meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Alfabetisk
  Bransjer
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Hestnes Offshore & Aquaservice


Hestnes Offshore & Aquaservice
7250 MELANDSJØ
Telefon: 72 44 61 41

E-post: hestnes@havbruksservice.no
Hjemmeside: www.havbruksservice.no
 

Serviceanlegg i sterk utvikling

Den gamle hvalstasjonen på Hestnes var en gang sentrum for et yrende industrisamfunn. Stasjonen ble nedlagt i 1962, men tomta er langt fra lagt øde. Her driver Hestnes Offshore & Aquaservice i dag et topp moderne og effektivt serviceanlegg for oppdrettsnøter.


Mange ulike nasjonaliteter er presentert på Hestnes Offshore & Aquaservice. Fra venstre Åge Lorentsen, Vytautas Dantas, Gintare Dantiene, Anne Mikalsen, Irish Volden, Gitanas Seponis, Dalia Ceponiene, Juri Korobeinik, Lorlie Hansen, Edgarras Kaualiauskas og Lina Lnkaite.

Hestnes Offshore & Aquaservice ble etablert i 2009 av Frøya Havbruksservice. Anlegget er utviklet til å bli et komplett anlegg, som tilbyr alle typer service i sin kategori. Her utføres det blant annet inspeksjon av brukte oppdrettsnøter og komplett reparasjonsservice – med vask, desinfisering, impregnering og reimpregnering. Rens av avfallsvann og gjenvinning av kobber er også blant de faste oppdragene.

Avdelingene på Hitra og Frøya hadde til sammen en omsetning på over 70 millioner i forrige driftsår. Dette vitner om god og målrettet drift, samt gode tider i bransjen.

-Vi opererer innen et marked i sterk vekst. Servicedelen i vårt segment øker derfor proporsjonalt med produksjonsdelen, forteller daglig leder Vidar Skarpnes.

Det er gjort store oppgraderinger på anlegget de siste årene. Blant annet er det investert i et topp moderne vaske- og renseanlegg som tilfredsstiller gjeldende krav i henhold til utslipp. I bøteriet er det kjøpt inn et avfuktingsanlegg som skal tørke nøtene før de blir reimpregnert.

Kundenettverket kommer stort sett fra regionen Hitra-Frøya, men selskapet har også kunder i Nord-Trøndelag og ut mot Smøla. Logistikken, med tung og kostbar frakt, gjør det imidlertid lite interessant å gjøre nedslagsfeltet særlig større enn det er i dag.

Per i dag er de som arbeider på anlegget formelt ansatt i Frøya Havbruksservice. Dette vil endre seg fra 01.01.12. Da vil de som er tilknyttet anlegget bli ansatt av Hestnes Offshore & Aquaservice. Foreløpige kalkuleringer viser at den nye driftsstrukturen vil innebære rundt 20 fast ansatte på Hestnes. Store deler av arbeidsstokken har trådt sine barnesko på helt andre breddegrader enn Hitra og Frøya.

-Vi har til sammen ti forskjellige nasjonaliteter ansatt. Mange har flyttet hit permanent, kjøpt seg hus og stiftet familie, avslutter Skarpnes.

I gamle dager var det hvalstasjon på Hestnes. Med sitt store behov for sesongarbeidere var hvalstasjonen en av de viktigste arbeidsplassene i distriktet. I dag er det Hestnes Offshore & Aquaservice som råder grunnen.

Via et topp moderne avfuktingsanlegg blir nøtene akkurat så tørre som de skal være før reimpregneringen kan ta til.

Reportasje: Merete.Fossum@kommunenvar.no 
• Ahs Maskin
• AKVA group
• Alfo
• Amadeus Frisør
• Ansnes Båtbyggeri
• Arnfinn Olsen
• Autosentrum
• Bergheim Blomster
• Boutique Helene
• Brannvern og bygningsservice
• BRH. Anleggsdrift
• Bygger’n Hitra
• Byggmester John Lervold
• Dalpro
• Eid Hyttefelt
• Elektro 1 Hitra og Frøya
• Elektro Team
• El-Konsult
• Fargerike - Hitra malerforretning
• Fillan Snekkerverksted
• Fjellvær Gjestegård
• Glass-Service A. Audestad
• Hestnes Offshore & Aquaservice
• Hitra Anleggservice
• Hitra Bygg & Betong
• Hitra Bygg & Snekkerservice
• Hitra Båthotell
• Hitra Kjøleservice
• Hitra kommune
• Hitra Kranservice
• Hitra leirskole
• Hitra Regnskap
• Hitra videregående skole
• HitraFisken
• Hitralaks
• HitraMat
• Hitrapallen
• Hitrarosa
• HT Byggservice
• Joker Dolmøy
• Joker Knarrlagsund
• KN Entreprenør
• Knarrlagsund Byggvare
• Knarrlagsund Slip og Mekk
• Kystbygg Hitra
• Kystplan
• Kaasbøll Boats
• Lerøy Midnor
• Marine Harvest
• Maskinentreprenør Kjell Reitan
• MX Sport Hitra
• Måsøval Settefisk
• Odontovet
• Pikene på Torget
• R.B. Byggservice
• Ragn-Sells avd. Frøya
• Regnskapsfokus
• Rørleggerteam
• Sparebank1 / Eiendomsmegler1
• Terje Lossius
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik