meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Alfabetisk
  Bransjer
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Måsøval Settefisk


Måsøval Settefisk AS
Laksåvika
7246 SANDSTAD

Telefon: 72 44 69 69
E-post: settefisk@masoval.no
Hjemmeside: www.masoval.no
 

Produserer fremtidens matfisk

Måsøval Settefisk er en del av et lokaleid familieselskap som driver flere enkeltstående oppdrettsvirksomheter i fylket. Settefiskanlegget er lokalisert i Laksåvika, og her klekkes og oppfostres det rundt 1 million laksesmolt i året.


De ansatte på Måsøval Settefisk har alle en unik kompetanse innen røkting av smolt. Fra venstre Tone Tettli, Andre Darell, driftsleder Bjørn Åsmul, Terje Sletvold og Terje Strøm.

Det har vært settefiskanlegg i Laksåvika siden 1981. Anlegget hadde imidlertid vært nedlagt en tid da Måsøval gikk inn og kjøpte det i 2005. Måsøval bygde opp så og si hele stedet på nytt, og bedriften kan i dag skilte med seks ansatte samt et topp moderne anlegg for smoltproduksjon.

Produksjonsprosessen er preget av biologi på høyt plan. Anlegget tar imot rogn av laks som klekkes, for så å ivareta smolten til den er gammel nok til å settes i sjøen. Blant annet er riktig antall døgngrader i karene og nøyaktig tilpasset lysregulering avgjørende for tilvekst og helse. 400 døgngrader etter klekking begynner man med startforing. Deretter blir fisken sortert, for så å havne i vekstavdelinga. Etter vaksinering begynner fisken å bli fysiologisk klar for å gå over fra ferskvann til saltvann. Ved sjøsetting har den nådd en vekt på 50-80 gram.

 - Fisken leveres til Måsøval Fiskeoppdrett, som holder til på Kverva. I fellesskap med dette anlegget har vi konsesjon på 1 million fisk i året, sier driftsleder Bjørn Åsmul.

Han tiltrådte sin stilling i august i fjor, og har bakgrunn fra mange år på sjøanlegg der fisken røktes fram til slakting. De øvrige ansatte har variert bakgrunn, og samtlige har viktige roller i den daglige driften. Anlegget er døgnbemannet, og har en egen leilighet for nattevakta. På denne måten kan kvalifisert personell trå til på kort varsel dersom alarmen går.

- Fisken er var for endringer, og blir lett stresset ved strømbrudd og andre tekniske feil. Driftssikkerhet står i høysetet, og det samme gjelder fiskehelsen. Vi har et tett samarbeid med blant annet Havbrukstjenesten, som sender veterinærer og biologer på faste besøk en gang i måneden, forklarer Åsmul.

Måsøval har nå søkt om å utvide konsesjonen til å omfatte en produksjon på 3 millioner fisk i året.

- Vi synes det er svært positivt at det finnes et anlegg som dette, med tilhørende arbeidsplasser, på "innsida" av Hitra. Det er utvilsomt viktig for et lite lokalsamfunn. Dersom konsesjonsutvidelsen går i orden, vil det medføre ytterligere tre nye arbeidsplasser, konstaterer Åsmul.

Tone Tettli og Bjørn Åsmul viser fram de yngste av de unge. Smolten i disse karene er godt i gang med startforinga, og skal være her frem til de er store nok til å sorteres. Deretter flyttes de over til vekstavdelinga.
 

God hygiene er avgjørende for et godt resultat. Her er Terje Strøm i gang med å rengjøre et av karene i vekstavdelinga.

Reportasje: Merete.Fossum@kommunenvar.no 
• Ahs Maskin
• AKVA group
• Alfo
• Amadeus Frisør
• Ansnes Båtbyggeri
• Arnfinn Olsen
• Autosentrum
• Bergheim Blomster
• Boutique Helene
• Brannvern og bygningsservice
• BRH. Anleggsdrift
• Bygger’n Hitra
• Byggmester John Lervold
• Dalpro
• Eid Hyttefelt
• Elektro 1 Hitra og Frøya
• Elektro Team
• El-Konsult
• Fargerike - Hitra malerforretning
• Fillan Snekkerverksted
• Fjellvær Gjestegård
• Glass-Service A. Audestad
• Hestnes Offshore & Aquaservice
• Hitra Anleggservice
• Hitra Bygg & Betong
• Hitra Bygg & Snekkerservice
• Hitra Båthotell
• Hitra Kjøleservice
• Hitra kommune
• Hitra Kranservice
• Hitra leirskole
• Hitra Regnskap
• Hitra videregående skole
• HitraFisken
• Hitralaks
• HitraMat
• Hitrapallen
• Hitrarosa
• HT Byggservice
• Joker Dolmøy
• Joker Knarrlagsund
• KN Entreprenør
• Knarrlagsund Byggvare
• Knarrlagsund Slip og Mekk
• Kystbygg Hitra
• Kystplan
• Kaasbøll Boats
• Lerøy Midnor
• Marine Harvest
• Maskinentreprenør Kjell Reitan
• MX Sport Hitra
• Måsøval Settefisk
• Odontovet
• Pikene på Torget
• R.B. Byggservice
• Ragn-Sells avd. Frøya
• Regnskapsfokus
• Rørleggerteam
• Sparebank1 / Eiendomsmegler1
• Terje Lossius
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik