meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Alfabetisk
  Bransjer
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Hitrapallen


Hitrapallen AS
7246 SANDSTAD

Tlf: 951 88 155
E-post: hitrakran@live.no 

Spikrer paller for fiskeindustrien

I nytt produksjonslokale på Sandstad sørger to ansatte for å lage trepaller som hovedsakelig benyttes i fiskeindustrien. Det er Odd Trygve Wasseter som er daglig leder og eier av bedriften. Han sørger for administrering, bestilling av råmateriale og utkjøring av det ferdige produktet, mens kona Asbjørg og en dyktig polsk arbeider opererer produksjonsutstyret.


Det er Asbjørg Wasseter og Linkiewicf Anotoni Janusz eller bare "Adam" fra Polen som står for pallespikring på Sandstad.

Hva får en lovlydig mann helt frivillig til å starte med pallespikring? Odd Trygve Wasseter fikk rett og slett en forespørsel fra en stor fiskeprodusent som hadde bruk for akkurat trepaller.
- Vel, jeg tok oppfordringen og investerte i utstyr og arbeidskraft. Som en konsekvens av satsningen måtte jeg også utvide den eksisterende driftsbygningen for produksjon og lager, forteller gründeren. Den lille fabrikken ligger på et område ved havna i Sandstad, bare et steinkast fra Hitratunnelen.

Inne i lokalene finner vi de to ansatte. "Adam" er polsk og har vært ansatt siden 2010. Asbjørg er kona til Odd Trygve, og har jobbet i bedriften siden oppstarten. Det er "Adam" og Asbjørg som står for produksjonen av pallene.
Utstyret er effektivt, moderne og langt på vei automatisert. Likevel er det behov for at operatørene mater maskinene med plankeråstoff. Råstoffet kommer med trailer, og er kappet i ferdige lengder. Klosser som er viktige bestanddeler til pallen blir kappet, og operatøren legger dem i en mateskuff. En maskin sørger for at klossene spikres på en plankestump som blir toppen av pallen. Videre legger en av operatørene denne delen på en annen maskin som videre spikrer sammen bestanddelene til en ferdig trepalle. En løfteanordning stabler så det ferdige produktet. Når stabelen har oppnådd riktig antall paller, henter operatørene den med truck og setter den på lageret i samme hall.

Det er Odd Trygve som tar seg av utkjøring og leverer Hitrapallen direkte til kundene. Den lille produksjonsbedriften leverer fast til Lerøy Midnor, som er den største oppdragsgiveren. Ellers har Hitrapallen kunder på Hitra og Frøya der flere av disse er mindre fiskemottak. Noen av pallene tar også veien over til fastlandet, der blant andre Tine er en av kundene.
- Vi har fremdeles kapasitet til å produsere enda mer, enten kunden trenger små eller store volum, sier den daglige lederen.

Her mater "Adam" en av maskinene med plank, som venter på å få klosser å stå på.

Disse pallene er ferdige og kan kjøres ut til kundene våre, forteller Asbjørg.

- Disse plankestumpene blir til trepaller som hovedsakelig benyttes i oppdrettsnæringen, sier Odd Trygve.

Odd Trygve eier både Hitrapallen og Hitra Kranservice. Dette lokalet benyttes som spiserom, men leies også ut.

Reportasje: Hans.Petter.Gustavsen@kommunenvar.no 
• Ahs Maskin
• AKVA group
• Alfo
• Amadeus Frisør
• Ansnes Båtbyggeri
• Arnfinn Olsen
• Autosentrum
• Bergheim Blomster
• Boutique Helene
• Brannvern og bygningsservice
• BRH. Anleggsdrift
• Bygger’n Hitra
• Byggmester John Lervold
• Dalpro
• Eid Hyttefelt
• Elektro 1 Hitra og Frøya
• Elektro Team
• El-Konsult
• Fargerike - Hitra malerforretning
• Fillan Snekkerverksted
• Fjellvær Gjestegård
• Glass-Service A. Audestad
• Hestnes Offshore & Aquaservice
• Hitra Anleggservice
• Hitra Bygg & Betong
• Hitra Bygg & Snekkerservice
• Hitra Båthotell
• Hitra Kjøleservice
• Hitra kommune
• Hitra Kranservice
• Hitra leirskole
• Hitra Regnskap
• Hitra videregående skole
• HitraFisken
• Hitralaks
• HitraMat
• Hitrapallen
• Hitrarosa
• HT Byggservice
• Joker Dolmøy
• Joker Knarrlagsund
• KN Entreprenør
• Knarrlagsund Byggvare
• Knarrlagsund Slip og Mekk
• Kystbygg Hitra
• Kystplan
• Kaasbøll Boats
• Lerøy Midnor
• Marine Harvest
• Maskinentreprenør Kjell Reitan
• MX Sport Hitra
• Måsøval Settefisk
• Odontovet
• Pikene på Torget
• R.B. Byggservice
• Ragn-Sells avd. Frøya
• Regnskapsfokus
• Rørleggerteam
• Sparebank1 / Eiendomsmegler1
• Terje Lossius
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik