meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Alfabetisk
  Bransjer
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
BRH. Anleggsdrift


BRH. Anleggsdrift AS
7246 SANDSTAD
Tlf: 997 12 601

Fax: 72 44 37 66
E-post: ae-ha@online.no
Hjemmeside: www.brh.no
 

Knuser stein og tilbyr entreprenørtjenester

BRH. Anleggsdrift har fem ansatte med base på Sandstad. I Fillan har bedriften etablert steinknuseri hvor produksjonen går for fullt i vinterhalvåret. Fra lageret leverer de sand, singel, pukk, grus og matjord hele året. Samtidig tilbyr de andre anleggstjenester som graving og sprengning. Bedriften satser også på rådgivning i forbindelse med eiendomsutvikling, der tredimensjonale tegninger av planlagte prosjekter tegnes rett inn i terrenget.


Knusing av stein utgjør kjernevirksomheten i bedriften, som blant annet leverer tonnevis med kvalitetsstein til vei og asfalt. Fra venstre daglig leder Aksel Hanssen, Steinar Hanssen, Mario Feller, Herbjørn Sirivik og Asbjørn Lervåg.

Allerede i 1958 begynte Steinar Hanssen å påta seg oppdrag med farens traktor. Utpå 60-tallet kjøpte han sin egen traktor  og senere hjullaster. Det var Steinar som etablerte forløperen til BRH. Anleggsdrift tidlig på 70-tallet da bedriften virkelig skjøt fart.
- Jeg velger å jobbe full dag så lenge helsa holder, sier Steinar som kunne vært pensjonist i flere år allerede. På det meste har firmaet hatt 12 mann i arbeid, men i dag har de funnet sin størrelse på fem karer.
Det er Steinars sønn Aksel som er daglig leder og bedriftens forretningsutvikler. Han har jobbet her siden 1988 og har hele tiden skolert seg for å møte myndighetenes stadig strengere krav til formell kompetanse.

Det var først i år 2000 at virksomheten ble utvidet med steinknuseri. Siden da har dette utgjort bedriftens kjernevirksomhet. Først bores hull i fjellet til sprengladninger. Dynamitten sørger for å sprenge fjellet til steiner som videre går i en knusemaskin. Årlig produseres det cirka 35 tusen tonn vare.
- Det ferdige produktet er fraksjoner fra null til fire millimeter og opp til 120 millimeter, forteller Aksel. Asbjørn Lervåg som jobber i firmaet er grunneier der knuseriet er etablert. Når fjellet har blitt til pukk og grus, ligger det etter hvert til rette for salg av attraktive tomter i Fillan sentrum.
Bedriften venter på en mobil knusemaskin, og med den er de klare til å starte produksjon av masse for veiprosjekter over store deler av landet.

Gravetjenester utgjør fremdeles en viktig del av selskapets omsetning. De har blant annet jobbet med ny hovedvannledning i Finsnes i Troms. Dessuten ny vei til Bjørnli på Løkken i Sør-Trøndelag, og levering av masser til E6 ved Hell. Prosjekter av lokal art er bygging av rundkjøring og grunnarbeid ved Rema 1000, samt arbeid i forbindelse med ny bussterminal i Fillan sentrum. Karene tilbyr også asfaltarbeid, enten det er til en privat oppkjørsel eller en større parkeringsplass.

Aksel har skaffet seg kompetanse på 3D-modellering. Han benytter kart fra Statens Kartverk og tegner det planlagte prosjektet rett inn i terrenget. Gjennom visualiseringsverktøyet ser kundene hvordan for eksempel en bygning eller et bryggeanlegg vil ta seg ut i forhold til eksisterende bygninger og omgivelser.
– Dette er noe vi kommer til å satse enda mer på i tiden fremover, sier Aksel som tar oppdrag for private, bedrifter og kommuner.

Med dette utstyret blir grove steiner til fraksjoner i forskjellige størrelser.

Slike hauger er det mange av her på steinkunseriet i Fillan. Aksel er fornøyd med at de har klart å bygge opp et stort lager før sesongen virkelig setter inn.

Herbjørn er fornøyd med nyanskaffelsen – en ny Scania med 730 hestekrefter.

Steinar er den eldste i bedriften og stortrives bak lastebilrattet.

Reportasje: Hans.Petter.Gustavsen@kommunenvar.no
• Ahs Maskin
• AKVA group
• Alfo
• Amadeus Frisør
• Ansnes Båtbyggeri
• Arnfinn Olsen
• Autosentrum
• Bergheim Blomster
• Boutique Helene
• Brannvern og bygningsservice
• BRH. Anleggsdrift
• Bygger’n Hitra
• Byggmester John Lervold
• Dalpro
• Eid Hyttefelt
• Elektro 1 Hitra og Frøya
• Elektro Team
• El-Konsult
• Fargerike - Hitra malerforretning
• Fillan Snekkerverksted
• Fjellvær Gjestegård
• Glass-Service A. Audestad
• Hestnes Offshore & Aquaservice
• Hitra Anleggservice
• Hitra Bygg & Betong
• Hitra Bygg & Snekkerservice
• Hitra Båthotell
• Hitra Kjøleservice
• Hitra kommune
• Hitra Kranservice
• Hitra leirskole
• Hitra Regnskap
• Hitra videregående skole
• HitraFisken
• Hitralaks
• HitraMat
• Hitrapallen
• Hitrarosa
• HT Byggservice
• Joker Dolmøy
• Joker Knarrlagsund
• KN Entreprenør
• Knarrlagsund Byggvare
• Knarrlagsund Slip og Mekk
• Kystbygg Hitra
• Kystplan
• Kaasbøll Boats
• Lerøy Midnor
• Marine Harvest
• Maskinentreprenør Kjell Reitan
• MX Sport Hitra
• Måsøval Settefisk
• Odontovet
• Pikene på Torget
• R.B. Byggservice
• Ragn-Sells avd. Frøya
• Regnskapsfokus
• Rørleggerteam
• Sparebank1 / Eiendomsmegler1
• Terje Lossius
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik