meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Alfabetisk
  Bransjer
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Marine Harvest


Marine Harvest AS

avd. Ulvan

7242 KNARRLAGSUND

Tlf: 21 56 23 50

Faks: 21 56 23 99

E-post: knut.utheim@marineharvest.com

Hjemmeside: www.marineharvest.com

 

Laksefabrikken på Ulvan

Dette er Hitras største private bedrift, med rundt 110 faste ansatte på lønningslista. Her produseres årlig 57000 tonn sløyd laks, som deretter havner i kjøkken over store deler av verden. Tretti prosent av fisken leveres som filet, resten som hel fisk. Det meste lastes inn på laksetrailere og eksporteres til utlandet. Den lokale sjømatindustrien  har en spesiell plass i oppdrettsnæringens historiebøker. Det var nemlig en hitterværing som på sekstitallet konstruerte verdens første laksemerde.


Slik ser det ut ved fileteringslinja en vanlig arbeidsdag på Ulvan. Det meste av jobben gjøres med maskinelt utstyr, men laksen kontrolleres nøye for hånd før den til slutt havner i iskassene.En robot stabler kassene på paller og videre inn på kjølelageret. 

Hver dag kommer brønnbåter inn med laks fra merder utenfor kysten av Trøndelag og Møre. I de ulike sjøanleggene har fisken under nøye overvåkning vokst seg stor nok til å bli salgsvare. Nå skal den til kyndig foredling hos de mange som jobber ved fabrikkanlegget på Ulvan. Her har alle sin viktige plass i produksjonen, som innebærer både slakting, sløying, filetering og pakking i is. Deretter transporteres både filetert og hel fisk til kunder over hele verden. Det meste eksporteres til europeiske land, men det leveres også store mengder til Asia, Russland og USA. Marine Harvest Norway er landets største produsent av laks, og leverer rundt 200 000 tonn hvert år fra anleggene langs norskekysten.

Selskapet er delt inn i fire regioner, samt en region for ferskvannsvirksomheten der smolten produseres. Region Midt har virksomheter i hele ni kommuner, fra Averøy i sør til Fosnes i nord. Det er et faktum at Midt-Norge har det eldste og mest kompetente oppdrettsmiljøet innen havbruksindustrien. Det var blant annet hitterværingen Sivert og Ove Grøntvedt som i 1960 konstruerte verdens første merde. At det ble mulig å fòre fisk i sjøen var en revolusjonerende oppfinnelse som fikk stor betydning for utviklingen av norsk havbruksnæring.

 

Produksjonssjef Jim Lervik tar oss med på en omvisningsrunde i fabrikklokalene. Det praktiseres strenge hygienerutiner både for ansatte og besøkende før en får lov til å komme inn i produksjonen. Her står kvinner og menn ved samlebåndene, fullt konsentrert om de ulike arbeidsoppgavene. Halvparten av de ansatte er hitterværinger og frøyværinger, mens den andre halvparten kommer fra ulike nasjoner.

- I denne bransjen må vi importere mye arbeidskraft fra utlandet. Det er vi helt avhengige av for å kunne holde hjulene i gang, sier Lervik. Han understreker at ett av kravene til at de får jobb ved fabrikken er at de behersker engelsk.

 

Ifølge fabrikksjef Kolbjørn Jektvik har det de siste årene vært gode tider for næringa. Han understreker at det i vår del av landet er optimale forhold for lakseoppdrett.

- Klimaet og temperaturen i sjøen er perfekt og sørger for god tilvekst. Store skjærgårder med god gjennomstrømninger i merdene skaper også ideelle forhold for god kvalitet på laksen, sier Jektvik. Det ser altså lyst ut for trøndersk sjømatindustri i årene fremover!

 

Rajathurai Nagalingam har jobbet ved laksefabrikken i over tjue år. Nå nærmer han seg pensjonsalder og reiser snart tilbake til hjemlandet Sri Lanka. Produksjonssjef Jim Lervik poserer gjerne sammen med sin trofaste arbeidskollega.

 

Fabrikksjef Kolbjørn Jektvik kan glede seg over gode priser i oppdrettsnæringa. Han er født og oppvokst på Svellingen på Frøya, og har over tjue år bak seg i bransjen.

 

Reportasje: Inger.Steigendal.Aas@kommunenvar.no
• Ahs Maskin
• AKVA group
• Alfo
• Amadeus Frisør
• Ansnes Båtbyggeri
• Arnfinn Olsen
• Autosentrum
• Bergheim Blomster
• Boutique Helene
• Brannvern og bygningsservice
• BRH. Anleggsdrift
• Bygger’n Hitra
• Byggmester John Lervold
• Dalpro
• Eid Hyttefelt
• Elektro 1 Hitra og Frøya
• Elektro Team
• El-Konsult
• Fargerike - Hitra malerforretning
• Fillan Snekkerverksted
• Fjellvær Gjestegård
• Glass-Service A. Audestad
• Hestnes Offshore & Aquaservice
• Hitra Anleggservice
• Hitra Bygg & Betong
• Hitra Bygg & Snekkerservice
• Hitra Båthotell
• Hitra Kjøleservice
• Hitra kommune
• Hitra Kranservice
• Hitra leirskole
• Hitra Regnskap
• Hitra videregående skole
• HitraFisken
• Hitralaks
• HitraMat
• Hitrapallen
• Hitrarosa
• HT Byggservice
• Joker Dolmøy
• Joker Knarrlagsund
• KN Entreprenør
• Knarrlagsund Byggvare
• Knarrlagsund Slip og Mekk
• Kystbygg Hitra
• Kystplan
• Kaasbøll Boats
• Lerøy Midnor
• Marine Harvest
• Maskinentreprenør Kjell Reitan
• MX Sport Hitra
• Måsøval Settefisk
• Odontovet
• Pikene på Torget
• R.B. Byggservice
• Ragn-Sells avd. Frøya
• Regnskapsfokus
• Rørleggerteam
• Sparebank1 / Eiendomsmegler1
• Terje Lossius
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik