meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Alfabetisk
  Bransjer
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Melhus kommune - lag og foreninger


Lag og foreninger i Melhus Kommune

For fullstendig liste se Melhus kommunes hjemmeside: http://www.melhus.kommune.no/article.php?id=367

Lag / forening

Leder / kontaktperson

Adresse

Telefon

4H-nemnda i Melhus

Bjørn Staurseth

7228 Kvål

93647383

BRØR Sanggruppe

 Erling Hugdal

Lykkjv. 41, 7234 LER

98622893

Finken 4 H

 Erlend Birkeland

 Dalshagen
7234 Ler

72603770 / 92255511

Flå barnekor

 Margot Bjørseth

Lykkjv. 30, 7234 Ler

72872703 / 91895980

Flå idrettslag

Arild Vårvik

Korea, 7232 Ler

Flå musikkorps

 Gunn Anita Ler

7228 KVÅL

91705891

 Flå Skytterlag

 Eimund Økdal

 7232 LUNDAMO

 91377942

Gauldal Motorsykkelklubb

 Kristian Sørensen

 7224 MELHUS

 93046516

Gauldal seilflyklubb

Jørgen Rannem Krogstad

Lunheimveien 27, 7540 KLÆBU

72832171 / 40064402

Gauldal Sportsskyterklubb

 Morten Müller

 P.boks 47, 7223 Melhus

 

Gauldal sykkelklubb

Hege B. Ekren

hegeben@online.no

72870931

Gimse idrettslag

Olve Jan Ulfsnes

P.B 185, 7223 Melhus

90744420

Gnisten Yngreslag Flå

Håkon Hugdal

7234 Ler

72875006 / 93434528

Horg Badmintonklubb

Inger Mosand

inmosand@online.no

 97167213

Horg familiemusikk

 Dordi Anita M berg

Ø. Rambraut, 7232 Lundamo

 

Horg jakt- og fiskelag

John Kåre Nordtømme

7236 HOVIN

72856615 / 91112374

Horg musikkorps

 Lars Røskaft

Boks 63, 7234 Lundamo

48125195

Horg og Flå BU

Brit Eva Eidsmo

7234 Ler

95100977

Hovin idrettslag

Lars Arne Andreassen

laa@tronderenergi.no

72856666 / 41472540

Hovin skolekorps

 Bente Resell Krogstad

7236 Hovin

95263210

 Hovin skytterlag

 Egil Lium

 Postboks 13, 7238 Hovin i Gauldal,

72856264 / 95164424 

Hovinkoret

 Lars Nesheim

Sjursmoen, 7236 Hovin

72856643 / 95988526

Husfedrene

 Jostein Hårsaker

Røsslyngv 34, 7227 Gimse

72871145

Hvitveisen 4 H

 Hege V. Staurseth

 7228 Kvål

 93647383

Hølonda Hornmusikklag

 Ingrid Lien

7213 Gåsbakken

72850720 / 41655390

Hølonda jeger- og fiskerforenig

Leif Jostein Konstad

7212 KORSVEGEN

72853388 / 47652244

Hølonda Misjonskor

 Borghild Lilleberg

7212 Korsvegen

72853100 / 92041178

Hølonda Praktiske skytterklubb

Rolf Erik Kjøsen.

 7213 GÅSBAKKEN

72853378/ 91338669

Hølonda skytterlag

 Ola P. Øyen

7212 Korsvegen

72853301 / 95743138

Hølonda songlag

 Kristin Åmot

7212 Korsvegen

95464668

Håpet Barneforening

Kristin Lerli

Lerli 7224 Melhus

72871769 / 48243525

Idrettslaget Leik

Hanne Langås

rulanga@frisurf.no

45226712

Idrettslaget Trønder-Lyn

Ingebrigt Eidsmo

ingebrigt.eidsmo@systemrevisjon.no

98206967 / 72852567

Kløvern 4H

Ragnhild K. Syrstad

7212 Korsvegen

72853195 / 93062932

Kvål songlag

 Anne M hermanstad

7228 Kvål

72852616 / 91701196

Lundamo idrettslag

Bjørn Ketil Hovin

Åkerløkkvegen 12, 7232 LUNDAMO

72850536 / 40417243

Lundamo miniatyrskytterlag

Geir Tore Midttømme

 7236 HOVIN

97007377

Lundamo skolekorps

 Eli Karin Kvål

Margaretsv. 3, 7232 Lundamo

72854212 / 99152706

Melhus 4H

Mathias Johansen

Linerlevegen 67, 7224 Melhus

72872992 / 48095490

Melhus AUF

Knut Gravråk

7228 Kvål

72852338

Melhus familiemusikk

 Hege Fremo

Meisev. 8, 7224 Melhus

47240640

 Melhus GTF Tae Kwon-do

 Jostein Værnes

 Postboks 312, 7224 Melhus

Melhus idrettslag

Ruth Laila Berge

Postboks 99, 7221 Melhus

72870756 / 91394538

 Melhus Idrettsråd

 Oddvar Søberg

 Strandv. 28, 7224 MELHUS

 47655808

Melhus Janisjarkorps

 Kjell Rune Logan-Halvorsrud

Varmbov. 7224 Melhus

41305130

Melhus jeger- og fiskerforening

Arild Gjertsen

Postboks 47, 7223 MELHUS

95263125

Melhus kirkekor

 Ruth Kassem

Rådhusv 16, 7224 Melhus

72878791 / 99024127

Melhus mannskor

 Roar Dønheim

Stallmesterv 4c, 7046 Trondheim

90832614

Melhus menighetskor

 Dagfinn Gangås

7224 Melhus

72870842

Melhus Pensjonistkor (kroakoret)

 Mali Skei

 Okstadhaugen, 7224 Melhus

46823827 

Melhus Pistolklubb

Robert Kåsner 

Brøttemsv. 6,7540 Klæbu 

93080868 

Melhus PRESS

Gunnar Inge Sortland.

7224 Melhus

90658023

Melhus skolekorps

 Christin Sleppen

Postboks 207, 7223 Melhus

95135001

 Melhus Snøscooterklubb

 Jan Arild Berdahl

 7234 LER

 

Melhus Songlag

 Per Havdal

7224 Melhus

93423266

Melhus Sosialistisk Ungdom

Ingvild Nygård

Spurvev. 2, 7224 Melhus

 

Melhus Soulchildren

 Tormod Leithe 
 

Meisev. 6A,7224 Melhus

91661587

Melhus speidergruppe

Liv Tove Talsnes

Stabells.veg 8. 7224 Melhus

90652113

Melhus søndagsskoleråd

Torstein Gustad

7224 Melhus

72871116

Melhus Toraderklubb

 Pål Martin Rogneslien
 

Kolstadflata 27B, 7098 Saupstad

72591443 / 90188428

 Melhus Skotthyllklubb

 Kjetil Sletta

 Martin kregnes v. 113, 7091 Tiller

 97641666

NMK Melhus

Magne Løvseth

post@nmkmelhus.no

92851494

Orienteringslaget Gaula

Jon Røstum

7234 LER

 95221407

Rosmælen Musikkorps

 Jomar Kvitland 
 

Vassfjellv.32, 7228 Kvål

95809233

Rødde Søndagsskole

 Janne H. Græsli

 Meieribakken 12
7083 Leinstrand

91662812

Sangkoret Lundarljom

 Gunn Anita Foros

Skolestien 3, 7232 Lundamo

72854909 / 98224192

S-klubben Solglimt

Anne Marit B. Aukan

Fautgards v.6 7234 Ler

72877500 / 90015901

Stjernekoret Lundamo

 Turid Opland,

7232 Lundamo

90209208

Svorken vannskiklubb

Svein Johnsen

92609665

Søndre Trondheims Spellmannslag

 Morten Often

Ø. Bergsvingen 17, 7052 Tr.heim

99517038

Tirsdagsklubben

Astrid Morland

Varmbu, 7224 Melhus

72870339 / 94405939

Ungdomslaget Framsteg

Johnny Martinussen

7212 Korsvegen

72853256 / 47237931

 Vestsida Skotthyllklubb

 Peder Evjen

 7232 LUNDAMO

 91302279

Vona Småbarnsforening

Liv Astrid Amdam

Rødde 7224 Melhus

72600545 / 47858400

Yragutten skiklubb

Oddrun Duesten

Øyåsbakkan, 7224 MELHUS

98428794
• Alfa Elektro
• Anleggstjenester
• Apotek 1 Melhus
• Asbjørn Krogstad
• Audiograf Henrik Grøseth
• Bergsmyrs Malerservice
• Bies Produkter
• BM Auto
• Brødrene Ler
• Byggefirma Ivar Moum
• Bygger’n Midttømme Trelast
• Capro
• Catering Companiet
• Cobra Brage Stølan
• Coop Marked Hovin
• Coop Marked Hølonda
• Coop Marked Lundamo
• Coop Prix Ler
• Delprodukt
• Devico
• Ditt Apotek Melhustorget
• DTE Heggvik Elektroentreprenør
• Eidsmo Slakteri
• Envina
• Eriksson Advicing
• Esso Lundamo
• Esso Melhus Servicesenter
• Exel-machines
• Expert Melhustorget
• Fotograf Eidsmo avd. Melhus
• Fremo Gård
• Frisørplassen
• Gimse Sveiseteknikk
• Gnisten Næringshage
• Gravørskilt
• Grønt Vedlikehold
• Gympuls
• Haugnæss
• H-BYGG
• HMS-senteret Melhus
• Horgmo Rørkompani
• Hølonda Auto
• Hårek Frisørsenter
• Ica Super Melhustorget
• Industrimek
• Jernia Melhus
• Kvål El-Installasjon
• Lundamo Byggservice
• Lundemo Bruk
• Marits Helsepleie
• MarkiseHACO
• Melhus Bakeri
• Melhus Blomsterhandel
• Melhus Fotterapiklinikk
• Melhus Fysioterapi
• Melhus Helseartikler
• Melhus Hårsenter
• Melhus kommune - lag og foreninger
• Melhus kommune - politisk organisering
• Melhus kommunes administrasjon
• Melhus kommunes næringsutvikling
• Melhus Møbel
• Melhus Næringsareal
• Melhus Regnskap
• Melhus Videregående Skole
• Milena´s systue
• Mo Grus
• Monas Moter
• Naprapaten Melhus
• Nettbuss
• NiT Melhus
• Norlock Trøndelag
• Norway Extrem Shop
• Omicron Automasjon
• Park og Hageservice
• PG`S Møbelfornying
• PP Service
• Rantex Flaarønning
• Retura Sør-Trøndelag
• RISETH GARTNERI
• RK Verksted og Bilsalg
• SA Betongservice
• Salong 88
• Sandvold´s Malerservice
• Settefiskanlegget Lundamo
• Siv.ing. Arne Vaslag
• Slakthuset Eidsmo Dullum
• Sport1 Melhus
• Statoil Lundamo
• Stig Losen Transport
• Stoffy
• Studio HM
• Svinsås Auto Melhus
• Tannhelse Melhus
• Tekton Entreprenør
• Trebetong
• TrePro
• TrønderEnergi Entreprenør
• TrønderGlass
• Trøndertun folkehøgskole
• Trøndertun sommerhotell
• Vekst Melhus
• Vertshuset Høvdingen
• Vigdal Begravelsesbyrå
• Vintervoll
• Ze - Sam Traktor & Maskin
• Øverås Kiropraktorklinikk
• Øya videregående skole
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik