Regnskap
• Melhus Videregående Skole
• Milena´s systue
• Mo Grus
• Monas Moter
• Naprapaten Melhus
• Nettbuss
• NiT Melhus
• Norlock Trøndelag
• Norway Extrem Shop
• Omicron Automasjon
• Park og Hageservice
• PG`S Møbelfornying
• PP Service
• Rantex Flaarønning
• Retura Sør-Trøndelag
• RISETH GARTNERI
• RK Verksted og Bilsalg
• SA Betongservice
• Salong 88
• Sandvold´s Malerservice
• Settefiskanlegget Lundamo
• Siv.ing. Arne Vaslag
• Slakthuset Eidsmo Dullum
• Sport1 Melhus
• Statoil Lundamo
• Stig Losen Transport
• Stoffy
• Studio HM
• Svinsås Auto Melhus
• Tannhelse Melhus
• Tekton Entreprenør
• Trebetong
• TrePro
• TrønderEnergi Entreprenør
• TrønderGlass
• Trøndertun folkehøgskole
• Trøndertun sommerhotell
• Vekst Melhus
• Vertshuset Høvdingen
• Vigdal Begravelsesbyrå
• Vintervoll
• Ze - Sam Traktor & Maskin
• Øverås Kiropraktorklinikk
• Øya videregående skole
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik