meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Alfabetisk
  Bransjer
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Hitralaks


Hitralaks AS
7250 MELANDSJØ
Mob: 908 63 699

Tlf: 72 44 56 78
E-post: julrikj@online.no
Hjemmeside: www.hitralaks.no
 

Videreforedler lakseprodukter til sultne markeder

Hver dag produserer de seks ansatte i Hitralaks flere tonn med laksefileter som går direkte til fiskeutsalg og restauranter i den tyske storbyen Hamburg. I tillegg lager nisjebedriften røykelaks, gravlaks, pepperlaks og andre fiskeprodukter som selges i flere dagligvarebutikker i Trøndelag samt fra eget utsalg. Kundene er fastboende og turister som etterspør kvalitet og lokalprodusert mat.


Her skjæres laksefileter til klasse D-fileter som havner i fiskedisker og på restauranter i Hamburg i Tyskland. Fra venstre ser vi  eier av bedriften Jan Ulrik Kjølsø, Manfred Zawadzinski, Vegar Hammernes, Regina Zawadzinski, Arnt Iversen og Liis Meitus.

Da Jan Ulrik Kjølsø gikk over fra melkeproduksjon til kjøttproduksjon i 2005, frigjorde han mye tid. Tiden benyttet han til å fiske etter laks. Han klarte ikke å spise all fisken selv og leide dermed utstyr for røyking av fisken og solgte den til turistanleggene på øya.
- Folk var helt ville etter røykelaksen. Jeg så at dette hadde potensial og startet dermed bygging av produksjonslokale i 2007 med påfølgende investeringer i utstyr, forteller Jan Ulrik.
Først i 2008 ble Hitralaks AS etablert med fiskeutsalg, produksjon av fileter og fikk da godkjenning fra mattilsynet.

Hitralaks kjøper råvarer fra Lerøy Midnor, hvor tilgang og størrelse på fisken er jevn hele året. Oppdrettslaksen som er av superior kvalitet må gjennom flere manuelle operasjonen før fire tonn med klasse D-fileter er klare for levering. Først skal fiskene flekkes, og det er Manfred og Arnt som bytter på det tunge arbeidet. Bortskjæring av fettrand, filetering og beinfjerning er de neste operasjonene, før filetene legges i is og er klare for transport til Hamburg.

- Vi rullerer på arbeidsoperasjonene slik at belastningen ikke skal bli for stor og at effektiviteten blir best mulig. Vi utnytter også alt på fisken. Blant annet er fettranden en delikatesse i mange land, så den pakkes og leveres på samme måte som filetene, sier Jan Ulrik. Bedriften er i gang med store investeringer for å øke produksjonsvolumet av filet, men volumet øker også på røyket laks, gravet laks og varmrøkt pepperlaks til butikker og eget utsalg.

- Vi løfter anlegget fra kjøkkenbordnivå til en effektiv produksjonslinje. Med da til sammen 10 ansatte, øker vi produksjonen med 300 prosent av fileter, sier Jan Ulrik, som setter stor pris på jevn tilgang av råvarer og hjelp og råd fra en stor aktør som er opptatt av lokale arbeidsplasser – nemlig Lerøy Midnor.

Hitralaks tilbyr også omvisning for turister og grupper. Det gis grupperabatt i tillegg til en allerede rimelig pris på fisken i utsalget.
- Om sommeren er parkeringsplassen stappfull, og turistene tømmer fiskedisken vår på vei ut, forteller Jan Ulrik.

Liis Meitus viser stolt frem produkter hun er med på å videreforedle hos Hitralaks.

Jan Ulrik Kjølsø er gründer av en liten fiskeforedlingsbedrift med store ambisjoner.

Regina Zawadzinski kvesser kniven. Skarp redskap er en forutsetning for effektiv filetering.

De beinene maskinen lar bli igjen i fileten, er det Vegar Hammernes som trekker ut.

Her er Arnt opptatt med flekking.

Reportasje: Hans.Petter.Gustavsen@kommunenvar.no
• Ahs Maskin
• AKVA group
• Alfo
• Amadeus Frisør
• Ansnes Båtbyggeri
• Arnfinn Olsen
• Autosentrum
• Bergheim Blomster
• Boutique Helene
• Brannvern og bygningsservice
• BRH. Anleggsdrift
• Bygger’n Hitra
• Byggmester John Lervold
• Dalpro
• Eid Hyttefelt
• Elektro 1 Hitra og Frøya
• Elektro Team
• El-Konsult
• Fargerike - Hitra malerforretning
• Fillan Snekkerverksted
• Fjellvær Gjestegård
• Glass-Service A. Audestad
• Hestnes Offshore & Aquaservice
• Hitra Anleggservice
• Hitra Bygg & Betong
• Hitra Bygg & Snekkerservice
• Hitra Båthotell
• Hitra Kjøleservice
• Hitra kommune
• Hitra Kranservice
• Hitra leirskole
• Hitra Regnskap
• Hitra videregående skole
• HitraFisken
• Hitralaks
• HitraMat
• Hitrapallen
• Hitrarosa
• HT Byggservice
• Joker Dolmøy
• Joker Knarrlagsund
• KN Entreprenør
• Knarrlagsund Byggvare
• Knarrlagsund Slip og Mekk
• Kystbygg Hitra
• Kystplan
• Kaasbøll Boats
• Lerøy Midnor
• Marine Harvest
• Maskinentreprenør Kjell Reitan
• MX Sport Hitra
• Måsøval Settefisk
• Odontovet
• Pikene på Torget
• R.B. Byggservice
• Ragn-Sells avd. Frøya
• Regnskapsfokus
• Rørleggerteam
• Sparebank1 / Eiendomsmegler1
• Terje Lossius
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik