meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Alfabetisk
  Bransjer
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Odontovet


Odontovet AS
Vikan
7240 HITRA
E-post: vet@odontovet.no

Telefon smådyrklinikk: 72 44 12 77
Døgnvakt veterinær: 88 00 20 55
Telefon tannlege: 72 44 12 34
Åpningstider: Mandag-fredag 08.00-15.30

 

Bistår både folk og dyr

veterinær, tannlege, tannklinikk, dyrlege

Odontovet AS ble stiftet i 2010, etter at veterinær Martin Pearson og tannlege Hege Estenstad slo sammen foretakene sine til en felles virksomhet. Her har både to- og firbeinte alle forutsetninger for å bli vel ivaretatt, og i desember 2011 sto en topp moderne klinikk på 260 kvadratmeter klar til å ta i mot nye pasienter. Her er det nå 5 ansatte og et utvidet tilbud til kundegruppene.


Det er et ungt og innovativt team som står bak Odontovet AS. Foran fra venstre:  Tannlege Hege Estenstad og tannhelsesekretær Kristin Stølan Sundet. Bak fra venstre: Veterinær Martin Pearson, veterinærassistent Julie Schanche og veterinær Tor Erik Reinås.

Med Hitra, Frøya og Snillfjord som virkeområde har veterinærvirksomheten et geografisk stort område å dekke. Pearson tar i dag stort sett hånd om smådyr, og administrerer en døgnbetjent vaktordning som strekker seg over 365 dager i året. Med seg har han Julie Schanche som hjelper til på klinikken og veterinær Tor Erik Reinås, som hovedsaklig driver stordyrpraksisen. 

Vegg i vegg med praksislokalene på Fillan ligger tannklinikken til Pearsons samboer, Hege Estenstad. Hun har drevet sin virksomhet siden 2005, sammen med Kristin Stølan Sundet. Klinikken har vist seg å være et svært attraktivt tilbud for distriktet. En av fordelene ved å slå sammen de to foretakene, er at man får skapt en høyere trivselsfaktor blant de ansatte. I tillegg forekommer det at veterinærvirksomheten har bruk for spesialkompetanse på tenner.

Foretaket har omlag 10 000 fastboende i sitt nedslagsfelt. I tillegg kommer hyttebeboerne, som i sommerhalvåret utgjør en relativt stor del av kundemassen. Som veterinær på Hitra og Frøya har man varierte utfordringer og spennende arbeidsoppgaver.

- Distriktet  har en stor hjortestamme, og mange arbeidstimer er lagt ned for å bidra til forskning på bevegelsesmønster ved GPS-merking. Hitra har også flere hjortefarmer som krever veterinærmedisinsk kompetanse og utstyr i sitt virke. Vi har også en stor bestand av havørn, og har deltatt aktivt i et vellykket prosjekt med gjeninnføring av havørn til Irland. 50 av de 100 ørneungene kommer fra Hitra og Frøya. I 2012 fikk Irland sin første havørnhekking på 100 år, og begge foreldrefuglene kommer fra Frøya, forteller Pearson.

Også på Frøya og Hitra har landbruksnæringen vært gjennom store forandringer de siste tiårene. Da Pearson begynte sin praksis i 1996, var det 96 melkebruk på øyene. I dag er det knappe 25 igjen! Hold av sportshest har imidlertid økt i omfang de siste årene.

- Vi ser samme tendens når det gjelder smådyr. Tidligere var dette markedet svært begrenset, men i dag har vi smådyrpraksis på heltid. Kjæledyr har en viktig funksjon for folk, og skal selvfølgelig behandles deretter, sier Pearson.

Da Odontovet åpner sin nye klinikk, ble det satset mer på dyrefor og utstyrssalg for hunder og katter. Digitalt røntgenapparat og blodprøveapparater samt operasjons- og overvåkningsrom er også å finne i den nye klinikken. Dette gir nye muligheter innen diagnostikk og behandling av dyr.

Det flotte nybygget ligger fint til ned mot sjøen, og har som de andre bygningene i området torvtak.

Det å være veterinær på Hitra byr på mange ulike utfordringer. Kontroll og innsamling av havørnunger i forbindelse med gjenninnføring av arten til Irland har også vært noe av det veterinærvirksomheten har bidratt med.

Hege Estenstad har vært tannlege på Hitra siden 1997. Tannlegekontoret ligger vegg i vegg med smådyrklinikken, som har dratt mye nytte av hennes fagkunnskap innen odontologi. 

Veterinærvirksomheten på Hitra omfatter også ulike behandlinger av oppdrettshjort. Her en bukk som nylig er skutt med bedøvelsespil for avhorning og parasittbehandling.

Reportasje: Merete.Fossum@kommunenvar.no
• Ahs Maskin
• AKVA group
• Alfo
• Amadeus Frisør
• Ansnes Båtbyggeri
• Arnfinn Olsen
• Autosentrum
• Bergheim Blomster
• Boutique Helene
• Brannvern og bygningsservice
• BRH. Anleggsdrift
• Bygger’n Hitra
• Byggmester John Lervold
• Dalpro
• Eid Hyttefelt
• Elektro 1 Hitra og Frøya
• Elektro Team
• El-Konsult
• Fargerike - Hitra malerforretning
• Fillan Snekkerverksted
• Fjellvær Gjestegård
• Glass-Service A. Audestad
• Hestnes Offshore & Aquaservice
• Hitra Anleggservice
• Hitra Bygg & Betong
• Hitra Bygg & Snekkerservice
• Hitra Båthotell
• Hitra Kjøleservice
• Hitra kommune
• Hitra Kranservice
• Hitra leirskole
• Hitra Regnskap
• Hitra videregående skole
• HitraFisken
• Hitralaks
• HitraMat
• Hitrapallen
• Hitrarosa
• HT Byggservice
• Joker Dolmøy
• Joker Knarrlagsund
• KN Entreprenør
• Knarrlagsund Byggvare
• Knarrlagsund Slip og Mekk
• Kystbygg Hitra
• Kystplan
• Kaasbøll Boats
• Lerøy Midnor
• Marine Harvest
• Maskinentreprenør Kjell Reitan
• MX Sport Hitra
• Måsøval Settefisk
• Odontovet
• Pikene på Torget
• R.B. Byggservice
• Ragn-Sells avd. Frøya
• Regnskapsfokus
• Rørleggerteam
• Sparebank1 / Eiendomsmegler1
• Terje Lossius
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik